Home/Onderwijs/Masters van de PThU/Master of Theology Groningen
mr. drs. B.J. Kobes
Studentendecaan Groningen

Master of Theology

De master of Theology is een 1-jarig masterprogramma dat je opleidt tot academisch theoloog. Deze master wordt aangeboden op de PThU vestiging in Groningen en heeft een omvang van 60 studiepunten. De opleiding is Engelstalig omdat jaarlijks zo'n tien tot vijftien internationale studenten het programma volgen en wordt in een voltijd en deeltijd variant aangeboden.

Opbouw van het studieprogramma

De Master of Theology heeft verschillende opleidingsprofielen. De keus voor een profiel maak je voor aanvang van je studie, omdat het de invulling van het studieprogramma bepaalt.

In het eerste semester start je met twee interdisciplinaire cursussen. De cursussen zijn vanuit de verschillende onderzoeksgroepen binnen de PThU opgezet en stellen de interculturele en hermeneutische benadering centraal.

Je vervolgt je studie met de voor het gekozen profiel specifieke cursussen. Dat zijn 4 cursussen van elk 5 ECTS; drie cursussen worden aangeboden door docenten van de PThU en een cursus volg je bij de faculteit Theologie en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

De tweede helft van het studieprogramma bestaat uit een specialisatie die aansluit bij je profiel. De specialisatie van 30 ects bestaat uit een thesis, methodologie en specialisatiecursus en een literatuurpakket.

Je hebt de keuze uit de volgende profielen:

Feitelijke gegevens

Graad
Duur van het programma
Programma variant
Voertaal
Startdatum
Aanmelddatum
CROHO code
Profielen

Master of Arts
1 jaar (60 ECTS)
Voltijd en deeltijd
Engels
september
1 mei
60264 (MA Verdieping)
Living Texts, Thinking God Interculturally, Ethics of Dignity, Missional Communities