MSc L.C. van Leersum-Bekebrede

PhD Student
Amsterdam
Practices

Introductie

Lydia van Leersum-Bekebrede is promovenda binnen de afdeling Practices. Haar onderzoek gaat over vieringen met kinderen van 0-12 in de Protestantse Kerk in Nederland. Ze schrijft haar dissertatie in vijf artikelen:

  1. 'Deconstructing Ideals of Worship with Children', in Studia Liturgica (Sage). https://doi.org/10.1177/0039320718808945     Dit artikel beschrijft kort een aantal historische praktijken van diensten met kinderen in Protestantse context in Nederland en gaat dan in op huidige (neven)diensten met kinderen. Het artikel bevraagt het gebruik van de term 'intergenerationeel' (= tussen verschillende generaties) om liturgische rituelen met kinderen te beschrijven. In de praktijk wordt er namelijk voordurend afgewisseld tussen aandacht voor een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld kinderen) en voor de gemeente als geheel; en gezinsdiensten zijn bijvoorbeeld meestal geen vervanging maar een aanvulling op de 'normale' zondagse eredienst. Bovendien beargumenteert het artikel dat 'intergenerationeel' meer een ideaal is dan een beschrijving van de praktijk. Er liggen namelijk verschillende theologische en praktische noties ten grondslag aan zowel doelgroepvieringen als intergenerationele vieringen.
  2. 'Setting the Stage for Children’s Participation in Worship Practices', in International Journal of Children's Spirituality (Taylor&Francis) https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1619533      In dit artikel staan de volwassenen centraal die liturgische rituelen met kinderen vormgeven: hoe verhouden zij zich tot de methode die gebruikt wordt en tot de vorm van (neven)diensten met kinderen die zij helpen organiseren? Welke rollen nemen ze in ten opzichte van de kinderen? En wat drijft hen om mee te doen aan vieringen met kinderen - welke doelen hebben ze, of welke hoop of verwachting koesteren ze? Een opvallende vondst was dat het volwassenen die meedoen aan (neven)diensten met kinderen daardoor zelf gevoed worden in hun spiritualiteit of geloof.
  3. 'Children's Agency in Worship: Challenging Practice and Practical Theology' (ingediend)   Centraal in dit artikel is het idee dat kinderen niet alleen gevormd worden door hun sociale en religieuze context en de praktijken waaraan ze deelnemen, maar zelf die contexten en praktijken beïnvloeden door hoe ze meedoen. Dat kan onbewust zijn maar regelmatig zijn kinderen ook actief aan het onderhandelen in woorden of gedrag. Kinderen vinden bijvoorbeeld beweging belangrijk, hebben persoonlijke voorkeur voor bepaalde activiteiten, en hechten veel waarde aan dingen samen doen en aan relaties. Kinderen willen ook graag meebeslissen als het gaat over wat ze zelf doen in de dienst, en zeker oudere kinderen kunnen en willen meedenken over de inhoud en vorm van kerkdiensten. Dit artikel daagt onderzoekers, kerkelijk werkers en gemeenteleden uit om te letten op hoe kinderen nu al bijdragen aan diensten en hoe ze (als ze dat willen) op meer manieren zouden kunnen participeren.
  4. 'Managing Materiality in Worship with Children' (ingediend)    Dit interdisciplinaire artikel maakt een spannende verbinding tussen de concepten affordance (hoe een omgeving bepaalde handelingen aanbiedt of daartoe uitnodigt), liturgisch-rituele ruimte en geluid. In twee diensten in kerkgebouwen van voor de Reformatie zijn kinderen aanwezig. Hun stemmen klinken in het kinderkoor of in het verzitten in de bank en gefluister met hun ouders tijdens de preek. Deze geluiden die door kinderen worden gemaakt in de ruimte hebben een bepaald affect, ze hebben een effect op het lichaam van de luisteraars die een bepaald gevoel oproept en helpen daarmee de liturgisch-rituele ruimte definiëren. In het ene geval als een dienst waarin de kwaliteit van de muziek en in het andere geval waar de aandacht voor de preek centraal is voor de geloofsbeleving en voor de verbinding met God.
  5. To be announced...

Vooropleiding

Lydia heeft in mei 2016 haar onderzoeksmaster Culturele Antropologie: Sociaalculturele Veranderingen afgerond aan de Universiteit Utrecht. Haar scriptie had als onderwerp Sensational Forms: The Creation of Belonging in an Evangelical Colombian Church in Madrid, en was gestoeld op vijf maanden empirisch veldwerk in een Colombiaanse gemeente in Madrid. Daarvoor studeerde ze Latijns-Amerika Studies in Leiden.

Persoonlijk

Sinds 1 juli 2016 is Lydia met Hans getrouwd. Hans werkt freelance als linkbuilder en is mede-eigenaar bij van Ee buitenspeelgoed. Ze wonen in Hilversum, waar Lydia graag fotografeert en wandelt in de omliggende bossen en heidegebieden. Hans en Lydia hebben een zoon, Joas.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.