Dr. E.P. Schaafsma

Hoogleraar Theologische ethiek
Amsterdam
Dogmatics / ethics

Petruschka Schaafsma voert een onderzoeksprogramma uit op het gebied van ethiek en theologie naar de betekenis van familie, met speciale aandacht voor de aspecten gegevenheid en afhankelijkheid. Vertrekkend vanuit een benadering van het gezin als 'mysterie' (Gabriel Marcel) legt ze interdisciplinaire verbanden met met name filosofie, sociale antropologie, medische ethiek en maatschappelijk werk. Ze doceert ethiek in de masteropleiding en hermeneutiek in de bachelor.

Trefwoorden interessegebieden: Familie, Gegevenheid, Afhankelijkheid, Keuzevrijheid, Kwaad (cf. dissertatie), Hermeneutiek, Paul Ricoeur

Dr. E.P. (Petruschka) Schaafsma
Docent Ethiek, Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam, Nederland
T +31 (0)88 3371 811 / +31 (0)6 57973118
E epschaafsma@pthu.nl I www.pthu.nl
P Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam
A De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Sleutelpublicaties (volledige lijst als download)

  • 2020, Petruschka Schaafsma, ‘Waarom religieuze symbolen? Verantwoording geven aan een ouderwetse benadering', in: Scott Davidson, A Companion to Ricoeur's 'The Symbolism of Evil', Lanham etc.: Lexington Books 2020, 69-86
  • 2018, Petruschka Schaafsma, ‘Telling Images. Over de waarde van een 'sterk imago' voor theologische ethiek", in: Michael Moxter und Markus Firchow (eds), Die Zeit der Bilder. Ikonische representatie en temporalisatie, Tübingen: Mohr Siebeck, 144-160
  • 2015, Petruschka Schaafsma, ‘Making Sense of the Postsecular. Theologische verkenningen van een kritisch concept', International Journal of Philosophy and Theology 76/2, 2015, 91–99
  • 2014, Inge van Nistelrooij, Petruschka Schaafsma en Joan Tronto, 'Ricoeur and the Ethics of Care', Medicine, Healthcare and Philosophy, Vol. 17/4, 485-491
  • 2013, Petruschka Schaafsma, ‘Waardigheid in het gezin? Analyse van onze dubbelzinnige relatie tot het gezin en theologische suggesties om het te overwinnen', in: L. Juliana Claassens & Klaas Spronk (eds), Fragile Dignity. Intercontextuele gesprekken over de Schrift, familie en geweld, Semeia Studies/ Society of Biblical Literature nr. 72, Atlanta: Vereniging van Bijbelse Literatuur, 169-188
  • 2006, Petruschka Schaafsma, Het kwaad heroverwegen. Confronting Reflections with Confessions (Studies in Philosophical Theology, vol. 36), Leuven etc.: Peeters

Download cv

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.