Internationaal onderwijs

De PThU is verantwoordelijk voor de opleiding van de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarbij heeft zij rekening te houden met het toekomstige werkveld van haar studenten. De toenemende culturele diversiteit binnen de PKN heeft invloed op het profiel van de predikant van de toekomst, waarbij de ontwikkeling van interculturele competenties van belang zijn. De PThU probeert dit te faciliteren enerzijds via het creëren van een interculturele leeromgeving en anderzijds middels het stimuleren van studie in het buitenland. Tevens vinden wij het van belang om internationale studenten van onze partnerinstellingen wereldwijd en in het bijzonder uit het Zuiden en Oost-Europa een academische opleiding aan te bieden op masterniveau. 

De PThU probeert op verschillende manieren internationalisering binnen het onderwijs vorm te geven, enerzijds via internationale studentenmobiliteit en anderzijds - voor de thuisblijvers - via internationalisation at home.

Studie in het buitenland

De PThU biedt studenten van de joint bachelor in Amsterdam en de masteropleidingen in Amsterdam en Groningen de mogelijkheid om voor een korte of langere periode in het buitenland te studeren of stage te lopen. Studie in het buitenland vindt plaats bij internationale partnerinstellingen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten of via het Erasmus+ programma. Studenten kunnen hun vrije ruimte hiervoor benutten of (gedeeltelijke) vrijstelling ontvangen voor vakken uit het reguliere curriculum van de opleiding aan de PThU. Tevens is het mogelijk om een deel van de predikantsstage in het buitenland te doen. Ook faciliteert de universiteit korte, intensieve internationale studie-ervaringen, door het organiseren van studiereizen.

Internationale studenten

De PThU kent een lange geschiedenis van internationale studenten en promovendi. Voor het studiejaar 2015-2016 staan twaalf studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding ingeschreven voor de internationale Master Verdieping. Het streven is om in het studiejaar 2017-2018 het aantal te doen toenemen tot vijftien. 

Internationalisation at home

Nederlandse masterstudenten op onze locatie in Groningen doen internationale ervaring op door samen met internationale studenten deel uit te maken van een “international classroom” in het kader van de eenjarige Master Verdieping. Ook studenten die kiezen voor de driejarige master Gemeentepredikant of Predikant – Geestelijk Verzorger volgen een deel van hun vakken (15 tot 25 ECTS) met internationale studenten afkomstig uit landen als Zuid-Korea, Indonesië, Myanmar, Zambia, en Roemenië. Studenten worden zich hierdoor meer bewust van het bestaan van een wereldkerk en maken kennis met verschillende, cultureel bepaalde perspectieven op geloof en theologie. Ook nodigt de PThU gastdocenten van partnerinstellingen in het buitenland uit om colleges of lezingen te verzorgen in Amsterdam of Groningen.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.