Prof.dr. F. de Lange

Emeritus hoogleraar Ethiek
Groningen
Dogmatics / ethics

Frederik (Frits) de Lange (1955) is hoogleraar ethiek aan de PThU en tevens bijzonder hoogleraar systematische theologie en ecclesiologie aan de theologische faculteit van Stellenbosch University, Zuid-Afrika.

Prof. De Lange heeft expertise op het gebied van theologische ethiek (met name het werk van Dietrich Bonhoeffer) en wijsgerige ethiek (hermeneutiek, Simone Weil). Zijn huidige onderzoek richt zich op verouderingsstudies vanuit een theologisch en filosofisch perspectief. Wat betekent het om goed oud te worden? Vragen over de fundamentele antropologie van het ouder worden en de toegepaste ethiek van de ouderenzorg komen aan bod. Een tweede aandachtsgebied in zijn onderzoek is de zorgethiek, opgevat als een alomvattende, alternatieve benadering van ethiek. Hoe verhoudt de zorgethiek zich tot de agapic-traditie in de theologische ethiek? Kandidaten voor een promotieonderzoek zijn welkom die onderzoek willen doen ofwel (1) naar fundamentele vragen in de theologische ethiek die binnen de Lange's expertise liggen, (2) binnen het veld van de antropologie van het ouder worden en de toegepaste ethiek van de ouderenzorg, of (3) willen werken aan een theologische receptie van de zorgethiek.

Voor meer informatie (biografie, online publicaties) zie zijn website: www.fritsdelange.nl.