Dr. E.P. Schaafsma

Universitair hoofddocent
Amsterdam
Beliefs, ET Beliefs

Petruschka Schaafsma runs a research programme in the field of ethics and theology on the meaning of family, with special attention for the aspects of givenness and dependence. She teaches ethics in the Master’s degree program and hermeneutics in the Bachelor's.

Keywords areas of interest: Family, Givenness, Dependence, Evil (cf. dissertation), Hermeneutics, Paul Ricoeur

Dr. E. P. (Petruschka) Schaafsma
Lecturer in Ethics, Protestant Theological University, Amsterdam, The Netherlands
T +31 (0)88 3371 811 / +31 (0)6 57973118
E epschaafsma@pthu.nl I www.pthu.nl
P Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam
A De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Publications

International refereed journals

1.       2015, Petruschka Schaafsma, ‘Making Sense of the Postsecular. Theological Explorations of a Critical Concept’, International Journal of Philosophy and Theology 76/2, 2015, 91–99

2.       2015, Petruschka Schaafsma, ‘Evil and Religion. Ricoeurian Reflections on Postsecular Reassessments of Religion’, International Journal of Philosophy and Theology 76/2, 2015, 129–148

3.       2014, Petruschka Schaafsma, “Philosophical Anthropology against Objectification. Reconsidering Ricœur’s Fallible Man”, International Journal of Philosophy and Theology (Special Issue: "Paul Ricoeur and the Future of the Humanities", Gert-Jan van der Heiden, Eddo Evink and Martijn Boven, eds), Vol. 75, No. 2, 152–168, http://www.tandfonline.com/eprint/G9YQH9mw3N3c3jDGy5bJ/full

4.       2014, Inge van Nistelrooij, Petruschka Schaafsma, and Joan Tronto, “Ricoeur and the Ethics of Care”, Medicine, Healthcare and Philosophy, Vol. 17/4. pp 485-491 http://link.springer.com/article/10.1007/s11019-014-9595-4

5.       2013, Petruschka Schaafsma, ‘The Embodied Character of “Acknowledging God”. A Contribution to Understanding the Relationship between Transcendence and Embodiment on the Basis of Hosea’, in: Peter Jonkers & Marcel Sarot (eds), Embodied Religion, Ars Disputandi Supplement Series, Vol. 6, 47-70

6.       2012,Petruschka Schaafsma, ‘What is at stake in the Family? Ethical Reflections on Recent Sociological Research into the Family’, in: Gerard den Hertog & Jan Roskovec (Hrsg.), Family: Kinship that Matters/ Familie: Verwandtschaft die den Unterschied macht, (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau Nr. 92), Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt  22-37

 

National refereed journals

1.       2019, Petruschka Schaafsma, ‘Het appel van een overspelige familie. Nadenken over familie in de Bijbel in tijden van morele onrust.’ Radix 45,4 (2019): 287-296 (: ‘The appeal of an adulterous family. Thinking about family in the Bible in times of moral turmoil’)

2.       2018, Petruschka Schaafsma, ‘Wie voelt zich geroepen? Een profetisch perspectief op heilige strijd’, Kerk en Theologie 69/2, 147-159 (translation: ‘Who feels called upon? A prophetic perspective on holy battle’)

3.       2016, Klaas Bom, Petruschka Schaafsma, Benno van den Toren, Heleen Zorgdrager, ‘De eigenheid van theologie: Een reactie op Klaar om te wenden’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 70/2, 87-98 (translation: ‘The specific character of theology’)

4.       2016, Petruschka Schaafsma, ‘Verwantschap – tussen theologie en antropologie, Nederlands Theologisch Tijdschrift 70/2, 99-112 (translation: ‘Kinship. Between theology and anthropology’)

5.       2016, E.P. Schaafsma, ‘Huiselijk geluk. Familie als mysterie dat richting geeft’, Theologia Reformata, 355-365 (translation: ‘Domestic Happiness. Family as a mystery that guides’)

6.       2013, Petruschka Schaafsma, Rick Benjamins, Mechteld Jansen, Theo Hettema, ‘Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 67/1, 3-26 (translation: ‘Trust and alienation. On hermeneutics and theology’)

7.       2013, Petruschka Schaafsma, Rick Benjamins, Mechteld Jansen, Theo Hettema, ‘Minder vervreemding, meer vertrouwen?’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 67/1, 50-56(translation:  More Trust, less Alienation?)

