Prof. dr. B. van den Toren

Hoogleraar interculturele theologie
Groningen
Intercultural theology / missiology

Curriculum vitae van dr. Bernard (Benno) van den Toren

Groningen, Nederland, augustus 2021

Geboorte: 21 januari 1966 in Alblasserdam, Nederland

Getrouwd sinds 23 september 1987 met Gijsberdine Lekkerkerker. Samen hebben ze drie zonen: Wiger (1988), Derk Anne (1991) en Marten (1994).

Studies

 • Augustus – december 1996: Mission course at the Hendrik Kraemer Institute in Oegstgeest (The Netherlands)
 • 1993-1995: research Fellow bij de Theologische Universiteit in Kampen (Koornmarkt), Nederland.
 • 1995: Doctor in de filosofie.
 • 1994: Master of Divinity (cum laude)
 • 1992: Master in de Godgeleerdheid met specialisatie in Godsdienstfilosofie en Dogmatiek
 • 1990-1991: Onderzoeksstudent bij Wycliffe Hall, Oxford onder dr. Alister McGrath en dr. David Cook.
 • 1984: Start van theologische studie bij de Faculteit Theologie van de Universiteit Utrecht, Nederland.
 • 1978-1984: vwo in Nederlands, Engels, Duits, Latijn, wiskunde, natuurkunde, scheikunde 
 • 1972-1978: Basisonderwijs

Professionele ervaring

 • 2014-: Hoogleraar Interculturele Theologie bij de Protestantse Theologische Universiteit (Groningen, Nederland)
 • Maart 2013- Projectleider (en vanaf 2014 co-projectleider) van het ‘Configuring Adam and Eve’ project  van Wycliffe Hall, gefinancierd door BioLogos.
 • Augustus 2012 - augustus 2013: Waarnemend vice-directeur bij Wycliffe Hall, Oxford
 • 2010-: Buitengewoon hoogleraar in de Theology of Charismatic Renewal bij de Vrije Universiteit Amsterdam
 • 2007-2013: Academic Dean bij Wycliffe Hall, Oxford
 • 2005-2013: Docent christelijke leer in Wycliffe Hall, Oxford en lid van de theologische faculteit van de Universiteit van Oxford
 • 2005-: Gasthoogleraar Systematische Theologie aan de Bangui Evangelical Graduate School of Theology (Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek)
 • 2004-2005: Directeur a.i. van de "Troisième Cycle" (Ph.D.-programma) bij FATEB
 • 2002-2003: Scholar in Residence aan Regent College, Vancouver, B.C
 • 1997-2005: Professor aan de Leerstoel Systematische Theologie aan de Bangui Evangelical Graduate School of Theology (Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek).
 • 1996: Inwijding als predikant van de Nederlands Hervormde Kerk (NHK).
 • 1996-2008: Missionaris van de Missie van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland (CGKN).
 • 1992-1996: Reizend secretaris voor IFES-Nederland voor het werk onder theologiestudenten.
 • 1991-1993: Pastoraal werk in de Nederlands Hervormde Kerk (NHK) in Gorinchem (Nederland).
 • 1990-1991: Doceren van nieuwtestamentisch Grieks in Wycliffe Hall, Oxford.
 • 1988-1990: Assistent bij het onderwijs Geschiedenis van de Wijsbegeerte aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht.

Lidmaatschappen van commissies

 • 2009-: lid van adviesraad, International fellowship of Evangelical Students – Nederland
 • 2010-2016: lid van de selectiecommissie voor Langham Scholarships UK
 • 2008-2013: Parochial Church Council lid en Decanery Synode lid voor St. Andrew's (Church of England), North Oxford
 • 2007: lid van de Study Unit on ‘Contextualisation’ van de Theologische Commissie van de World Evangelical Alliance.
 • 1999-2002: secretaris AEC-FOR, een commissie van de Evangelische Alliantie in de Centraal-Afrikaanse Republiek voor werk onder Rwandese en later ook Congolese vluchtelingen.
 • 1992-1996: lid van de stuurgroep van het landelijk centrum voor jeugdevangelisatie 'de Windroos'.
 • 1986-1988: respectievelijk secretaris en voorzitter van de Gereformeerde Theologische Studenten Vereniging 'Voetius'.

Lidmaatschappen van redactiecommissies

 • 2018-: Projectleider en hoofdredacteur van de website African Theology Worldwide.
 • 2010-2017: Hoofdredacteur van Geestkracht, Bulletin for Charismatische Theologie 
 • 2011-: Lid van de adviesraad van Theologia Reformata.

Professionele lidmaatschappen

 • Society for the Study of Theology
 • Fellowship of European Evangelical Theologians

Begeleiden van proefschriften

 • Jason D. Runyan, ‘The Compatibility between a Theologically relevant Libertarian Notion of Freewill and Contemporary Neuroscience Research’, D.Phil. Thesis, The University of Oxford, Michaelmas 2009.
 • Abel Ngarsoulede, ‘Enjeux théologiques de la sécularisation en Afrique subsaharienne : Une étude de cas de N’Djamena en République du Tchad’, Thèse de Doctorat, Faculté de Théologique Evangélique de Bangui, Décembre 2012.
 • J. Bosco Bangura, ‘The Charismatic Movement in Sierra Leone (1980-2010): A Missio-historical Analysis in View of African Culture, Prosperity Gospel and Power Theology’, Ph.D. thesis submitted to the Evangelical Theological Faculty, Leuven and the VU University, Amsterdam, 2013 (jointly supervised with prof. Dr. Klaus Fiedler).
 • Gary Allen Stephens, ‘Dialogue, Argumentation, and Belief Revision: A study of apologetic conversations in West Cameroon’, Middlesex University & Oxford Centre for Mission Studies, 2016.
 • Brian Andrew Edwards, ‘Self-deception at the Intersection of Friedrich Nietzsche and the Apostle Paul’, Middlesex University & Oxford Centre for Mission Studies, 2017 (second supervisor, with Stephen N. Williams).
 • Stephen Rolf Milford, ‘Eccentricity in Anthropology: David Kelsey’s Anthropological Formula as a Way out of the Substantive-Relational Imago Dei Debate’. PhD, Protestant Theological University, 2017.

Andere academische verantwoordelijkheden

 • 2018-: lid van de academische adviesraad Oxford Centre for Mission Studies
 • 2007-2011: MTh-examinator voor de Universiteit van Oxford
 • 2006-2017: Extern promotor van het Oxford Centre for Mission Studies

Taalvaardigheid

 • Nederlands: lezen, converseren, doceren, schrijven
 • Engels: lezen, converseren, lezingen geven, schrijven
 • Frans: lezen, converseren, lezingen geven, schrijven
 • Duits: lezen, converseren
 • Latijn: A-niveau
 • Hebreeuws: beperkt
 • Klassiek en NT Grieks: voldoende

Huidige onderzoeksgebieden

 • Afrikaans christendom en secularisatie
 • Wetenschap en religie in interculturele perspectieven
 • De relatie tussen de spirituele en materiële wereld
 • De ontwikkeling van een trinitarische theologie van religies
 • Interreligieuze apologetische getuigenis en dialoog
 • De theologie van het multiculturalisme
 • De aard en methode van interculturele theologie
 • Christelijke ethiek en theologie in een Afrikaanse context

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.