Prof.dr. H.P. de Roest

Hoogleraar
Groningen
Community / Care

Eerdere publicaties / Earlier articles

2011

 • Henk de Roest, 'Questioning generational labels and their usefulness for church policy. A Response to Leslie van Rooi, in: Ned Geref Theologiese Tydskrif, Deel 52, Suppl. 1, 52-56.
 • Henk de Roest (red.), De praxis van het komen van God. Themanummer Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie bij het emeritaat van Evert Jonker. 
 • Henk de Roest, 'Nearing the Brink of Death. Dying, Renewing and Newlyborn Congregations in Protestant Amsterdam', in: Eddy van der Borght & Paul van Geest, Strangers and Pilgrims on the Earth: Essays in Honour of Abraham van de Beek. Brill 2011,  
 • Harry Bisseling, Henk de Roest & Peet Valstar (Red.), Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen. Zoetermeer: Boekencentrum 2011.
 • Henk de Roest, 'Kerksluiting in perspectief', in: Harry Bisseling, Henk de Roest & Peet Valstar (Red.), Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen. Zoetermeer: Boekencentrum 2011, 27-75.
 • Henk de Roest, 'De middelen in ogenschouw nemen', in: Henk de Roest, Harry Bisseling & Peet Valstar (Red.), Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen. Zoetermeer: Boekencentrum 2011, 179-200.
 • Henk de Roest, 'Het proces na het besluit', in: Henk de Roest, Harry Bisseling & Peet Valstar (Red.), Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen. Zoetermeer: Boekencentrum 2011, 255-273.
 • Henk de Roest, 'Afscheid nemen van een kerkgebouw. Rituelen, symbolen, teksten', in: Henk de Roest, Harry Bisseling & Peet Valstar (Red.), Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen. Zoetermeer: Boekencentrum 2011, 275-300. 
 • (met Jodien van Ark, Harry Bisseling, Jandirk Pronk & Peet Valstar, 'Leiding en begeleiding', in: Henk de Roest, Harry Bisseling & Peet Valstar (Red.), Meer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen. Zoetermeer: Boekencentrum 2011, 215-247.
 • Henk de Roest, '...om al uw tekens te verstaan', in: Theo Hettema (red.), Geloof in poëzie. Godsdienstfilosofische bijdragen voor Han Adriaanse. Amsterdam: Olive Press, 95-98.
 • Henk de Roest, 'Ko-Initieren, Ko-Wahrnehmen und strukturell "dazwischen" sein', in: Johannes Eurich, Florian Barth, Klaus Baumann & Gerhard Wegner (Hrsg.), Kirchen aktiv gegen Armut und Ausgrenzung. Theologische Grundlagen und praktische Ansaetze fuer Diakonie und Gemeinde. Stuttgart: Kohlhammer 2011, 232-246.
 • Henk de Roest, 'Kerken als huizen voor de ziel?', in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL), Tweemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit, 67/4, juli-augustus 2011, 67-76.
 • Henk de Roest, 'Een plek voor geborgenheid', in: Ouderlingenblad 88/1016, 10-13

2010

 • (Met Jodien van Ark), Henk de Roest,'Aandacht'', in: Hub Crijns, Gerard van Eck, Trinus Hoekstra, Esther van der Panne en Hanneke Arts-Honselaar (red.), Beroep en bezieling. Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer. Kampen: Kok 2010, 251-263. 
 • Henk de Roest, 'Der diakonische Ort des Dazwischen', in: Volker Herrmann & Martin Horstmann, Wichern drei - gemeinwesendiakonische Impulse. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagsgesellschaft 2010, 151-160.  
 • Henk de Roest, Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten, Meinema, Zoetermeer 2010 (2011 2e druk)
 • (met Gerrit de Kruijf), 'De rol van de kerken in het publieke domein', in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 64/02, mei 2010, 108-121.
 • (met Annemie Dillen (redactie)), Drugs- en Straatpastoraat. Themanummer Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie 37/1.
 • Henk de Roest, 'Om de waardigheid van de beelddragers God's. De theologische identiteit van het drugs- en straatpastoraat', in: Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie 37/1, 3-11.
 • Henk de Roest, 'Gespitste openheid. Praktisch-theologische reflectie op de theologische identiteit van het drugs- en straatpastoraat', in: Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie 37/1, 60-69.
 • Henk de Roest, 'Hervormingsdag', in: Nelleke Boonstra, Gerry Kramer-Hasselaar en Jaap de Lange (red.), Met de gemeente het jaar door. 1000e nummer van het Ouderlingenblad, 29-32.
 • Henk de Roest, 'Zendingszondag', in: Nelleke Boonstra, Gerry Kramer-Hasselaar en Jaap de Lange (red.), Met de gemeente het jaar door. 1000e nummer van het Ouderlingenblad, 33-36.
 • Henk de Roest, 'Voortgangsgesprekken', in: Nelle Boonstra, Gerry Kramer-Hasselaar en Jaap de Lange (red.) Met de gemeente het jaar door. 1000e nummer van het Ouderlingenblad, 105-108.
 • Henk de Roest, 'Een brug slaan tussen de generaties', in: Ouderlingenblad 88/1001, 4-6.
 • Henk de Roest, 'Een (opnieuw) betekenisvolle kerk', in: Ouderlingenblad 88/1001, 11-15.
 • Henk de Roest, 'Je in de kerk thuis voelen?!', in: Ouderlingenblad 88/1001, 30-33.
 • Henk de Roest, 'Bruggen bouwen op het platteland', in Ouderlingenblad 88/1002, 4-6.
 • Henk de Roest, Geroepen tot verantwoordelijkheid. Meditaties en gebeden. Woord op zondag. Gorinchem: Narratio 2010.

2009

 • Henk de Roest, 'Heil, God en kerk binnen de evangelische beweging binnen de gevestigde kerken. Empirische dogmatiek als een vorm van praktische theologie', in: F. Gerrit Immink & Cas Vos (Reds.), God in een kantelende wereld. Geloof en kerk in veranderende contexten, Pretoria: Protea Boekhuis, 231-249.
 • Henk de Roest, 'De retheologisering van de empirische theologie. Of het tegoed van een protestantse praktische theologie', in: Theologia Reformata 52/4, 2009, 386-394.
 • (with Herman Noordegraaf), '"We learned it at our mothers' knees". Perspectives of churchgoing volunteers on their voluntary service', in: Reformed World, 59/3 2009, 213-226.
 • Henk de Roest, 'Evangelikalisierung als Uniformierung? Eine partikularistische Strategie gegen die Pluralisierung der Kirchen' in: Leo Koffeman (Ed.), Christliche Traditionen zwischen Katholizität und Partikularität. Vorträge der sechsten Konferenz der mittelsued osteuropäeischen und niederländischen Theologischen Fakultäten in Prag 2008. Beiheft zur Oekumenischer Rundschau 85. Frankfurt a. Main: Lembeck 2009.
 • (met Sake Stoppels, redactie), 'Hoe vitaal is liberaal?'. Themanummer Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie, jrg. 36/2.
 • (met Sake Stoppels), 'Hoe vitaal is liberaal? Inleiding', in: Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie, jrg. 36, nr. 2, p. 3-8.
 • (met Sake Stoppels), 'Liberaal, open en vitaal. Praktisch-theologische reflecties bij de vijf praktijkverhalen' in: Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie, jrg. 36, nr. 2, p. 44-57.
 • Henk de Roest, 'Ko-initieren, Ko-Wahrnehmen und strukturell "Dazwischen"-Sein. Was muss sich in die Kirche ändern, damit Gemeinden diakonisch(er) werden, in: Florian Barth, Klaus Bauman, Johannes Eurich, Fritz Lienhard und Heinz Schmidt (Hrsg.), Kirchen gegen Armut und Ausgrenzung. Heidelberg: Diakoniewissenschaftliches Institut 2009, 53-69. 
 • Henk de Roest, 'Een kerk sluiten en opnieuw beginnen', in Ouderlingenblad 86/989, 4-6.
 • Henk de Roest, 'Een nieuwe gemeente?', in: Ouderlingenblad 87/991, 4-5.
 • Henk de Roest, 'Bruggen bouwen in de wijk', in: Ouderlingenblad 87/993, 4-6.
 • Henk de Roest, 'Bruggen bouwen via het vrijwilligerswerk', in: Ouderlingenblad 87/996, 4-6.
 • Henk de Roest, 'Kerk in crisis', in: Ouderlingenblad 87/995, 12-15.

2008

 • Henk de Roest & Peter Tomson (red.) 'De dynamiek van groepsconflicten'. Themanummer Nederlands Theologisch Tijdschrift 62/04, Boekencentrum, Zoetermeer, november 2008, incl. 'Ten geleide'.
 • Gert Noort, Stefan Paas, Henk de Roest en Sake Stoppels, Als een kerk - opnieuw - begint. Handboek voor missionaire gemeenschapsvorming. Zoetermeer: Boekencentrum 2008.
 • Henk de Roest, 'Pleisterplaatsen voor de ziel', Lezing bij de presentatie van het rapport Ruimte voor anderszijn, 20 oktober 2008.
 • Henk de Roest, ''Eerst waren we vrijzinnig, nu zijn we evangelicaal'. De communicatieve identiteit van een protestantse gemeente', in: Anne Marie Rijenen, Peter Tomson (Ed.), Europe Between Wars. Bonhoeffer, the Struggle for Peace and the Cultural Heritage. A Salute to Jurjen Wiersma. Analecta Bruxellensia, no. 13, 2008, 160-171.
 • Henk de Roest, 'Heil, God en kerk in de evangelicale beweging binnen de gevestigde kerken', in: Gerrit Immink, Cas Vos (red.), God in 'n kantelende wereld. Geloof en kerk in veranderende kontexte. Pretoria - Zoetermeer (verschijnt december 2008)
 • Henk de Roest & Veerle Rooze, 'Die juengste EKD-Mitgliedschaftsuntersuchung aus niederlaendischer Sicht', in: Praktische Theologie. Zeitschrift Praxis in Kirche, Gesellschaft und Kultur, 2008/4, 317-320. 
 • 'Bruggen van hoop (1). Gemeenteontmoetingen aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens', in: Ouderlingenblad 86/985, 4-5. 
 • Henk de Roest, 'Evangelicalisering. Invloed in de Protestantse Kerk in Nederland, in: Ouderlingenblad 86/982, 28-31.
 • Henk de Roest, 'Het ambt is spiritueel of het is vacant', in: Praktische Theologie 35/2, 2008, 47-53.
 • Henk de Roest, 'The Precarious Congregation. Developing Congregations in an Individualized Society', in: Ecclesiology, publ. Brill, Leiden, vol. 4/2, 2008, 204-221.
 • Henk de Roest, 'Creativiteit in de marge. Over de dynamiek van de Geest in het verschijnen van nieuwe missionaire gemeenschappen in Noord- en Westeuropa ('emerging churches')', in: Erik Borgman, Kees van der Kooi, Akke van der Kooi, Govert Buijs e.a., De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie. Kampen: Kok, 2008, 150-163.
 • Henk de Roest, 'Stollen, kristalliseren of verdampen? De collectieve identiteit van christelijke geloofsgemeenschappen in een tijd van individualisering en pluralisering', in: Verbum et Ecclesia. Tijdskrif van die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria 28/2, 2007, 412-424.
 • Henk de Roest, 'Van de anderen en hun geloof', in: Wil van den Bercken (red.), Tussen professie en confessie. Wat geloven theologen?, Budel 2008, 115-127.
 • Henk de Roest, 'Ecclesiologies at the margin', in: G. Mannion and L.S. Mudge (ed.), The Routledge Companion to the Christian Church, New York and London: Routledge 2008, pp. 251-271.

2007

 • Henk de Roest, 'Zielgerichtete Gemeinde? Ein kritisches Gespraech met The Purpose Driven Church (Kirche met Vision), in: Praktische Theologie. Zeitschrift für Praxis in Kirche, Gesellschaft und Kultur 4-2007 (Thema: Christentum und Kirche in de Massenmedien), Gütersloh 2007, 305-315.
 • Henk de Roest, Rein Brouwer, Kees de Groot, Erik Sengers & Sake Stoppels, Levend Lichaam. Geloofsgemeenschappen in Nederland, Kok, Kampen 2007.
 • Henk de Roest, 'Kerksluiting', in: Rein Brouwer, Kees de Groot, Henk de Roest, Erik Sengers en Sake Stoppels, Levend Lichaam. De dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland. Kampen: Kok, 2007, 199­-238.
 • Henk de Roest & Sake Stoppels, 'Levend lichaam', in: Rein Brouwer, Kees de Groot, Henk de Roest, Erik Sengers en Sake Stoppels, Levend Lichaam. De dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland. Kampen: Kok, 2007, pp. 12-26.
 • Henk de Roest & Sake Stoppels (red.), Praktische Theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 2007/2, themanummer: Evangelicalisering binnen de gevestigde kerken, Waanders, Zwolle 2007
 • Henk de Roest, 'Evangelicalisering in de gevestigde kerken', in: Praktische Theologie 34/2 (2007), 163-168.
 • Henk de Roest & Sake Stoppels, 'Evangelicalisering binnen de kerken. Een begin met het opmaken van een tussenbalans', in: Praktische Theologie 34/2 (2007),269-295.
 • Henk de Roest, 'De kerken en de 'sterken'. Praktisch-theologische reflecties bij drie missionaire praktijkverhalen'. in: Praktische Theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 2007/2, Waanders, Zwolle 2007
 • Henk de Roest, 'Ecclesiologie of ideologie? Een kritische lezing van 1 Korintiërs 12 als Leitbild voor een christelijke gemeenschap', in: Kerk en Theologie 58/1, Zoetermeer, januari 2007, 46-61.
 • Henk de Roest, "'Offline" en "connected". Nieuwe onderzoeken naar kerkelijk aanbod voor jongeren', in: Theologisch Debat 4/1 (2007), 64.
 • Henk de Roest, 'Woord vooraf', in: Jurjen de Groot, Niels de Jong en Arjan Markus, Missionair is mogelijk. Een praktische handreiking voor missionair gemeentezijn. Zoetermeer: Boekencentrum 2007, 7-9.
 • Henk de Roest, De gereformeerde kerk van Diever. Behoedzaam gas geven', in: Praktische Theologie 34/2 (2007), 207-212.
 • Henk de Roest, 'De Nicolaasparochie in Baarn. Restauratie en herbronning', in: Praktische Theologie 34/2 (2007), 229-235.
 • Henk de Roest, 'Kerk met een missie, in: Centraal Weekblad
 • Henk de Roest, 'Missionair is mogelijk', in: Transmissie. Kaderblad voor kerkenraden en zendings- en evangelisatiecommissies 16/2, 11.

2006

 • Henk de Roest & Wolfgang Wischmeyer (Hrsg.), Heiliger Text. Die identititätsbildende Funktion klassischer Texte innerhalb einer Gemeinschaft. Vortraege der fünften Konferenz der Mittelsüdosteuropáischen und Niederländischen Theologischen Fakultäten. Leiden 2006, 2007 (2e Aufl.)
 • Henk de Roest & Hetty Zock (red.), Nederlands Theologisch Tijdschrift 60/03, themanummer: De verhouding tussen dominante cultuur en minderheden, Boekencentrum, Zoetermeer, augustus 2006
 • Henk de Roest, 'Solidariteit met de Gemeente!, in: Ophef 3/2006, 9-11
 • Henk de Roest, 'Het crisisbesef gaat nog niet diep genoeg. Blinde vlekken in kerkelijke visiedocumenten', in: VolZin 2006/13, BDU Uitgeverij, Barneveld 2006.
 • Henk de Roest, 'Ecclesia audiens. De luisterende gemeente in de catechetiek van Wim Verboom', in: Wim Verboom. Ambassadeur van de catechese, Zoetermeer 2006. 
 • Henk de Roest, 'Theologie oder Ideologie? Eine legitimationskritische Lektüre von 1 Korinther 12 als Leitbild für eine christliche Glaubensgemeinschaft', in: Henk de Roest & Wolfgang Wischmeyer (Hrsg.), Heiliger Text. Die identitaetsbildende Funktion klassischer Texte innerhalb einer Gemeinschaft. Vorträge der fünften Konferenz der Mittelsüdosteurop|aischen und Niederländischen Theologischen Fakultäten, Leiden 2006.
 • Henk de Roest, 'Rogate. Psalm 66', 'Hemelvaartsdag. Psalm 47', 'Exaudi. Psalm 27',  
  Pinksteren. Psalm 68', in: Werkgroep Kerk en Prediking (red.), Postille 2006-2007,
  Zoetermeer 2006, 124-141.

