Internationaal onderzoek

De protestantse theologiebeoefening is per definitie internationaal. Internationale samenwerking op het terrein van het onderzoek is daarom evident. Behalve de deelname van individuele onderzoekers aan internationale conferenties en binnen internationale netwerken, heeft de PThU als instelling een aantal langlopende onderzoeksprojecten met strategische partnerinstellingen. Sinds kort heeft de universiteit ook een research fellowship programma geïnitieerd. Via dit programma kunnen buitenlandse onderzoekers voor een a twee maanden volledige gefaciliteerd onderzoek verrichten aan de PThU. Tijdens hun verblijf hebben zij tevens een belangrijke impact op de internationalisation at home aan beide PThU locaties.

Naast jaarlijkse onderzoeksconsultaties met haar belangrijkste partnerinstellingen organiseert de universiteit tevens eens in de drie jaar een grote internationale conferentie. De meest recente conferentie vond plaats in 2022. Internationalisering van het onderzoek aan de PThU verloopt middelsmeerjarige onderzoeksprojecten met strategische partnerinstellingen, binnen internationale netwerken en samenwerkingsverbanden en vanuit de aan de universiteit gelieerde instituten.

Onderzoeksprojecten

  • Het “Barth literature search project” met Princeton Theological Seminary (V.S.).
  • Project “Conversations after God: African-European Experiences on the threshold of the market place” met de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika).
  • Project “Human Dignity” met de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika).
  • Samenwerkingsverband ter bevordering en verdieping van wetenschappelijke kennis en het academische onderzoek naar Jodendom en Christendom met Bar Ilan University (Israël), Schechter Institute (Israël) en de Universiteit van Tilburg.
  • “Research Platform: Catalogue of Byzantine Manuscripts” met partnerinstellingen uit Griekenland, Duitsland, Groot-Britannië, Italië, Rusland en Noorwegen.
  • Project "Indonesian Mirrors. Multiple Modernities and Religion in the Dutch Public Arena" van het Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations.
  • Het Culta-project over “Religion and Multiculturality: Educational pathways for local church leaders”, met partnerinstellingen uit Noorwegen, Estland, Rusland, Roemenië, Bulgarije en Italië.

Samenwerkingsverbanden

  • Commissie voor Oost/Midden-Europese en Nederlandse Inter-Universitaire Samenwerking (COMENIUS), met de theologische en religiewetenschappelijke faculteiten/departementen van de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht, de Theologische Universiteit Kampen en protestantse theologische faculteiten en hun zusterinstellingen uit Oost- en Midden-Europa (Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Slowakije)

Instituten

  • Het International Reformed Theological Institute (IRTI) in samenwerking met de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit
  • Het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies (IRiLiS) in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen