MA P.L. Laagland Winder

Promovenda
Amsterdam
Dogmatics / ethics

PL (Petra) Laagland Winder (1993) is promovenda aan de PThU in Nederland. Ze studeerde Cultural and Literary Studies (BA) en behaalde een Master in Theologie en Religiewetenschappen. In januari 2020 startte ze haar PhD-project waarin ze onderzoek doet naar de interactie tussen individuele religieuze ervaring en gedeelde gemeenschappelijke taal binnen protestantse gemeenschappen.

Vakgebieden

Godsdienstsociologie, godsdienstfilosofie, taalfilosofie, hedendaagse cultuur

Supervisie-begeleiders

  • prof. dr. Rick Benmains (PThU)
  • prof. dr. Henk de Roest (PThU)
  • Dr. Theo Hettema (Seminarie van de Alliantie van Vrije Evangelische Kerken in Nederland)

Lidmaatschappen

Andere activiteiten