Dr. E.P. Schaafsma

Universitair docent
Amsterdam
Beliefs, ET Beliefs

Petruschka Schaafsma runs a research programme in the field of ethics and theology on the meaning of family, with special attention for the aspects of givenness and dependence. She teaches ethics in the Master’s degree program and hermeneutics in the Bachelor's.

Keywords areas of interest: Family, Givenness, Dependence, Evil (cf. dissertation), Hermeneutics, Paul Ricoeur

Dr. E. P. (Petruschka) Schaafsma
Lecturer in Ethics, Protestant Theological University, Amsterdam, The Netherlands
T +31 (0)88 3371 811 / +31 (0)6 57973118
E epschaafsma@pthu.nl I www.pthu.nl
P Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam
A De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Publications

Books

 • Petruschka Schaafsma, Reconsidering Evil. Confronting Reflections with Confessions (Studies in Philosophical Theology, vol. 36), Leuven etc.: Peeters 2006

  Gerrit de Kruijf & Petruschka Schaafsma (eds.), Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin, Kampen: Ten Have 2008

Articles (refereed)

 • E.P. Schaafsma, ‘Huiselijk geluk. Familie als mysterie dat richting geeft’, Theologia Reformata 2016, 355-365
 • Klaas Bom, Petruschka Schaafsma, Benno van den Toren, Heleen Zorgdrager, ‘De eigenheid van theologie: Een reactie op Klaar om te wenden’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 70/2 2016, 87-98
 • Petruschka Schaafsma, ‘Verwantschap – tussen theologie en antropologie, Nederlands Theologisch Tijdschrift  70/2 2016, 99-112
 • Petruschka Schaafsma, ‘Making Sense of the Postsecular. Theological Explorations of a Critical Concept’, International Journal of Philosophy and Theology 76/2, 2015, 91–99 
 • Petruschka Schaafsma, ‘Evil and Religion. Ricoeurian Reflections on Postsecular Reassessments of Religion’, International Journal of Philosophy and Theology 76/2, 2015, 129–148 
 • Petruschka Schaafsma, “Philosophical Anthropology against Objectification. Reconsidering Ricœur’s Fallible Man, International Journal of Philosophy and Theology (Special Issue: "Paul Ricoeur and the Future of the Humanities", Gert-Jan van der Heiden, Eddo Evink and Martijn Boven, eds) 2014, Vol. 75, No. 2, 152–168
 • Inge van Nistelrooij, Petruschka Schaafsma, and Joan Tronto, “Ricoeur and the Ethics of Care”, Medicine, Healthcare and Philosophy, November 2014, Vol. 17/4. pp 485-491 
 • Petruschka Schaafsma, ‘Dignity in the Family? Analyzing Our Ambiguous Relationship to the Family and Theological Suggestions toward Overcoming It’, in: L. Juliana Claassens & Klaas Spronk (eds), Fragile Dignity. Intercontextual Conversations on Scriptures, Family, and Violence, Semeia Studies/ Society of Biblical Literature nr. 72, Atlanta: Society of Biblical Literature 2013, pp. 169-188
 • ‘The Embodied Character of “Acknowledging God”. A Contribution to Understanding the Relationship between Transcendence and Embodiment on the Basis of Hosea’, in: Peter Jonkers & Marcel Sarot (eds), Embodied Religion, Ars Disputandi Supplement Series, Vol. 6, 2013, 47-70  [http://www.arsdisputandi.org/]
 •  Petruschka Schaafsma, Rick Benjamins, Mechteld Jansen, Theo Hettema, ‘Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 67/1, 2013, 3-26
 • Petruschka Schaafsma, Rick Benjamins, Mechteld Jansen, Theo Hettema, ‘Minder vervreemding, meer vertrouwen?’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 67/1, 2013, 50-56 [INT2]
 • “What is at stake in the Family? Ethical Reflections on Recent Sociological Research into the Family”, in: Gerard den Hertog & Jan Roskovec (Hrsg.), Family: Kinship that Matters/ Familie: Verwandtschaft die den Unterschied macht, (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau Nr. 92), Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2012, 22-37
 • Petruschka Schaafsma, “Theologische perspectieven op familie en gezin”, Tijdschrijft voor Theologie 50e jrg, herfst 2010, pp.342-351
 • Petruschka Schaafsma, “Geen raad met het kwaad”, in Psyche en Geloof 18/1-2 (2007), pp. 32-40
 •  Petruschka Schaafsma, “Het kwaad: tussen moraal en religie”, in Theologisch Debat 2/2 (2005), pp. 4-13

Editing (refereed)

Inge van Nistelrooij, Petruschka Schaafsma, eds., Special issue “Ricoeur and the Ethics of Care”, Medicine, Healthcare and Philosophy, November 2014, Vol. 17/4

