Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Wilhelmus Moehn

Medewerkers

Prof. dr. W.H.Th.  Moehn

Prof. dr. W.H.Th. Moehn

Bijzonder hoogleraar geschiedenis gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond
Locatie:Amsterdam
Afdeling:Beliefs

Wim Moehn is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland aan de PThU, vestiging Amsterdam. Daarnaast is hij als predikant verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum.

Curriculum Vitae

Wim Moehn (1965) is geboren in Ouderkerk aan den IJssel. Hij studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1990 was hij als predikant verbonden aan de Hervormde gemeenten te Reeuwijk, Aalburg en Oldebroek. Sinds 2010 is hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum. In 1996 promoveerde hij op God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1 - 6:7 (promotor: prof. dr. M.J.G. van der Velden).

Zijn publicaties betreffen voornamelijk de protestantse Reformatie. Hij is betrokken bij de wetenschappelijke uitgave van Calvijns werken en bezorgde Ioannis Calvini Sermones, vol. VIII, Plusieurs sermons de Jean Calvin (Genève: Librairie Droz, 2011).

Hij secretaris van de Willem de Zwijgerstichting en redactielid van Theologia Reformata.

Wim Moehn is getrouwd met Henny Stelwagen. Zij hebben drie zonen.

Work in progress

De digitale, kritische editie van het oeuvre van Guido de Bres (ca. 1522-1567). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van het het Huygens ING.

Publicatielijst

Oratie 3 november 2016

‘Focus op de kerkvaders. Guido de Bres’ (ca. 1522-1567) theologische scholing in de vroegmoderne tijd.’