Prof.dr. H.P. de Roest

Hoogleraar
Groningen
Community / Care

Prof. dr. Henk de Roest

Dit is de persoonlijke webpagina van Henk de Roest, hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (campus Groningen).

Mijn meest recente publicatie

Henk de Roest, Collaborative Practical Theology. Engaging Practitioners in Research on Christian Practices. (Leiden: Brill), 371 pp.

Cover Collaborative Practical Theology

Collaborative Practical Theology documenteert en analyseert onderzoek naar christelijke praktijken uitgevoerd door academische praktische theologen in samenwerking met beoefenaars van verschillende soorten christelijke praktijken over de hele wereld. Deze beoefenaars zijn onder meer beroepsbeoefenaren, gewone gelovigen, vrijwilligers en studenten in het theologisch onderwijs. Het boek biedt beweegredenen voor het opzetten van gezamenlijke onderzoeksgroepen met verschillende 'praktijkgemeenschappen', beschrijft een breed scala aan gezamenlijke onderzoeksstrategieën en -methoden en heeft ook een duidelijk oog voor de beperkingen ervan. In christelijke praktijken wordt het geloof bemiddeld, uitgevoerd en gekoesterd. Het doel van het boek is om de bruikbaarheid van theologisch onderzoek naar deze praktijken te verbeteren. Het communiceert de visie dat academisch onderzoek naar christelijke praktijken gunstig is voor de wereld.

De aanbevelingen vermelden:

Dit belangrijke werk van een vooraanstaande Europese praktische theoloog is een zeer welkome bijdrage aan het vakgebied in de 21e eeuw. Te lang zijn witte mannen in Noord-Amerika en Europa doorgegaan alsof ze geen verantwoording hoefden af te leggen aan de feministische, postkoloniale en andere kritieken op onze disciplinaire veronderstellingen. Niet hier. Prof. De Roest heeft geluisterd en een bijna confessioneel werk geschreven, waarin hij probeert de weg voorwaarts voor praktische theologie af te schilderen als alleen verantwoordelijk via collaboratieve en participatieve benaderingen die diep respect hebben voor de gemeenschappen die worden beïnvloed door - en, nog belangrijker, die baat hebben bij deelname aan —praktisch theologisch onderzoek. — Eerw. Dr. Christian Scharen, Vice-President Toegepast Onderzoek, Auburn Seminary.

In een tijd waarin praktische theologie in Europa en Noord-Amerika zichzelf als een gevestigde discipline ervaart, komt dit wetenschappelijke werk als een tijdige herinnering aan de risico's van een dergelijke vestiging. Om ervoor te zorgen dat praktische theologen niet zomaar een ander soort academicus worden, moeten we, zoals het argument van Henk de Roest duidelijk maakt, volhouden in en doorgaan met het ontwikkelen van participatieve vormen van onderzoek met hen die zich bezighouden met geloofspraktijken. Lering trekkend uit een reeks collaboratieve onderzoekspraktijken en met een acuut besef van de alomtegenwoordige kwesties van macht en politiek die dergelijke samenwerking oproept, biedt dit boek een belangrijke manier om de fundamentele verplichtingen van de praktische theologie te vernieuwen. — Dr. Clare Watkins, lector in ecclesiologie en praktische theologie, Universiteit van Roehampton.

Met het schrijven van Collaborative Practical Theology heeft Henk de Roest een knappe en meeslepende tekst geconstrueerd die het terrein van de Praktische theologie op een fantasierijke en inzichtelijke manier ontsluit. Het centrale belang van de discipline is de aandacht voor de geleefde ervaring, samenwerken, interdisciplinaire methodologieën, de relatie tussen praktijk en theorie en de noodzaak om te reflecteren op de praktijk en zelfs deze te veranderen. In dit veelomvattende intellectuele traject door het achterland van de praktische theologie heeft De Roest een belangrijk boek opgeleverd dat zowel door geleerden als religieuze beoefenaars moet worden gelezen. — Professor Anthony G. Reddie, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Zuid-Afrika.

