Dr. M. van der Meulen

Universitair docent
Groningen
Community / Care

Marten van der Meulen werkt als godsdienstsocioloog. Zijn onderzoek richt zich meestal op christelijke gemeenschappen. Hij bestudeerde kerken in nieuwe buitenwijken, migrantenkerken, dorpskerken en vele andere soorten kerken.

Zijn onderzoeksexpertise omvat, maar is niet beperkt tot:

  • protestantse kerken in Nederland
  • evangelicalisme en pinksterbeweging
  • migrantenkerken
  • Het maatschappelijk middenveld en sociaal kapitaal
  • secularisatie
  • methodologie