8.       2010, Petruschka Schaafsma, ‘Theologische perspectieven op familie en gezin’, Tijdschrijft voor Theologie 50/3, 342-351 (translation: ‘Theological perspectives on the family’)

9.       2007, Petruschka Schaafsma, “Geen raad met het kwaad”, Psyche en Geloof 18/1-2,  32-40 (translation: ‘At a loss about evil’)

10.   2005, Petruschka Schaafsma, “Het kwaad: tussen moraal en religie”, Theologisch Debat 2/2,  4-13 (translation: ‘Evil: between morality and religion’)

Books

International

1.       2006, Petruschka Schaafsma, Reconsidering Evil. Confronting Reflections with Confessions (Studies in Philosophical Theology, vol. 36), Leuven etc.: Peeters

 

National

2.       2008, Petruschka Schaafsma & Gerrit de Kruijf (eds.), Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin, Kampen: Ten Have  (translation: ‘More than a sum. Comments on the value of the family’)

 

Contributions to books

International refereed

1.       2020, Petruschka Schaafsma, ‘Why Religious Symbols? Accounting for an Unfashionable Approach’, in: Scott Davidson, A Companion to Ricoeur’s ‘The Symbolism of Evil’,  Lanham etc.: Lexington Books 2020,  69-86

2.       2018, Petruschka Schaafsma, ‘Telling Images. On the Value of a ‘Strong Image’ for Theological Ethics”, in: Michael Moxter und Markus Firchow (Herausg.), Die Zeit der Bilder. Ikonische Repräsentation und Temporalität, Tübingen: Mohr Siebeck,  144-160.

3.       2013, Petruschka Schaafsma, ‘Dignity in the Family? Analyzing Our Ambiguous Relationship to the Family and Theological Suggestions toward Overcoming It’, in: L. Juliana Claassens & Klaas Spronk (eds), Fragile Dignity. Intercontextual Conversations on Scriptures, Family, and Violence, Semeia Studies/ Society of Biblical Literature nr. 72, Atlanta: Society of Biblical Literature,  169-188

4.       2007, “Religion as an Aid for Coping with Evil? Confronting the Coping Thesis with Barth’s Reflections on Nothingness”, in Wrestling with God and with Evil. Philosophical Reflections, H.M. Vroom (ed.) (Currents of Encounter, vol. 31), Amsterdam/New York: Rodopi,  187-195

5.       2006, “Thinking Less or Thinking Differently? Kant’s Enlightened View of Evil”, in Faith in the Enlightenment? The Critique of the Enlightenment Revisited (Currents of Encounter, vol. 30), Lieven Boeve, Joeri Schrijvers, Wessel Stoker, Hendrik M. Vroom (eds.), Amsterdam/New York: Rodopi,  65-73

 

National

1.       2017, Petruschka Schaafsma, ‘Naar verbonden burgers via de omweg van de familie’, in: Dries Deweer & Steven Van Hecke (red.), De mens centraal. Essays over het personalisme vandaag en morgen, Kalmthout, België: Pelckmans Pro,  151-161 (‘Toward connected citizens via the detour of the family’)

2.       2017, Petruschka Schaafsma, ‘ “Het blijft toch familie”. Nadenken over wat eigen is aan gezin vanuit het perspectief van de familieband.’, in: Dirk Luyten, Hans van Crombrugge & Kathleen Emmery (red.), Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid (Gezinnen, Relatie en Opvoeding nr. 3), Antwerpen, Apeldoorn: Garant, 115-135 (translation: ‘ “It remains family after all”. Thinking about what characterises family from the perspective of the family tie’)

3.       2013, Petruschka Schaafsma, ‘ “Vrij, zij het niet autonoom.” Over afhankelijkheid in familie en geloof’, in: Maarten den Dulk, Gerben van Manen, en Gea Smit (red.), Verlegen om een goed woord. Onderweg met Gerrit de Kruijf, Boekencentrum, 121-132 (translation: ‘Free, albeit not autonomous’)