Contributions to Books

 • Petruschka Schaafsma, “Telling Images. On the Value of a ‘Strong Image’ for Theological Ethics”, in: Michael Moxter und Markus Firchow (Herausg.), Bild und Zeit, Tübingen: Mohr Siebeck [forthcoming]
 • “Vrij, zij het niet autonoom.” Over afhankelijkheid in familie en geloof’, in: Maarten den Dulk, Gerben van Manen, en Gea Smit (red.), Verlegen om een goed woord. Onderweg met Gerrit de Kruijf, Boekencentrum 2013, 121-132
 • Gerrit de Kruijf & Petruschka Schaafsma, ”Inleiding. Gezinspolitiek en haar paradoxen”, in Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin, Gerrit de Kruijf & Petruschka Schaafsma (eds.), Kampen: Ten Have 2008, pp. 7-10

  Petruschka Schaafsma, ”Familie: leerschool van afhankelijkheid”, in Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin, Gerrit de Kruijf & Petruschka Schaafsma (eds.), Kampen: Ten Have 2008, pp. 40-52
 • Petruschka Schaafsma, “Religion as an Aid for Coping with Evil? Confronting the Coping Thesis with Barth’s Reflections on Nothingness”, in Wrestling with God and with Evil. Philosophical Reflections, H.M. Vroom (ed.) (Currents of Encounter, vol. 31), Amsterdam/New York: Rodopi 2007, pp. 187-195
 • Petruschka Schaafsma, “Thinking Less or Thinking Differently? Kant’s Enlightened View of Evil”, in Faith in the Enlightenment? The Critique of the Enlightenment Revisited (Currents of Encounter, vol. 30), Lieven Boeve, Joeri Schrijvers, Wessel Stoker, Hendrik M. Vroom (eds.), Amsterdam/New York: Rodopi 2006, pp. 65-73
 • Petruschka Schaafsma, “Het kwaad binnen de grenzen van de rede alleen. Over de (on)mogelijkheid van een rationele doordenking van het probleem van het kwaad”, in Tweestromenland. Over wijsgerige en belijdende theologie, H.J. Adriaanse (red.) (Leuven/ Best: Peeters/ Damon 2001), 227-260

Popular articles

Church documents

“Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties.” Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland, jan. 2014

Translated by G. Overeem as "The family as a Given. Living in a Web of Relationships"

Popular articles

 • Petruschka Schaafsma, ‘Wat kenmerkt de familieband? Over het belang van het peilen van ‘het natuurlijke’ in de ethiek’, Wapenveld 66/5 2016, pp. 2-8
 • Martine Oldhoff & Petruschka Schaafsma, “Samenredzaam op eigen kracht?”, in: Peter Cuyvers, Albert Jan Kruiter & Maarten Neuteboom, Allemaal even decentraal graag!, Christen Democratische Verkenningen Zomer 2014 (Amsterdam: Boom), pp. 156-163
 • Petruschka Schaafsma, “Je weet niet waar je voor kiest: over kinderen krijgen en levensvertrouwen”, in: Theo Boer, Pieter Jan Dijkman, Paul van Geest & Jan Prij, Biopolitiek: over de beheersing van leven en dood, Christen Democratische Verkenningen Lente 2014 (Amsterdam: Boom), pp. 74-79
 • Petruschka Schaafsma, “Aanroepen”, in: Theo Hettema (red.), Geloof in poëzie. Godsdienstfilosofische bijdragen voor Han Adriaanse (Amsterdam: Olive Press, 2011), 99-107
 • Petruschka Schaafsma, “Het kwaad: een christelijk probleem”, Fier 14/3 mei/juni 2011, pp. 4-6
 • Petruschka Schaafsma, “Gelukwensen”, in Festus. Forum voor samenlevingsvragen van de Protestantse Kerk in Nederland 1/1 mei 2010, pp. 84-88

  Petruschka Schaafsma, “Het moet”, in Zin in Zorg. Tijdschrift van christelijke zorgaanbieders 11/3 dec. 2009, pp. 10-11
 • Petruschka Schaafsma, “Afhankelijkheid maar dan anders”, Fier 11/5 2008, pp. 4-7
 • Petruschka Schaafsma, “Barth over Kant (I)”, in In de Waagschaal jrg. 33 nr. 16, 27 november 2004, 507-510
 • Petruschka Schaafsma, “Barth over Kant (II)”, in In de Waagschaal jrg. 33 nr. 17, 18 december 2004, 533-535

Reviews

Nederlands Theologisch Tijdschrift , Nexus, In de waagschaal

Downloads

Publications Schaafsma

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.