ANBI-gegevens

Naam van de instelling

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer / fiscaal nummer
RSNI: 003057501

KvK-nummer

08205747

SBI code

94911-Religieuze organisatie

Postadres

Postbus 7161
1007 MC Amsterdam

Bezoekadres

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam                  
Telefoon: 0883371861 
E-mail: info@pthu.nl

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Op de website van de PThU vindt u de diverse regeling en de missie en visie van de PThU.

College van bestuur

Het college van bestuur is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer daarvan, onverminderd de bevoegdheden die krachtens de statuten toekomen aan het stichtingsbestuur. Bekijk de namen en functies van het college van bestuur.

Beloningsbeleid

Er is geen statutair beloningsbeleid voor het bestuur. In de praktijk wordt het beleid voor het CvB bepaald door de CAO Nederlandse Universiteiten en de kaders van de WNT. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Op het personeel van de PThU is de cao Nederlandse Universiteiten van toepassing.

Financiele verantwoording

In het jaarverslag is een verslag van de uitgeoefende activiteiten van de Protestantse Theologische Universiteit te vinden.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.