Home/Over de PThU/Organisatie/Regelingen en rechtspositie

Regelingen en rechtspositie

De PThU kent diverse regelingen zoals het Studentenstatuut, de Onderwijs- en Examenregeling, een klachtenregeling en een regeling voor ongewenst gedrag. Daarnaast hebben we regelingen voor toelating, medezeggenschap en financiën.