Comenius

COMENIUS is het samenwerkingsverband van Nederlandstalige protestantse theologische faculteiten en hun zusterinstellingen uit Oost- en Midden-Europa (concreet: Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Slowakije). Van Nederlandse zijde doen behalve de PThU mee de theologische faculteiten/universiteiten te Amsterdam, Apeldoorn, Groningen, Kampen, Leiden en Utrecht (VU, TUA, RUG, ThUK, UL en UU). Recent heeft ook de Evangelisch Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee zich aangesloten.  

De naam van het samenwerkingsverband is een acroniem: de letters staan voor Commissie voor Oost/Midden-Europese en Nederlandse Inter-Universitaire Samenwerking. Tegelijk verwijst de naam natuurlijk naar de grote protestantse geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670). Komenský, zoals zijn oorspronkelijke naam luidt, werd geboren in Moravië (Tsjechië), studeerde in Duitsland, en leefde later vanwege geloofsvervolging in diverse West- en Oost-Europese landen. Hij doceerde onder meer enige tijd in Saróspatak (Hongarije), discussieerde te Leiden met Descartes en bracht zijn laatste levensfase door in Amsterdam. Overal zette hij zich in voor de verbetering van educatie, opdat mensen uit allerlei bevolkingslagen tot bloei zouden komen. Comenius ligt begraven in Nederland (Naarden). Ons samenwerkingsverband is er trots op dat Comenius behalve pedagoog ook theoloog was, en ziet in hem een uitstekende schutspatroon voor zijn ideaal: het bevorderen van Europa-brede contacten teneinde internationale samenwerking te faciliteren en over en weer begrip te ontwikkelen voor de verschillende contexten waarin Europese protestanten theologiseren.  

Tweejaarlijkse conferentie

De voornaamste taak van COMENIUS is de organisatie van een tweejaarlijkse conferentie, afwisselend in Nederland/België of één van de deelnemende Midden/Oost-Europese landen. Het thema voor deze conferenties wordt telkens in gezamenlijk overleg vastgesteld. Dat gebeurt in een soort bestuur bestaande uit afgevaardigden van alle deelnemende instellingen. COMENIUS wordt gefaciliteerd door de PThU, die in de commissie vertegenwoordigd is via prof. dr. H. de Roest (voorzitter; vestiging Groningen) en Joyce Rondaij (penningmeester; vestiging Amsterdam). Secretaris van COMENIUS is dr. J. van Amersfoort te De Bilt. De voertalen tijdens de conferenties zijn Engels en Duits. De eerstvolgende COMENIUS-conferentie vindt Deo volente plaats van 20–24 April 2016 in Slowakije. Het conferentiethema luidt “Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict”.