Wij zijn de PThU

Wij zijn de PThU, de Protestantse Theologische Universiteit. Onze theologische kennis en ervaring zetten we in om de kerk, de wetenschap en de samenleving te inspireren en te vernieuwen. We weten ons aangesproken door het Evangelie van Jezus Christus en de weg die God met Israël en de volken gaat. We worden daarbij gevoed door onze protestantse wortels. En dat vormt de theologie waar wij voor staan.

Onderwijs

Ons onderwijs sluit aan bij wat de student nodig heeft. Het gaat bij de vorming van theologen om de hele persoon. Ons onderwijs heeft een integraal karakter. Wij versterken de samenhang tussen theorie en praktijk en zorgen voor een naadloze overgang van studie naar werkveld of wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek

We doen excellent onderzoek waaraan behoefte is. Ons theologisch onderzoek is internationaal hooggekwalificeerd. Vragen die ons vanuit kerk, academie en samenleving worden gesteld staan hierin centraal.  In ons onderzoek werken we samen met binnen- en buitenlandse universiteiten, wetenschappelijke instituten en kerken.

Valorisatie

Onze theologie is waardevol voor anderen. Wij zijn experts op ons terrein en stellen onze kennis en ervaring graag beschikbaar. Als universiteit zijn we er namelijk niet voor onszelf. Ons Kenniscentrum brengt vraag en aanbod op een inspirerende manier bij elkaar, voor wie zich theologisch wil verdiepen en verrijken.

Organisatie

Om kerk, academie en samenleving te inspireren en vernieuwen, laten we ons leiden door vier kernwaarden. Onze theologie is diep geworteld, breed georiënteerd, scherp van geest en rijk aan spiritualiteit. Onze missie is bereikbaar als we een inclusieve en diverse organisatiecultuur hebben met aandacht voor ieders kwaliteiten en met kansen om deze verder te ontwikkelen.

Opgericht in 2007

De PThU is in 2007 ontstaan uit een fusie van de hervormde, gereformeerde en lutherse ambtsopleidingen. Bij de oprichting van de PThU is gekozen voor een bestuursstructuur als die van een mono-facultaire universiteit. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Via deze lijn weet de PThU zich verbonden met de kerk.

Headerfoto: rector Maarten Wisse en bestuursvoorzitter Kees Boele.