Dit boek verandert empirisch onderzoek in de praktische theologie. In plaats van mensen en groepen als objecten te onderzoeken, worden ze als subject meegenomen in het onderzoeksproces. Wat dit hermeneutisch en methodisch betekent, en hoe dit geïmplementeerd kan worden in de eigen onderzoekspraktijk, wordt fundamenteel, gedetailleerd en praktijkgericht beschreven. Een essentieel werk voor wie samen met betrokkenen wil onderzoeken. — Professor Uta Pohl-Patalong, Christian-Albrechts-Universität Kiel

Praktische theologie is een collaboratieve en interdisciplinaire onderneming. Samenwerken met mensen binnen en buiten de discipline en binnen en buiten de academie is wat het zijn rijkdom en diversiteit geeft. De theologische aard van samenwerking en welke modellen, benaderingen en ideeën precies het meest geschikt zijn om de doelstellingen ervan te operationaliseren, is tot op heden echter niet in detail ontwikkeld. In dit boek biedt Henk de Roest ons een rijke en volledige beschrijving van samenwerking en biedt hij tools en perspectieven die zowel academici als beoefenaars in staat kunnen stellen om op nieuwe manieren deel te nemen aan de reis van praktische theologie die kennis en zegen zal brengen. Dit is een van die boeken die zeker een verschil zullen maken in de manier waarop we praktische theologie bedrijven. — Professor John Swinton, leerstoel Godgeleerdheid en Religiewetenschappen aan de Universiteit van Aberdeen.

Persoonlijke introductie

In mijn cv vind je meer biografische info.

Vanaf september 2012 doceer en doe ik onderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit, in de prachtige locatie Groningen (Oude Ebbingestraat 25). Mijn leerstoel is Praktische Theologie.

Van 2001-2012 bekleedde ik de leerstoel Praktische Theologie aan de Universiteit Leiden. In die tijd merkte ik hoe de ervaring van meer dan twaalf jaar predikant zijn mijn (empirisch) theologische benadering en mijn onderwijs beïnvloedde. Ook het feit dat ik als student sinds 1985 thuis ben in praktisch-theologisch onderzoek/debatten, heeft mij een goede basis gegeven voor zowel onderwijs als onderzoek.

Mijn promotieonderzoek ging over de teksten van een inmiddels vrij beroemde Duitse filosoof, Jürgen Habermas. In 1998 verdedigde ik mijn proefschrift aan de Universiteit Leiden (cum laude). Een recent artikel over Habermas' kijk op religie:

Henk de Roest, 'Von Religionen leren. Jürgen Habermas und die Unverzichtbarkeit religiöser Gemeinschaften', in: Elöd Hodossy-Takacs & Leo J. Koffeman (Hrsg.), Wichtige Wendepunkte. Verändernde en sichändernde Traditionen in Zeiten des Umbruchs. Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 2014/98, 145-158.

Ik geloof dat als een student een goede onderzoeker wordt en christelijke praktijken in de samenleving analyseert, hij/zij ook een goede leraar en een goede pastoor zal worden...

Onderzoeksinteresses

Mijn huidige onderzoek richt zich op collaboratieve onderzoeksbenaderingen (zie nieuw boek!), pioniersplanting, kerkelijke evenementen zoals De Nacht van de Kerken, christelijke gemeenschapsvorming, missionaire communicatie van het christelijk geloof, sociaal kapitaal en sociale cohesie, kerksluitingen, interreligieuze dialoog in basisniveau. Onlangs zijn we begonnen met onderzoek naar de reactie van lokale kerken op aardbevingen in de Nederlandse provincie Groningen.

Ik richt me ook op methodologische kwesties (collaboratieve benaderingen en methoden, actieonderzoek, burgerwetenschap, focusgroepen / visuele etnografie). Verder verwelkom ik studenten met interesse in kwesties die verband houden met gemeentelijk leiderschap.

Kandidaten voor promotieonderzoek worden altijd begeleid door twee begeleiders, van wie er één werkzaam kan zijn bij een andere Nederlandse Universiteit.

Hoofdredacteur Kerkelijke Praktijken. Journal of Ecclesiology and Ethnography (uitgegeven door Brill)

Sinds 1 januari 2016 ben ik hoofdredacteur van het enige spannende academische tijdschrift over kwalitatief onderzoek in en met kerken, gemeenten wereldwijd en nieuwe en opkomende christelijke gemeenschappen: Ecclesial Practices. Tijdschrift voor ecclesiologie en etnografie. Het tijdschrift (geïndexeerd in ATLA, ERIH en SCOPUS) publiceert artikelen en boekbesprekingen op het snijvlak van etnografische en andere kwalitatieve benaderingen met theologische benaderingen voor de studie van een verscheidenheid aan kerkelijke praktijken en praktijkcontexten.

Zie ook: www.ecclesiologyandethnography.net

Contactinformatie

Henk de Roest
Hoogleraar, leerstoel Praktische Theologie 
Telefoon: + 31 (0)88 - 3371 807
E-mail: hpderoest@pthu

Oude Ebbingestraat 25
9712 HA Groningen
Postbus 11069
NL-9700 CB Groningen