Prof.dr. H.P. de Roest

Hoogleraar
Groningen
Community / Care

Onderzoek 

Kernwoorden van mijn onderzoek zijn: Collaborative onderzoeksmethoden; de toekomst van de kerken in Nederland; het (opnieuw) ontstaan van christelijke geloofsgemeenschappen; kerken in rurale en urbane contexten; kerkplanting en pionieren; de betekenis van kerken voor de samenleving (o.a. sociaal kapitaal), vorming van netwerken van geloofsgemeenschappen (mixed economy); missionaire communicatie, de evangelicalisering van de kerken; kerksluitingsprocessen (en mogelijkheden voor herstart...).

Voor het ontwikkelen van een promotietraject op deze terreinen voor zg. 'buiten-promovendi', mensen die ruimte hebben voor een promotiestudie naast hun werk (bijv. predikantschap), gelieve men telefonisch of per email met mij contact op te nemen: 033-45721681, 0623689086 of hpderoest@pthu.nl

Voor wie als promovendus/a wordt aanvaard, zijn verschillende PThU-faciliteiten beschikbaar. NB Aan de leerstoel Praktische Theologie-Groningen zijn momenteel 7 buitenpromovendi verbonden. Zij maken o.a. jaarlijks een tweedaagse bijeenkomst mee in Kiel, Zurich of Groningen. Bij de leerstoel werken meerdere aio's aan onderzoek. Elke week organiseert de leerstoel een PT-Seminar, een onderzoekslunch. Daar worden ook evt. research fellows voor uitgenodigd. 

PhD-projecten

 • 'Die Gestalt der Predigt im Kraftfeld des Geistes
  Eine Studie zu Form und Sprache der Predigt nach Rudolf Bohrens Predigtlehre' - drs. Jantine Nierop (VOLTOOID, publieke verdediging: 6 november 2006). 
 • 'De stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff' - (VOLTOOID, publieke verdediging: 16 oktober 2007). 
 • 'The Evangelicalization of the Protestant Church in the Netherlands: An Empirical Inquiry' - drs. Wilbert van Iperen (VOLTOOID, publieke verdediging: 26 juni 2014) 
 • (met prof. dr. Erik Borgman, Tilburg University) 'Homiletic consequences of the crisis of representationalism', - drs. Rene van der Rijst (VOLTOOID, publieke verdediging: 14 januari 2015)
 • (met dr. Hanneke Meulink-Korf) 'Sexual Abuse in Pastoral Relationships: An Inquiry into Congregational Dynamics in the Aftermath'  - drs. Christiane Van den Berg-Seifert (VOLTOOID, publieke verdediging: 24 september 2015).
 • (met prof. dr. Herman Noordegraaf), 'The Missionary Surplus of Deaconal Presence. An Action Research Project, Analyzing Diaconal Learning Processes in Orthodox Protestant Congregations' - drs. Bert Roor (VOLTOOID, publieke verdediging: 28 juni 2018)  
 • 'Meaningful in the Margin. Congregations in Rural Areas and their Impact on the Quality of Life' - drs. Jacobine Gelderloos-Commandeur (VOLTOOID, publieke verdediging: 6 september 2018). (Deels gefinancierd door Maatschappij van Welstand). 
 • (met prof. dr. Joep de Hart), 'Pioneer Planting in the Netherlands. One Hundred New Congregations?' -  Marinka Verburg (MA-Bestuurs- en Organisatiewetenschap) - Begonnen: september 2014 (0,5 Fte). (Voor dit onderzoeksproject ontving De Roest financiering van: Stichting Kerk en Wereld, Protestant Church in The Netherlands, Protestant Church Amsterdam, Maatschappij van Welstand). 
 • (met prof. dr. Joep de Hart and dr. Marten van der Meulen) - 'Iconic City-churches in The Netherlands: Tensions and Dynamics' Matthias Kaljouw (MA) - Begonnen: september 2017 (0,8 fte). Voor dit onderzoeksproject ontving De Roest financiering van 18 protestantse iconenkerken, 90K, Maatschappij van Welstand and Fonds Ad Pias Causas, tesamen €100.000 
 • (met prof. dr. Erik Borgman, Tilburg University), 'F.O. VAN GENNEP Mediating between Theology and Culture - drs. Gerrit van Meijeren (VOLTOOID, publieke verdediging: JUNE 16, 2022).
 • (met prof. dr. Dorottya Nagy), 'Congregational Learning Processes in Intercultural Cooperation', - drs. Pieter van Winden
 • (met prof. dr. Martha Frederiks, University of Utrecht), 'Casestudy research on long-existing Christian intentional communities' - Rosaliene Israël (MA)
 • (met prof. Kim, Oxford University), 'Understanding the Worldwide Christian Mission Community as a Resource for Mission. The Experiences of the Church Mission Society (CMS)', drs. Berdine van den Toren-Lekkerkerker (VOLTOOID, publieke verdediging: MAY 21, 2021).
 • (met dr. Theo Pleizier), 'A Contextual Perspective on Transmission of Faith in Families', drs. Jan Minnema. 
 • (met dr. Marten van der Meulen) 'Transforming to Missional Congregations. Three Case Studies in Seoul, South Korea', Youngsub Won. (MA). 
 • (met dr. Theo Pleizier), 'Congregations and the Domain of Work', drs. Jan Scheele Goedhart. 

De leerstoel Praktische Theologie werkt samen met de PT-voorzitter van de Universiteit van Zürich, Zwitserland (prof. Ralph Kunz / prof. Thomas Schlag) en de PT-voorzitter van de Christian Albrechts Universiteit van Kiel, Duitsland (prof. Uta Pohl - Patalong). Samen organiseren we jaarlijks een bijeenkomst voor al onze promovendi (Doktorandinnenkolloquium).

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.