Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Rick Benjamins

Medewerkers

Prof. Dr. H.S.  Benjamins

Prof. Dr. H.S. Benjamins

Docent dogmatiek (PThU) en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de VVP (RuG)
Locatie:Amsterdam
Afdeling:ST Beliefs

Prof. Dr. Rick Benjamins is docent dogmatiek (PThU) en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de VVP (PThU/RuG)

Introduction

Rick Benjamins (1964) is lecturer in systematic theology and professor of liberal theology at the PThU Amsterdam and the University of Groningen. His main interest is in liberal theology and postmodernism. He studied theology in Groningen and Marburg and wrote his dissertation on Origen of Alexandria. From 1993 until 2008 he was a Church-minister, since 2008 he is a full time academic.

As an academic Benjamins published in German and English, but the main part of his work is in Dutch, which is not a matter of pettiness but of being contextual. As a minister he was one of the founders of 'Op Goed Gerucht', a movement of progressive ministers who want to keep in touch with post-Christian and post-secular culture; as a professor of liberal theology he co-initiated 'The Liberal Lecture' as a means to present relevant theologies to a broader Dutch audience.

A list of his publications is presented here.

To get to know his position between liberal and postmodern theologies, it may be best to look at his responses to John Caputo, Peter Rollins, Catherine Keller, Jan Olav Henriksen and Graham Ward at various occasions over the last few years.

A short introduction to his books is presented here.  

Curriculum Vitae

Rick Benjamins is in 1964 geboren in Hoogeveen. Hij studeerde theologie in Groningen en Marburg van 1983 tot 1989 en promoveerde in 1993 op een proefschrift over de theologie van Origenes. Van 1993 tot 2008 was hij predikant in de hervormde gemeenten van Middelstum en Huizinge, de protestantse streekgemeente Maas en Waal en de PKN gemeente van Heemskerk. In de pastorie schreef hij zijn boeken 'Een zachte soort van zijn' en 'Een en Ander'. Vanaf 2008 is hij docent dogmatiek bij de PThU. Vanaf 1 september 2012 is hij bijzonder hoogleraar aan de RuG vanwege de VVP met als leeropdracht "vrijzinnige theologie: ontwikkeling en doorwerking vanaf de 19e eeuw tot in het heden". Als predikant was hij betrokken bij de oprichting van Op Goed Gerucht: een beweging van predikanten die de ontkerkelijking wel willen accepteren en de band tussen kerk en cultuur van groot belang vinden. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de moderne of liberale theologie van de 19e eeuw en de ontwikkelingen in de huidige postmoderne theologie. Rick Benjamins is getrouwd en heeft drie kinderen.

Oratie 10 september 2013

'Innig godsdienstig en wetenschappelijk'. Vroomheid en rationaliteit in de vrijzinnige theologie