Protestantse Theologische Universiteit: aangenaam!

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen. De PThU staat voor relevant en gedegen theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. Wij doen ons werk vanuit een sterke verbondenheid met de kerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet - het eigen geloof van onze medewerkers en studenten nadrukkelijk inbegrepen.

Geëngageerde vorm van theologiebeoefening

De PThU staat voor een geëngageerde wetenschappelijke theologiebeoefening met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de protestants-christelijke traditie. Daarbij wordt het kader gevormd door actuele kerkelijke en maatschappelijke relevantie, grondige kennis en verwerking van de bronnen en respect voor de traditie.

Ambtsopleiding Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Theologische Universiteit heeft een jarenlange ervaring met het opleiden van predikanten. De PThU biedt de door de Protestantse Kerk in Nederland erkende ambtsopleidingen tot gemeentepredikant en tot predikant geestelijk verzorger. Daarnaast verzorgen we de nascholing van predikanten en kerkelijk werkers.

Relatie tot de Protestantse Kerk in Nederland

Tussen de PThU en de Protestantse Kerk Nederland bestaat een wederzijdse betrokkenheid. De PThU weet zich bij haar werkzaamheden op de terreinen van onderwijs en onderzoek betrokken op het christelijk geloof. De aandacht voor de bronnen en de geschiedenis van het christelijke geloof, de bestudering van geloofsovertuigingen en het belijden van de kerk en de aandacht voor het geleefde geloof en voor de godsdienstige en kerkelijke praktijk vindt plaats vanuit een verbondenheid met de tradities die zijn samengekomen in de Protestantse Kerk. 

De Protestantse Kerk is betrokken op de PThU door het vaststellen van de vereisten en eindtermen voor de opleiding en vorming van hen die tot het predikantschap in de Protestantse Kerk worden toegelaten. In bestuurlijk opzicht wordt de betrokkenheid van de Protestantse Kerk op de PThU getoond in de figuur van de raad van toezicht . Deze is belast met het toezicht op het bestuur van de PThU onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de generale synode van de Protestantse Kerk.

Maatschappelijk betrokken

De PThU wil een maatschappelijk betrokken universiteit zijn. Dit uit zich onder meer in conferenties, studiedagen en publicaties voor een breder publiek. Hiermee draagt de PThU vanuit de christelijke traditie actief bij aan het maatschappelijk discours over geloof, kerk en samenleving. Deze activiteiten  worden deels door de PThU zelf en deels door derden geïnitieerd.

Opgericht in 2007

De PThU is in 2007 ontstaan uit een fusie van de hervormde, gereformeerde en lutherse ambtsopleidingen. Bij de oprichting van de PThU is gekozen voor een bestuursstructuur als die van een mono-facultaire universiteit. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Via deze lijn weet de PThU zich verbonden met de kerk.

Headerfoto: Bestuursvoorzitter Kees Boele en rector Mechteld Jansen.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.