Organisatiestructuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de universiteit. De Raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur en houdt toezicht op het dagelijks bestuur van de universiteit. De raad van advies oefent de taak uit van klankbord voor het college van bestuur. De Universiteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de universiteit. Het bestuur en de wetenschappelijke afdelingen worden ondersteund door de ondersteunende afdelingen.