Mediating good life

Wat is een goed leven? Hoe krijgt dit vorm? En wat dragen theologische visies en praktijken bij aan de discussie hierover binnen kerk en samenleving? Die vragen staan centraal in ons onderzoeksprogramma Mediating Good Life⊕. Deelnemers uit verschillende theologische disciplines bestuderen de vraag naar het ‘goede leven’ vanuit een scala aan maatschappelijke en culturele contexten.

Wat is goed leven?

'Goed leven' heeft een breed scala aan betekenissen, zowel in de volksmond als in filosofische en theologische taal. Visies op het goede leven zijn overal. Je ziet ze in een rek met tijdschriften in de supermarkt over zaken, gezondheid, reizen, sport of luxe hobby's. Of, explicieter, in magazines zoals Happinez, Psychologie en Flow. Onderzoek met kinderen laat zien dat ze een goed leven definiëren door ‘genieten van het leven’ en ‘tevreden zijn’. Goed leven kan ook staan voor een moreel goed leven. Kortom: het staat vaak voor die kenmerken die het leven de moeite waard maken en die bijdragen tot ontplooiing.  

Goed leven in theologisch perspectief

In theologisch perspectief hangt het ‘goede leven’ altijd samen met een transcendente en ultieme realiteit. (Christelijke) theologen kijken daarbij naar goddelijke aanwezigheid en interventie, naar God, Jezus Christus en de Heilige Geest. De visie van theologen op het goede leven wordt gekenmerkt door onderwerpen als het geschapen zijn naar het beeld van God, redding, verzoening en genade. Maar ook door liefde, dienstbetoon, mededogen en gemeenschap. Ten slotte houdt een theologisch perspectief expliciet rekening met de realiteit van het kwaad: vervreemding, kwetsbaarheid, onderdrukking, lijden en dood. In ons programma zijn ook deze realiteiten daarom van belang. 

Waarom ‘mediating’ good life?

‘Mediating’, ofwel bemiddelen, verwijst naar onze veronderstelling dat een goed leven in Christus wordt gegeven en ontvangen. Het goede leven is alleen toegankelijk via heilige teksten, overtuigingen, ethisch gedrag en geloofspraktijken, in verleden en heden. ‘Mediating’ impliceert ook dat we in onze eigen context steeds opnieuw moeten ontdekken, interpreteren en verbeelden wat aan ons is overgedragen. Hedendaagse ervaringen, verbeeldingen en articulaties van het goede leven kunnen christelijke visies in twijfel trekken, verscherpen en verrijken. En vice versa.

Onderzoeksprogramma in het kort

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.