Commissies

De opleidingscommissie is het adviesorgaan voor het College van Bestuur als het gaat om de kwaliteitszorg van het onderwijs.  De examencommissie (EC) is een onafhankelijke commissie die de kwaliteit van de toetsing en de diploma's bewaakt en borgt. Docenten en studenten hebben via de Bibliotheek- en archiefcommissie invloed op het bibliotheekbeleid.