2005

 • Henk de Roest, 'De Nieuwe Bijbelvertaling en de schriftlezing. Een kleine praktisch-theologische evaluatie', in: Nederlands Theologisch Tijdschrift nr. 59/4, oktober 2005.
 • Henk de Roest, En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop, Meinema, Zoetermeer 2005 (3e druk in 2008). 
 • Henk de Roest, 'En hoe verder hij ging, des te langer werd zijn terugweg...', in: Missionaire presentie in de Vinex? Verslagbundel 3e landelijke werkdag 11 april 2005, Protestantse Kerk in Nederland 2005
 • Rene Hornikx, Henk de Roest & Sake Stoppels (red.) Geloofsopbouw en kerkopbouw. Vier methoden belicht. In de serie: Praktische Theologie, Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 32/2 , Zwolle 2005
 • Henk de Roest, 'Geloofsopbouw als weg voor kerkopbouw. Over de methode 'Leren uit de Bron', in: Geloofsopbouw en kerkopbouw. Vier methoden belicht. In de serie: Praktische Theologie, Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 32/2 , Zwolle 2005
 • Henk de Roest, 'Spiritualiteit als fundament voor kerkopbouw', in: Geloofsopbouw en kerkopbouw. Vier methoden belicht. In de serie: Praktische Theologie, Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 32/2 , Zwolle 2005.
 • Henk de Roest, 'Leiding geven in de praktijk', in: Ouderlingenblad 82/946, 25-28.

2004

 • Roest, H.P. de & Stoppels, S., 'Kerk en management: een ongemakkelijke relatie', in: Praktische Theologie 31/3 (2004), 334-355.
 • Roest, H.P. de, 'Geloofscommunicatie: controverse en gelijkenis. Hermeneutische methoden in het werk van F.O. van Gennep', in: Kerk en Theologie 55/2 (2004), 126-151.
 • Roest, H.P. de, 'Theodicee in de praktische theologie', in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 58/3 (2004), 254-272.
 • Roest, H.P. de, 'Diaconaat en kerkopbouw', in: Hub Crijns (e.a.) (red.) Handboek Diaconiewetenschap. Barmhartigheid en gerechtigheid. Kampen 2004, 350-355.
 • H.P. de Roest & J. van Ark (red.), De weg van de groep. Leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie. Zoetermeer: Meinema.
 • Roest, H.P. de, 'De groep die leiding geeft aan een protestantse gemeente: de kerkenraad', in: H.P. de Roest & J. van Ark (red.), De weg van de groep. Leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie. Zoetermeer 2004, 79-109.
 • Roest, H.P. de, 'Groepen in gemeente en parochie', in: H.P. de Roest & J. van Ark (red.), De weg van de groep. Leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie. Zoetermeer 2004, 15-30.
 • Roest, H.P. de, 'Bijbels-theologische notities aangaande leiderschap', in: H.P. de Roest & J. van Ark (red.), De weg van de groep. Leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie. Zoetermeer 2004, 271-282.
 • Roest, H.P. de, & J. van Ark, 'Besluitvorming in groepen', in: H.P. de Roest & J. van Ark (red.), De weg van de groep. Leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie. Zoetermeer 2004, 340-345.
 • Roest, H.P. de, 'Baruch. Standhouden', in: Frans Maas, Jacques Maas & Klaas Spronk (red.), De Bijbel spiritueel. Zoetermeer 2004, 401-407.
 • Roest, H.P. de, 'Waartoe zijn er eigenlijk voorgangers?', in: E. van den Berg & T. Prins (red.), Voorganger zijn, is dat (nog altijd) leuk?. Ekklesia, Gorinchem 2004, 49-56.
 • Roest, H.P. de, 'Grensgangers: over het ambt, de gemeente en de Geest : een beweeglijke verkenning in twaalf stappen' (commentaar Dick Durieux... et al.]. Velp : Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, 28 p. (Brochurereeks / Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, nr. 18).
 • Roest, H.P. de & Hettema, Th. 'De herbergzaamheid van de kerk', in: G. G. de Kruijf (red.), Theologie in dispuut. Zoetermeer 2004, 35-52.

