Oratie Petruschka Schaafsma: Hoeveel duidelijkheid kan het goede verdragen?

9 november 2023

Op 9 november sprak dr. Petruschka Schaafsma haar inaugurele rede uit ter aanvaarding van de leerstoel Theologische ethiek aan de PThU. De titel van deze rede was Hoeveel duidelijkheid kan het goede verdragen? Over ethiek, theologie en gevoel voor mysterie. 

Foto: Wouter Muskee

"Moraal is overal. Niet alleen waar het erom spant, in de uitzonderlijke situatie waarin nieuw leven zich aandient of juist ziekte en dood, niet alleen bij moreel beraad in een instelling, in de medische spreekkamer, in wet- geving over draagmoederschap. Als we moraal niet zien als deel van ons alledaagse leven en gerelateerd aan de diepte van dat heel gewone bestaan, komen we in die uitzonderlijke situaties waar het er inderdaad om spant, volgens mij, niet verder. Theologie heeft een eeuwenlange expertise in het ter sprake brengen van die diepte. De rijkdom van die expertise hebben we volgens mij hard nodig."

De rede kunt u downloaden via onderstaande knop.