Medewerkers

Filteren op:
Er zijn 148 personen gevonden.
Dr J.B. Bangura
Senior Researcher, African Pentecostalism and Migration in Flanders & the Netherlands
Prof.dr. M. Barnard
Hoogleraar Praktische Theologie/ Liturgiewetenschap
drs. E.H. van Beem
Communicatieadviseur en pedel
Prof. Dr. H.S. Benjamins
Docent dogmatiek (PThU) en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de VVP (RuG)
E.B. Bertelink
Medewerker bibliotheekservices
Mr. Drs. D.J. de Boer
Ambtelijk secretaris College van Bestuur
Prof.dr. T.A. Boer
Universitair docent ethiek, medische ethiek
Dr. K.L. Bom
Docent (UD/Assistent professor)
Drs. E. (Ernst) Boogert
Promovendus & projectleider DaDEL
Dr. H.M. van den Bosch
Docent Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit, Opleidingscoördinator Groningen
Prof.dr. A. Brüning
Bijzonder hoogleraar Orthodoxie en Vredesopbouw in Europa
MA S.K. Bussey
Doctoral Student & Managing Editor, Global Christianity at Your Fingertips
MA E.F. Damen
Promovenda / PhD Candidate
Sylvie Derksen
Student administration / Medewerker Studentenzaken Groningen
Dr. P.J. van Egmond
Beleidsmedewerker onderwijs
Dr. P.B. Hartog
Postdoctoral Researcher
Ellis Hofman
Student administration / Coördinator Studentenzaken Groningen
Dr.mr. K.W. de Jong
UD kerkrecht / Coördinator Joint Bachelor Theologie VU-PThU / Coördinator Premaster PThU
M.J. Kaljouw
Promovendus praktische theologie Iconische stadskerken
D.A. Klamer
Promovenda | PhD candidate
Dr. G.J. van Klinken
Universitair docent Kerkgeschiedenis
Dr. Mirella C.M. Klomp
Assistant Professor of Practical Theology
mr. drs. B.J. Kobes
Studentendecaan Groningen
Dr Marjo C.A. Korpel
Universitair Hoofddocent Oude Testament
Dr. E.A. Kraneveld
Cluster coördinator in- en uitschrijvingen
drs. T.T. van Leeuwen
PhD student Spiritual Care and Chaplaincy
M.S. van der Linden
Medewerker Studentzaken Amsterdam
A.B. Merz
Professor of New Testament
dr. L. Mietus
Lecturer at the Seminary of the Alliance of Free Evangelical Churches in the Netherlands
Prof. dr. W.H.Th. Moehn
Bijzonder hoogleraar geschiedenis gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond
Dr. A.C. Mulder
Stagedocente en Universitair docent Vrouwen- en Genderstudies Theologie
prof.dr. D. Nagy
Bijzonder Hoogleraar
Drs. Albert Nijboer
International Officer en Ambtelijk Secretaris CWB
Ds. A. Nottelman
Studentchaplain / Studentenpastor
A. Oegema
Medewerker bestuurssecretariaat
M.C.L. Oldhoff
Promovendus / PhD Candidate
Erik Olsman, PhD, MA
Universitair Hoofddocent Geestelijke Verzorging | Associate Professor of Spiritual Care & Chaplaincy Studies
Dr. T.T.J. Pleizier
Universitair docent Praktische Theologie
A. Purperhart
Medewerker Studentenzaken Amsterdam
Prof.dr. R.H. Reeling Brouwer
Bijzonder Hoogleraar; Universitair Hoofddocent
Dr. R.D.N. van Riessen
Universitair hoofddocent filosofie en bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie (bij Universiteit Leiden)
R. Romeijn-Hogeweg
Medewerker bibliotheekservices
MA J. Rondaij
Opleidingscoördinator Master
P.H. Roubos
Functioneel ICT Beheerder
Prof.dr. R. Roukema
Onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom
Dr. Paul Sanders
Universitair docent Oude Testament
E. Scherpenisse
Communicatieadviseur online
Prof. dr. E. van 't Slot
Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit, LVSC-erkend supervisor, onderzoeker ecclesiologie, bijzonder hoogleraar RUG
E. Smit
Medewerker Bibliotheekservices
Dr. P.M. Sonnenberg
Universitair docent Praktische Theology/Youth Ministry
Dr. F. Stark
Directeur Onderwijs / universitair hoofddocent Praktische Theologie
Prof. dr. B. van den Toren
Hoogleraar interculturele theologie
Dr. A.C. Troost
Docent Nieuwe Testament
Prof.dr. P.H. Vos
Bijzonder hoogleraar en Universitair Hoofddocent
Prof. M.N. Walton
Emeritus hoogleraar geestelijke verzorging
Dr. L.T. Witkamp
Hoofd seminarium en coördinator postacademisch onderwijs
T.M. Zwart-Westers (MA)
Project manager Moral Compass Project