Prof. Dr. H.S. Benjamins

Hoogleraar vrijzinnige theologie
Amsterdam
Dogmatics / ethics

Prof. Dr. Rick Benjamins is hoogleraar vrijzinnige theologie

Introductie

Rick Benjamins (1964) is hoogleraar vrijzinnige theologie. Zijn voornaamste interesse gaat uit naar liberale theologie en postmodernisme. Hij studeerde theologie in Groningen en Marburg en schreef zijn dissertatie over Origenes van Alexandrië. Van 1993 tot 2008 was hij predikant, sinds 2008 fulltime wetenschapper.

Als academicus publiceerde Benjamins in het Duits en Engels, maar het grootste deel van zijn werk is in het Nederlands, wat geen kwestie is van bekrompenheid maar van contextueel zijn. Als predikant was hij een van de oprichters van 'Op Goed Gerucht', een beweging van vooruitstrevende predikanten die voeling willen houden met de post-christelijke en postseculiere cultuur; als hoogleraar liberale theologie was hij mede-initiator van 'The Liberal Lecture' als middel om relevante theologieën aan een breder Nederlands publiek te presenteren.

Bekijk een lijst van zijn publicaties

Om zijn positie tussen liberale en postmoderne theologieën te leren kennen, is het misschien het beste om te kijken naar zijn reacties op John CaputoPeter RollinsCatherine KellerJan Olav Henriksen en Graham Ward bij verschillende gelegenheden in de afgelopen jaren.

Lees een korte introductie van zijn boeken.

Curriculum vitae

Rick Benjamins is in 1964 geboren in Hoogeveen. Hij studeerde theologie in Groningen en Marburg van 1983 tot 1989 en promoveerde in 1993 op een proefschrift over de theologie van Origenes. Van 1993 tot 2008 was hij predikant in de hervormde gemeenten van Middelstum en Huizinge, de protestantse streekgemeente Maas en Waal en de PKN gemeente van Heemskerk. In de pastorie schreef hij zijn boeken 'Een zachte soort van zijn' en 'Een en Ander'. Vanaf 2008 is hij docent dogmatiek bij de PThU. Vanaf 1 september 2012 is hij bijzonder hoogleraar aan de RuG vanwege de VVP met als leeropdracht "vrijzinnige theologie: ontwikkeling en doorwerking vanaf de 19e eeuw tot in het heden". Van af september 2022 is hij volledig hoogelraar vrijzinnige theologie aan de PThU. Als predikant was hij betrokken bij de oprichting van Op Goed Gerucht: een beweging van predikanten die de ontkerkelijking wel willen accepteren en de band tussen kerk en cultuur van groot belang vinden. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de moderne of liberale theologie van de 19e eeuw en de ontwikkelingen in de huidige postmoderne theologie. Rick Benjamins is getrouwd en heeft drie kinderen.

Oratie 10 september 2013

'Innig godsdienstig en wetenschappelijk'. Vroomheid en rationaliteit in de vrijzinnige theologie 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.