Promoveren bij de PThU

De PThU biedt een promotieprogramma voor excellente studenten. Promoveren betekent dat je minimaal vier jaar (fulltime) bezig bent met het uitvoeren van origineel en onafhankelijk onderzoek en het schrijven van een dissertatie. Gedurende die tijd krijg je begeleiding van een hoogleraar van de universiteit. Bij de PThU doorloop je binnen het promotietraject vier stappen.

Hoe werkt promoveren bij PThU?

Het promotieprogramma bestaat uit vier stappen.

 • Stap 1. Mastergraad behalen

  Iedereen die een mastergraad heeft, kan zich aanmelden om te promoveren bij PThU. Heb je nog geen mastergraad? Dan moet je die eerst behalen. Bij de PThU kan dit door de eenjarige Master of Theology in Groningen te volgen. Je mag ook promoveren met een buitenlands masterdiploma. Dit diploma moet dan wel gelijk van niveau zijn aan een Nederlands masterdiploma.

 • Stap 2. Inschrijven voor Initial Graduate School: kandidaat-promovendus

  Heb je een mastergraad, dan start je je promotietraject door je aan te melden als kandidaat-promovendus voor de Initial Graduate School. Dit is een serie van drie cursussen van 15 ECTS, die plaatsvindt in het najaar op maandagen en dinsdagen. 

  De cursussen zijn:

  • General theological research skills
  • Research management and ethics 
  • Research proposal development

  De voertaal van het onderwijs is Engels. In deze cursussen krijg je begeleiding van Graduate School-docenten en je promotor bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel, een datamanagementplan en een onderwijs- en begeleidingsplan. Daarnaast woon je de jaarlijkse bijeenkomst bij van de Graduate School. Deze bijeenkomst geeft je een mogelijkheid om te netwerken met huidige promovendi en experts uit je vakgebied. 

  Je rondt de Initial Graduate School af door je onderzoeksvoorstel, datamanagementplan en onderwijs- en begeleidingsplan in te leveren.

  Volg je de Initial Graduate School in voltijd?

  Dan kun je binnen een halfjaar het programma afronden.

  Volg je de Initial Graduate School in deeltijd?

  Dan kun je het programma afronden binnen een jaar. Het College van Promoties bepaalt of je wordt toegelaten als promovendus in de Graduate School.

 • Stap 3. Toelating tot Graduate School: promovendus

  Heeft het College van Promoties toestemming gegeven, dan ben je officieel promovendus aan de PThU. Je meldt je dan aan voor de Graduate School. Die begint in september. 

  In de Graduate School krijg je begeleiding door je promotor en minstens één expert van binnen of buiten de PThU in je interessegebied(en). Daarnaast volg je onderwijs. Welk onderwijs je volgt, heb je vastgelegd in je onderwijs- en begeleidingsplan.

  Je moet minimaal 15 ECTS aan onderwijs behalen. Download het document met uitleg en de details hoe je deze punten moet verzamelen en inleveren.

  Voor onderwijs kun je kiezen uit:

  • cursussen (onder andere aangeboden door NOSTER en andere externe instellingen)
  • workshops
  • seminars
  • deelname in internationale conferenties of expert meetings
  • jaarlijkse Graduate School meeting voor alle (kandidaat-)promovendi, in Amsterdam

  Ben je voltijd-promovendus?

  Dan rond je je promotieonderzoek af binnen vier jaar na aanvang van de Graduate School.

  Ben je deeltijd-promovendus?

  Dan is de verwachting dat je je promotieonderzoek binnen zes jaar na aanvang afrondt.

 • Stap 4. Verdedigen van je proefschrift: promoveren

  Is je onderzoek gereed, dan ga je je proefschrift ofwel dissertatie verdedigen. Dat gebeurt in een officiële promotieplechtigheid, waarbij je promotor ook aanwezig is. In het dissertatieprotocol kun je precies lezen hoe zo’n promotieplechtigheid in zijn werk gaat. Heb je je verdediging met succes afgerond, dan krijg je officieel de titel ‘doctor’.

 • Dispensatie: directe toelating tot Graduate School

  In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om dispensatie te krijgen van de Initial Graduate School en direct te worden toegelaten tot de Graduate School. Dat gaat als volgt:

  1. Meld je aan vóór de reguliere data van 1 januari of 1 mei.
  2. Bij de aanmelding voor de International Graduate School lever je dan een volledig onderzoeksvoorstel in voor toelating tot de Graduate School (in plaats van slechts een kort onderzoeksvoorstel van twee pagina’s). Lever ook een aanbeveling in van de beoogde promotor die het verzoek om dispensatie ondersteunt. Meestal zal het de beoogde promotor zelf zijn die deze route voorstelt.
  3. Krijg je ontheffing, dan volg je meestal wel de IGS module ‘Research Management and Ethics’.

Financieel

De meeste (kandidaat-)promovendi betalen hun promotie zelf, al dan niet met behulp van een beurs of andere subsidie. Bekijk de mogelijkheden.

Meer weten over promoveren?

Alle regels rondom promoveren kun je nalezen in het Promotiereglement en de Uitvoeringsregeling bij het promotiereglement.

Heb je vragen? Mail het secretariaat via onderstaand formulier.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.