Prof. dr. B. van den Toren

Hoogleraar interculturele theologie
Intercultural theology / missiology

Dit is de persoonlijke webpagina van Benno van den Toren, hoogleraar interculturele theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (campus Groningen).

Persoonlijke introductie

In januari 2014 kwam ik aan in Groningen na acht jaar lesgeven in Franstalig Afrika, gevolgd door acht jaar in Wycliffe Hall, University of Oxford. De ervaring van het doceren van theologie in een niet-westerse culturele omgeving die sterk beïnvloed is door Afrikaanse traditionele religie en islam en gekenmerkt wordt door armoede en onrechtvaardigheid, heeft mijn theologische begrip en benadering diepgaand beïnvloed. Het heeft mijn vertrouwen in de levendigheid, kracht en relevantie van het christelijk geloof verdiept. Het heeft ook mijn begrip verdiept van de contextuele aard van alle uitingen van het christelijk geloof en de noodzaak van een serieuze theologische overweging van de vraag hoe het christelijk geloof zowel trouw kan zijn aan de Drie-enige God als relevant kan zijn voor de verschillende contexten waarin het wordt geleefd, zowel in het buitenland als in het postchristelijke Westen. Trouw aan en relevantie van het christelijk geloof en de theologie zijn niet noodzakelijkerwijs tegenpolen, want de christelijke theologie kan alleen relevant zijn als ze trouw is aan haar eigen object: God geopenbaard in de gekruisigde en opgestane Christus. Het is deze overtuiging die de serieuze studie van theologie zeer relevant maakt voor het leven en de boodschap van de kerk vandaag – en die mij motiveert in mijn studie en onderwijs van de christelijke leer.

Ik ben heel blij dat ik ben uitgenodigd om de positie als hoogleraar interculturele theologie op me te nemen, omdat ik geloof dat, in deze tijd van globalisering, interculturele theologische dialoog een cruciale hulpbron kan zijn voor de vernieuwing van de Kerk in West-Europa en in andere delen van de wereld. Dat kan alleen als de interculturele theologie een echte theologische discussie aangaat: een discussie die gericht is op verdieping en verbreding van ons begrip van God en zijn zending.

Ik combineer mijn rol bij de PThU met een buitengewoon hoogleraarschap in de Theologie van Charismatische Vernieuwing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik heb nog steeds banden met Wycliffe Hall, waar ik co-projectleider ben van het door Biologos gefinancierde project 'Configuring Adam and Eve', dat het raakvlak bestudeert tussen nieuwe ontwikkelingen in de studie van de evolutie van de menselijke soort enerzijds en theologische antropologie anderzijds. Een keer per jaar bezoek ik de Faculté de Théologie Evangélique de Bangui (FATEB, Centraal-Afrikaanse Republiek) als gastprofessor en begeleid ik promovendi aan het Oxford Centre for Mission Studies.

Onderzoeksinteresses

Mijn huidige onderzoek richt zich op de theologie van religies (met een speciale interesse in de islam), het theologische begrip van multiculturalisme, de aard en mogelijkheid van (cross-culturele) apologetische getuigenissen, pneumatologie en het raakvlak van wetenschap en geloof met een focus op menselijke oorsprong. Verder verwelkom ik doctoraatsstudenten met interesse in niet-westerse (en met name Afrikaanse) theologie.

Kandidaten voor een doctoraatsstudie die geïnteresseerd zijn in het werken op andere gebieden van historische theologie, christelijke doctrine, godsdienstfilosofie en interculturele theologie zijn ook welkom om te solliciteren. In dat geval deel ik de begeleiding met andere specialisten van de afdeling Systematische en Interculturele Theologie.

Recente publicaties