Internationalisering

De PThU beschouwt internationalisering als speerpunt van haar beleid. Dat houdt in dat de universiteit actief werkt aan de verdere ontwikkeling van de internationale dimensie binnen het onderwijs en onderzoek.