Disclaimer

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) spant zich in te waarborgen dat de op de site te verkrijgen informatie volledig en juist is. Daarentegen kan de PThU niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Het gebruik van enige informatie die is verkregen middels deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De PThU kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

De PThU-site bevat verwijzingen en hyperlinks naar sites die buiten het domein van de PThU liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen. De PThU is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Voor klachten of opmerkingen over deze site kunt u mailen naar communicatie@pthu.nl.