Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is het adviesorgaan voor het College van Bestuur als het gaat om de kwaliteitszorg van het onderwijs. De commissie adviseert het bestuur bij de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen voor de opleidingen van de PThU. Tevens beoordeelt de opleidingscommissie de kwaliteit van de uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen.

Twee opleidingscommissies

De PThU heeft zowel een geheel eigen opleidingscommissie, bestemd voor de masteropleidingen die de PThU aanbiedt, als een opleidingscommissie waarvan de helft van de leden door de faculteit Godgeleerdheid VU wordt benoemd en de andere helft door de PThU wordt benoemd, bestemd voor de bachelor-opleiding Theologie joint degree. De leden van de commissies worden benoemd door het college van bestuur. De commissie bestaat uit zowel leden van de wetenschappelijke staf als studenten.

Leden Opleidingscommissie masteropleidingen

 • dr. T.T.J. Pleizier (voorzitter)
 • prof. dr. K. Spronk (docent)
 • dr. J.L.H. Krans (docent)
 • dr. T.A. Boer (docent)
 • Regina Lafeber (student)
 • Dorien Keus (student)
 • Jesse Holtland (student)

Ambtelijk secretaris: L.T. van Krimpen,
E-mail: opleidingscommissie@pthu.nl

Adviseurs:

 • dr. K.L.Bom (Programma manager MA)

Vergaderdata en aanleveren vergaderstukken

Informatie volgt spoedig

Opleidingscommissie bachelor Theologie (joint degree VU/PThU)

 • Klaas Spronk (voorzitter)
 • Lieke Werkman (namens kwaliteitsberaad Groningen)
 • Willie van der Merwe (namens de VU)
 • Ruth Six  (studentlid en secretaris) 
 • Boaz Oosterom (studentlid)

Adviseurs:

 • Prof. dr. M.G.K. van Veen (VU) (opleidingscoördinator)
 • dr. mr. K.-W. de Jong (PThU) (opleidingscoördinator)

Leden commissie Postacademisch onderwijs / nascholing

 • Henk de Roest (voorzitter)
 • Edward van ’t Slot (vice-voorzitter)
 • Predikant-leden:
  • Alco Meesters
  • Klaas van Meijeren
 • Kerkelijk werker-leden:
  • Rokus Verkaik
  • Marja Griffioen
 • Namens opleiders:
  • Marchien Timmerman (namens Windesheim)
  • Jorien Holsappel (PThU)
  • Ida van Aller (PThU)
 • Namens PKN, vitale roeping:
  • Annemiek Boonstra