Studenten van de PThU in de gezamenlijke ruimte

Master Theologie

Met de master Theologie krijg je in drie jaar een academische opleiding tot predikant, geestelijk verzorger of onderzoeker. De master bereidt je voor op het werken in traditionele gemeenten of pioniersplekken, in werkvelden als de zorg, bij justitie en defensie of je wordt theoloog als vrij beroep zoals bijvoorbeeld theologisch adviseur, gemeentecoach of specialist. Als je verder wilt als onderzoeker dan kan dit door deelname aan het research programme van onze Initial Graduate School.

Routes binnen de master

  • "Theologie heeft alles te maken met het leven. Met het dagelijks leven en met levensvragen. Met moeilijke momenten en met vreugde. Met leven en met dood. Als ik mooie theologie lees dan kan ik me getroost voelen in verdriet, woedend om onrecht, geïnspireerd, verwarmd, blij, of een Eurekamoment hebben. Het raakt me altijd."
    Renate Japenga
    Alumna
  • "We leren op de studie niet hoe we moeten geloven, maar veel meer welke manieren van geloven er zijn en hoe we daar als theoloog mee om kunnen en moeten gaan. De studie reikt een palet aan inzichten in de theologie aan die allemaal iets kunnen zeggen over de relatie tussen God en de mens."
    Marco Bijdevaate
    Alumnus