2003

 • Roest, H.P. de, 'Een ecclesiologie van de kleine gemeente', in: Verbum et Ecclesia, (Zuid-Afrika), 24/1, (2003), 40-52.
 • Roest, H. P. de, 'Doelgerichte gemeente? Een kritisch gesprek met The Purpose Driven Church in relatie tot de Nederlandse kerkelijke en spirituele context', in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 102/03 (2003), 128-140.
 • Roest, H.P. de & Immink, F.G. (Red.), Praktische theologie in meervoud. Identiteit en Vernieuwing. Zoetermeer 2003.
 • Roest, H.P. de, Crisiscommunicatie en vernieuwing, in: Immink, F.G. & Roest, H.P. de, Praktische theologie in meervoud. Identiteit en vernieuwing, Zoetermeer 2003, 158-176.

2002

 • Roest, H.P. de, 'Crisis als stroomversnelling', in: Frits de Lange (red.), Een aanlokkelijk geloof. De pneumatheologie van Dingemans doordacht. Kampen 2002, 95-99.
 • Roest, H.P. de, 'In het laboratorium van de vrijheid. Maarten den Dulk op de vingers gekeken,' in: Michsjol in verband met theologie 11/3, (2002), 52-66.
 • Roest, H.P. de, Van de aanspraak naar de anderen. Over geloofscommunicatie en gemeenschapsvorming. Oratie Leiden. 2002. (36 p.)

2001

 • Roest, H.P. de, 'Ik geloof het wel... Een empirisch onderzoek naar verminderde participatie van oud-kerkenraadsleden aan de kerkdienst. Rapport. Uitgave: Landelijk Dienstencentrum Samen-op-Wegkerken, (2001), 101 p.
 • Roest, H.P. de, 'Gennep, Frederik Onslow van', in: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel V. Kampen 2001, p. 196-199.
 • Roest, H.P. de, 'Theorie en praktijk in de praktische ecclesiologie', in: Praktische Theologie 28/2 (2001), 144-153.
 • Roest, H.P. de, 'Afgehaakt. Over oud-kerkenraadsleden die stoppen met de kerkgang', in: Ouderlingenblad 79/912, 9-12.
 • Roest, H.P. de, 'Waar is de diaconale dwarslag gebleven?', in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 101/04, (2001), 159-161.

2000

 • H.P. de Roest, Nader bekeken, in: Valstar, P. & Zoutman, D. (red.), Een kerk met smoel. Kampen 2000, 135-141;
 • H.P. de Roest, Kerstnachtdienst, Johannes 1:1-5a; Eerste Kerstdag,. Johannes 1: 6-13; Zondag 31 december, Johannes 1: 14-18, in: Werkgroep Kerk en Prediking (red.), Postille 2000-2001
 • H.P. de Roest, Reactie op het mission-statement van de Faculteit Godgeleerdheid, in: Areopagus, (2000), jrg. 3, nr. 4;
 •  H.P. de Roest, Het werelddiaconaat houdt de voet tussen de deur naar de wereld, in: Confessioneel, 112/3, (2000), 5-6.
 • H.P. de Roest, 'Diaken ontmoet gemeentelid', in: Woord en Dienst, jrg. 49/18, (2000), 12-13.

1998

 • H.P. de Roest, Communicative ldentity. Jürgen Habermas' Perspectives of Discourse as a Support for Practical Theology. (Diss. Universiteit Leiden, / Uitg. Kampen: Kok).

Eerdere publicaties (onder andere)

 • H.P. de Roest, 'De christologie van Jon Sobrino', in: In de waagschaal, 17/11, (1988), 10-13.
 • H.P. de Roest, 'Schermutselingen rondom het Woord. Hermeneutiek van Van Gennep (I)', in: In de waagschaal, 20/6, (1991), 12-21.
 • H.P. de Roest, 'Schermutselingen rondom het Woord. Hermeneutiek van Van Gennep (II)', in: In de waagschaal, 20/7, (1991), 10-18.
 • H.P. de Roest, 'Habermas over macht (I)', in: In de waagschaal, 21/4, (1992), 23-27.
 • H.P. de Roest, 'Habermas over macht (II)', in: In de waagschaal, 21/5, (1992), 17-23.
 • H.P. de Roest, 'Opnieuw: Communicatief, strategisch en latent-strategisch handelen', in: In de waagschaal, 21/8, (1992),18-21.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.