Toelatingseisen eenjarige Master Theology

Je bent toelaatbaar tot de eenjarige Master of Theology als je voldoet aan een aantal specifieke toelatingseisen. Zo moet je vooropleiding erkend zijn door het ministerie van OCW en dus onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) vallen.

Voertaal

Engels is de voertaal tijdens de colleges, dus je moet genoeg beheersing van de Engelse taal hebben.

Bijzondere toelatingseisen

EER-bachelordiploma of hbo-bachelordiploma Theologie

Voor studenten die beschikken over een erkend Nederlands bachelordiploma op universitair niveau (WO) of een hbo-bachelordiploma Theologie, gelden de volgende bijzondere toelatingseisen:

 • Het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad bachelor WO met betrekking tot de volgende onderdelen:
  • Bijbelwetenschappen: 6 ECTS
  • Systematische Theologie: 6 ECTS
  • Praktische Theologie: 6 ECTS 
 • Voor het profiel Living Texts (accent Bijbelwetenschappen) geldt aanvullend op deze toelatingseisen het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad bachelor WO met betrekking tot de volgende onderdelen: 
  • Grieks: 18 ECTS (waarvan 6 ECTS NT Grieks)
  • Hebreeuws: 15 ECTS

Toelating op basis van een universitaire bachelor Theologie

Als je een universitaire bachelor Theologie hebt gevolgd, kunnen de onder 1 vermelde onderdelen helemaal of voor een deel komen te vervallen. Studenten met een van de volgende diploma’s zijn helemaal vrijgesteld:

 • Bachelor Theologie Klassiek van de PThU
 • Bachelor Theologie (joint degree) van de PThU en de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Bachelor Theologie, inclusief PThU traject, van de Rijksuniversiteit Groningen
 • Bachelor Bijbel en Theologie van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven

Beschik je over een andere universitaire bachelor Theologie, dan weegt de Toelatingscommissie af in hoeverre deze onderdelen goed genoeg aan bod zijn gekomen in je vooropleiding.

Premaster/schakelprogramma

Voldoe je niet aan de hierboven genoemde bijzondere toelatingseisen (Bijbelwetenschappen, Systematische Theologie, Praktische Theologie)? Dan heb je de mogelijkheid deze cursussen in een Premaster te volgen.

Pas beginnen als je alle vakken hebt afgerond

Je kunt alleen met onze masteropleidingen starten als je je bacheloropleiding volledig hebt afgerond. Dat komt door de zogenoemde ‘harde knip’. Je moet dus alle onderdelen van je bacheloropleiding gehaald hebben, net als alle eventuele premastervakken die je hebt moeten volgen.