Studeer Theologie bij de PThU

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen.

Studeren aan de PThU betekent dat je de theologie van binnen en van buiten leert kennen. Je onderzoekt de Bijbelse bronnen, bestudeert de tradities van het christelijk geloof en kijkt hoe mensen hun geloof leven en beleven.