Erkennen en waarderen

Voorjaar 2020 is het landelijke project ‘Erkennen en Waarderen’ gestart, een initiatief van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). De reden voor dit landelijk project is de al lange tijd geconstateerde grote prestatiedruk voor de wetenschappelijke staf, zowel in het onderzoek als het onderwijs.

De vier Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten (Universiteit voor Humanistiek, Protestantse Theologische Universiteit, Theologische Universiteit Utrecht en Theologische Universiteit Apeldoorn) hebben voor het uitvoeren van de opdracht de handen ineen geslagen en één commissie gevormd. Deze commissie formuleerde een visie, overlegt regelmatig en ontwerpt het traject verder. Daarbij kan zij putten uit voorbeelden en inspiratie van alle andere universiteiten. Elke universiteit is immers bezig om in de eigen context de beste oplossingen te ontwerpen.

De NLU heeft een collectieve visie opgesteld. Deze visie wordt tussen november – januari in elke universiteit besproken in een interne dialoog. Op grond van de uitkomsten hiervan kan de versie worden aangescherpt.