MA S. Zwemer

Promovendus
Amsterdam
Dogmatics / ethics

Sam Zwemer (1993) is promovendus in het onderzoeksproject ‘The Dynamics of the Classical Reformed Liturgy in the Netherlands: its Texts and their History’. Binnen dit onderzoeksproject doet hij onderzoek naar het klassiek gereformeerde Nederlandse formulier om het heilig avondmaal te bedienen. Begeleiders van dit onderzoek zijn prof. dr. W.H.Th. Moehn en dr. mr. K.W. de Jong. Zwemers onderzoek valt uiteen in twee delen. Met het oog op het doel van het onderzoeksproject van ‘The Dynamics’ werkt hij aan een tekstkritische editie van het klassiek gereformeerde avondmaalsformulier in de periode 1566-1639. Hierin komen allerlei tekstuele en inhoudelijke varianten in de verschillende edities van het formulier naar voren. Daarnaast schrijft hij zijn proefschrift waarin hij ingaat op de functie van het Bijbelgebruik in het klassiek gereformeerde avondmaalsformulier tegen de achtergrond van gereformeerd geloofsonderwijs in de zestiende eeuw. Bij het Bijbelgebruik kijkt hij naar citaten en allusies in de tekst van het formulier en naar de tekstverwijzingen in de marge van het formulier. Het zwaartepunt van zijn onderzoek ligt bij deze laatste categorie.