Prof.dr. H.P. de Roest

Hoogleraar
Groningen
Community / Care

Onderzoek 

Kernwoorden van mijn onderzoek zijn: Collaborative onderzoeksmethoden; de toekomst van de kerken in Nederland; het (opnieuw) ontstaan van christelijke geloofsgemeenschappen; kerken in rurale en urbane contexten; kerkplanting en pionieren; de betekenis van kerken voor de samenleving (o.a. sociaal kapitaal), vorming van netwerken van geloofsgemeenschappen (mixed economy); missionaire communicatie, de evangelicalisering van de kerken; kerksluitingsprocessen (en mogelijkheden voor herstart...).

Voor het ontwikkelen van een promotietraject op deze terreinen voor zg. 'buiten-promovendi', mensen die ruimte hebben voor een promotiestudie naast hun werk (bijv. predikantschap), gelieve men telefonisch of per email met mij contact op te nemen: 033-45721681, 0623689086 of hpderoest@pthu.nl

Voor wie als promovendus/a wordt aanvaard, zijn verschillende PThU-faciliteiten beschikbaar. NB Aan de leerstoel Praktische Theologie-Groningen zijn momenteel 7 buitenpromovendi verbonden. Zij maken o.a. jaarlijks een tweedaagse bijeenkomst mee in Kiel, Zurich of Groningen. Bij de leerstoel werken meerdere aio's aan onderzoek. Elke week organiseert de leerstoel een PT-Seminar, een onderzoekslunch. Daar worden ook evt. research fellows voor uitgenodigd. 

PhD-projecten

 • 'Die Gestalt der Predigt im Kraftfeld des Geistes
  Eine Studie zu Form und Sprache der Predigt nach Rudolf Bohrens Predigtlehre' - drs. Jantine Nierop (VOLTOOID, publieke verdediging: 6 november 2006). 
 • 'De stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff' - (VOLTOOID, publieke verdediging: 16 oktober 2007). 
 • 'The Evangelicalization of the Protestant Church in the Netherlands: An Empirical Inquiry' - drs. Wilbert van Iperen (VOLTOOID, publieke verdediging: 26 juni 2014) 
 • (met prof. dr. Erik Borgman, Tilburg University) 'Homiletic consequences of the crisis of representationalism', - drs. Rene van der Rijst (VOLTOOID, publieke verdediging: 14 januari 2015)
 • (met dr. Hanneke Meulink-Korf) 'Sexual Abuse in Pastoral Relationships: An Inquiry into Congregational Dynamics in the Aftermath'  - drs. Christiane Van den Berg-Seifert (VOLTOOID, publieke verdediging: 24 september 2015).
 • (met prof. dr. Herman Noordegraaf), 'The Missionary Surplus of Deaconal Presence. An Action Research Project, Analyzing Diaconal Learning Processes in Orthodox Protestant Congregations' - drs. Bert Roor (VOLTOOID, publieke verdediging: 28 juni 2018)  
 • 'Meaningful in the Margin. Congregations in Rural Areas and their Impact on the Quality of Life' - drs. Jacobine Gelderloos-Commandeur (VOLTOOID, publieke verdediging: 6 september 2018). (Deels gefinancierd door Maatschappij van Welstand). 
 • (met prof. dr. Joep de Hart), 'Pioneer Planting in the Netherlands. One Hundred New Congregations?' -  Marinka Verburg (MA-Bestuurs- en Organisatiewetenschap) - Begonnen: september 2014 (0,5 Fte). (Voor dit onderzoeksproject ontving De Roest financiering van: Stichting Kerk en Wereld, Protestant Church in The Netherlands, Protestant Church Amsterdam, Maatschappij van Welstand). 
 • (met prof. dr. Joep de Hart and dr. Marten van der Meulen) - 'Iconic City-churches in The Netherlands: Tensions and Dynamics' Matthias Kaljouw (MA) - Begonnen: september 2017 (0,8 fte). Voor dit onderzoeksproject ontving De Roest financiering van 18 protestantse iconenkerken, 90K, Maatschappij van Welstand and Fonds Ad Pias Causas, tesamen €100.000 
 • (met prof. dr. Erik Borgman, Tilburg University), 'F.O. VAN GENNEP Mediating between Theology and Culture - drs. Gerrit van Meijeren (VOLTOOID, publieke verdediging: JUNE 16, 2022).
 • (met prof. dr. Dorottya Nagy), 'Congregational Learning Processes in Intercultural Cooperation', - drs. Pieter van Winden
 • (met prof. dr. Martha Frederiks, University of Utrecht), 'Casestudy research on long-existing Christian intentional communities' - Rosaliene Israël (MA)
 • (met prof. Kim, Oxford University), 'Understanding the Worldwide Christian Mission Community as a Resource for Mission. The Experiences of the Church Mission Society (CMS)', drs. Berdine van den Toren-Lekkerkerker (VOLTOOID, publieke verdediging: MAY 21, 2021).
 • (met dr. Theo Pleizier), 'A Contextual Perspective on Transmission of Faith in Families', drs. Jan Minnema. 
 • (met dr. Marten van der Meulen) 'Transforming to Missional Congregations. Three Case Studies in Seoul, South Korea', Youngsub Won. (MA). 
 • (met dr. Theo Pleizier), 'Congregations and the Domain of Work', drs. Jan Scheele Goedhart. 

De leerstoel Praktische Theologie werkt samen met de PT-voorzitter van de Universiteit van Zürich, Zwitserland (prof. Ralph Kunz / prof. Thomas Schlag) en de PT-voorzitter van de Christian Albrechts Universiteit van Kiel, Duitsland (prof. Uta Pohl - Patalong). Samen organiseren we jaarlijks een bijeenkomst voor al onze promovendi (Doktorandinnenkolloquium).