Dr. E.P. Schaafsma

Hoogleraar Theologische ethiek
Amsterdam
Dogmatics / ethics

Petruschka Schaafsma doet onderzoek op het gebied van ethiek en theologie. Haar focus is daarbij de afgelopen jaren de betekenis van familie, met speciale aandacht voor de aspecten gegevenheid en afhankelijkheid. Vertrekkend vanuit een benadering van het gezin als 'mysterie' (Gabriel Marcel) legt ze interdisciplinaire verbanden met met name filosofie, sociale antropologie, medische ethiek en maatschappelijk werk. Ze doceert ethiek in de masteropleiding en hermeneutiek in de bachelor. Ook is ze projectleider van het Moral Compass Project (https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/moral-compass-project/) en voorzitter van de leerstoelgroep dogmatiek-ethiek .

Trefwoorden interessegebieden: Familie, Gegevenheid, Afhankelijkheid, Keuzevrijheid, Kwaad (cf. dissertatie), Hermeneutiek, Paul Ricoeur

Prof. dr. E.P. (Petruschka) Schaafsma
Hoogleraar Theologische Ethiek, Protestantse Theologische Universiteit, Nederland
T +31 (0)88 3371 811 / +31 (0)6 57973118
E epschaafsma@pthu.nl I www.pthu.nl
P Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam
A De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Recente publicaties (volledige lijst als download)

 • 2024, Scheeres-Feitsma TM, Schaafsma P, van der Steen JT, van Delden JJM, 'Commentary: Can an effective end-of-life intervention for advanced dementia be viewed as moral?', Alzheimer's & Dementia. Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring 16/1, https://doi.org/10.1002/dad2.12531
 • 2024, van der Steen JT, Scheeres-Feitsma, TM, Schaafsma P. 'Commentary to: “Timely dying in dementia: Use patients’ judgments and broaden the concept of suffering.” Timely dying, suffering in dementia, and a role for family and professional caregivers in preventing it. Alzheimer's & Dementia. Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring 16/1, https://doi.org/10.1002/dad2.12536
 • 2023, Petruschka Schaafsma, 'Interruption that liberates to love. On the positive potential of the ‘paradox of ethics’, International Journal of Philosophy and Theology, 84:5, 326-332, DOI: 10.1080/21692327.2024.2302094
 • 2023, Ariën Voogt & Petruschka Schaafsma, 'Should moral commitments be articulated? An introduction', International Journal of Philosophy and Theology, 84:5, 303-308, DOI: 10.1080/21692327.2024.2310028
 • 'Hoeveel duidelijkheid kan het goede verdragen? Over ethiek, theologie en gevoel voor mysterie.' Oratie bij het aanvaarden van de leerstoel theologische ethiek, 9 november 2023 (ISBN 978-90-83365-62-6). https://www.pthu.nl/actueel/nieuws/2023/11/oratie-petruschka-schaafsma-hoeveel-duidelijkheid-kan-het-goede-verdragen/
 • 2023, Petruschka Schaafsma, Family and Christian Ethics (New Studies in Christian Ethics, Vol. 41), Cambridge: Cambridge University Press
  https://www.cambridge.org/core/books/family-and-christian-ethics/5C2FBA126FDFD150AE201254E8897402
 • 2023, Scheeres-Feitsma T.M., van Laarhoven A.J.J.M.K., de Vries R., Schaafsma P., van der Steen J.T., ‘Family involvement in euthanasia or Physician Assisted Suicide and dementia: A systematic review’,  Alzheimer's & Dementia 19/8, 1-13 http://doi.org/10.1002/alz.13094
 • 2022 Petruschka Schaafsma (ed.), The Transcendent Character of the GoodPhilosophical and Theological Perspectives, (Routledge Studies in Ethics and Moral Theory), New York etc.: Routledge https://www.routledge.com/The-Transcendent-Character-of-the-Good-Philosophical-and-Theological-Perspectives/Schaafsma/p/book/9781032304885  
 • 2020, Petruschka Schaafsma, ‘Why Religious Symbols? Accounting for an Unfashionable Approach’, in: Scott Davidson, A Companion to Ricoeur's 'The Symbolism of Evil', Lanham etc.: Lexington Books 2020, 69-86
 • 2018, Petruschka Schaafsma, ‘Telling Images. On the Value of a "Strong Image" for Theological Ethics’, in: Michael Moxter und Markus Firchow (eds), Die Zeit der Bilder. Ikonische Repräsentation und Temporalität, Tübingen: Mohr Siebeck, 144-160
 • 2015, Petruschka Schaafsma, ‘Making Sense of the Postsecular. Theological Explorations of a Critical Concept’, International Journal of Philosophy and Theology 76/2, 2015, 91–99
 • 2014, Inge van Nistelrooij, Petruschka Schaafsma en Joan Tronto, 'Ricoeur and the Ethics of Care', Medicine, Healthcare and Philosophy, Vol. 17/4, 485-491