Dr. T.T.J. Pleizier

Universitair hoofddocent Praktische Theologie
Groningen
Community / Care

Persoonlijke website 

Theo Pleizier (1975) is universitair hoofddocent Praktische theologie.

Van 2007-2015 diende hij de Protestantse Kerk in Nederland als gemeentepredikant. Hij studeerde theologie in Utrecht en studeerde als systematisch theoloog af op het terrein van de gereformeerde scholastiek. Hij promoveerde in praktische theologie binnen de homiletiek, gepubliceerd als Religious Involvement in Hearing Sermons (2010).

Internationaal is hij actief als President van Societas Homiletica en Treasurer van de International Academy of Practical Theology. Daarnaast is hij lid van academische gezelschappen die zich bezig houden met empirisch onderzoek.

In zijn huidige onderzoek houdt hij zich bezig met pastoraat en prediking, waarbij diverse onderzoeksmethodieken worden toegepast, kwalitatief (met name Grounded Theory), kwantitatief en computationeel.