4.       2008, “Inleiding. Gezinspolitiek en haar paradoxen” in: Petruschka Schaafsma en Gerrit de Kruijf (red.), Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin, Kampen: Ten Have,  7-10 (translation: ‘Family policy and its paradoxes’)

5.       2008, “Familie: leerschool van afhankelijkheid”, Petruschka Schaafsma en Gerrit de Kruijf (red.), Meer dan een optelsom. Kanttekeningen bij de waarde van het gezin, Kampen: Ten Have, 40-52 (translation: ‘Family: school of dependence’ )

6.       2001, “Het kwaad binnen de grenzen van de rede alleen. Over de (on)mogelijkheid van een rationele doordenking van het probleem van het kwaad”, in Tweestromenland. Over wijsgerige en belijdende theologie, H.J. Adriaanse (red.) (Leuven/ Best: Peeters/ Damon), 227-260 (translation: ‘Evil within the boundaries of reason alone’)

 

Other

Popular articles in Dutch:

1.       2016, Petruschka Schaafsma, ‘Wat kenmerkt de familieband? Over het belang van het peilen van ‘het natuurlijke’ in de ethiek’, Wapenveld 66/5, 2-8

2.       ‘Familie als gegeven’ (“Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties.” Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland, jan. 2014 http://www.pkn.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/PKN-Familie%20als%20gegeven%20low-res.pdf Translated by G. Overeem as "The family as a Given. Living in a Web of Relationships")

3.       Martine Oldhoff & Petruschka Schaafsma, “Samenredzaam op eigen kracht?”, in: Peter Cuyvers, Albert Jan Kruiter & Maarten Neuteboom, Allemaal even decentraal graag!, Christen Democratische Verkenningen Zomer 2014 (Amsterdam: Boom),  156-163

4.       Petruschka Schaafsma, “Je weet niet waar je voor kiest: over kinderen krijgen en levensvertrouwen”, in: Theo Boer, Pieter Jan Dijkman, Paul van Geest & Jan Prij, Biopolitiek: over de beheersing van leven en dood, Christen Democratische Verkenningen Lente 2014 (Amsterdam: Boom),  74-79

 1. “Aanroepen”, in: Theo Hettema (red.), Geloof in poëzie. Godsdienstfilosofische bijdragen voor Han Adriaanse (Amsterdam: Olive Press, 2011), 99-107 (theme: calling on God/ calling God into account)
 2. “Het kwaad: een christelijk probleem”, hoofdartikel in Fier 14/3 mei/juni 2011,  4-6 (translation: Evil: a Christian Problem)
 3. “Gelukwensen”, Festus. Forum voor samenlevingsvragen van de Protestantse Kerk in Nederland 1/1 mei 2010, 84-88 (theme: happiness and the Beatitudes)
 4. “Het moet”, Zin in Zorg. Tijdschrift van Reliëf over zorg, ethiek en levensbeschouwing 11/Dec. 2009,  10-11 (theme: basis of solidarity between generations)
 5. “Afhankelijkheid maar dan anders”, leading article in Fier 11/5, Sept./Oct. 2008,  4-7  (theme: different approaches to depency)
 6. Elaborate review article on Paul W. Kahn, Out of Eden. Adam and Eve and the Problem of Evil, Princeton etc.: Princeton University Press 2007 & Henry Ansgar Kelly, Satan. A Biography, Cambridge etc.: Cambridge University Press 20072  in Nexus (49, 2007),  151-155
 7. “Barth over Kant (I)”, in In de Waagschaal jrg. 33 nr. 16, 27 november 2004, 507-510
  “Barth over Kant (II)”, in idem jrg. 33 nr. 17, 18 december 2004, 533-535
 8. “Das Böse bei Kant und Barth. Ein Vergleich zwischen ethischen und religiösen Betrachtungsweisen des Bösen”, Invited public lecture at the University of Marburg, Faculty of Theology, department of Systematic Theology, November 2006
 9. Reviews in Nederlands Theologisch Tijdschrift and In de waagschaal

 

Downloads

Publications Schaafsma

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.