Raad van toezicht

De Raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur en houdt toezicht op het dagelijks bestuur van de universiteit. De raad bestaat uit vijf leden. Voor elk van de zetels in de raad is een profiel vastgesteld. De leden worden benoemd door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. De zittingstermijn van de leden is vier jaar. Leden kunnen eenmaal worden herbenoemd. De raad legt verantwoording af aan de generale synode.

Leden van de Raad van toezicht

  • Mr. J.P. Donner - voorzitter
  • Mevr. ir. H.A.C. Branderhorst – vicevoorzitter
  • De heer mr. G. Endedijk
  • De heer prof. dr. M. Kaptein*
  • De heer dr. A. van Nieuwpoort

De raad heeft een auditcommissie ingesteld, die bestaat uit de leden Endedijk en Kaptein*. De auditcommissie heeft tot taak de bespreking van de financiële informatieverschaffing door de universiteit in de raad van toezicht voor te bereiden.

*De zetel van prof. dr. Muel Kaptein, van wie we vanwege de coronacrisis nog op een ander moment afscheid zullen nemen, wordt bezet door prof. dr. Johan Graafland met wiens komst de Raad van Toezicht weer compleet is.

  • Prof. dr. J. Graafland

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.