Dr. F. Stark

Universitair hoofddocent Praktische Theologie
Amsterdam
Worship / formation

Persoonlijke gegevens Ciska Stark

Dr. Ciska Stark Ph.D. (Texel, 26 maart 1963) is Universitair Docent Liturgie en Homiletiek aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam. Haar onderzoeksthema's zijn: hedendaagse preekpraktijken, preekanalyse en lekenprediking. Ze werkte als predikant in de Protestantse Kerk in Nederland als docent en rector van het Doopsgezind Seminarie in Amsterdam en decaan Onderwijs aan de PThU. Persoonlijke interesses: sport en spiritualiteit, schaatsen

E f.stark@pthu.nl

Twitter @ciskastark / LinkedIn Ciska Stark

Curriculum vitae

Persoonlijke gegevens

Naam Stark, Franciska (Ciska) Texel, 26 maart 1963

Onderwijs en onderzoek

 • 2018 Directeur Onderwijs PThU/ Universitair Hoofddocent PThU
 • 2014 Directeur Onderwijs PThU/ Universitair docent PThU
 • 2012 Universitair docent PTHU Praktische Theologie: Homiletiek/liturgiewetenschap
 • Januari 2012 Fulltime werkzaam als universitair docent PTHU en coördinator Joint Bachelor VU-PTHU
  Onderzoek ‘The Power of Protestant Preaching’ 
 • 2011-2012 Coördinator Joint Bachelor PThU-VU, univ. docent PThU Kampen en Doopsgezind Seminarium VU Amsterdam
 • 2009-jan. 2011 Rector a.i. Doopsgezind Seminarium VU Amsterdam
 • 2008-heden Universitair docent praktische theologie Doopsgezind Seminarium VU Amsterdam (0,5 fte) en universitair docent homiletiek en liturgiek aan de Protestantse Theologische Universiteit locatie Kampen (0,5 fte).

Opleiding

 • 2014-2015 Leergang Onderwijskundig Leiderschap VU Amsterdam
 • 2009-2010 Leergang Academisch Leiderschap VU Amsterdam
 • 2005-2010 Diverse professionaliseringscursussen t.b.v. academisch onderwijs en –onderzoek
 • 2005 Promotie Theologische Faculteit VU: ‘Proeven van de preek’. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van God.

Zie verder Bijlage cv

Nevenfuncties

 • 2011-2017 Board member International Academy of Homiletics
 • 2011-heden Lid redactie Nederlands Theologisch Tijdschrift
 • 2010-heden Lid Liturgiegroep Kerk en Vrede
 • 2010-heden Redactielid ‘Handelingen’, tijdschrift voor Praktische Theologie
 • 2006-heden Redactielid theologisch tijdschrift ‘In de Waagschaal’
 • 2005-heden Werkgroep Kerk en Prediking/ Postille
 • 2001-heden Ledenraad Nederlands Bijbelgenootschap

Zie verder Bijlage CV

Maatschappelijke activiteiten

2006-heden Lid Ereraad / Beschermvrouwe Schuttersgilde St. Antonius en St. Martinus te Lexmond en Hei-en Boeicop

Kerkelijke dienstverlening

Gemiddeld ca. 20 keer per jaar ben ik voorganger in zondagse kerkdiensten en themavieringen op diverse plaatsen in Nederland. Op aanvraag verzorg ik lezingen, thema- en toerustingsavonden in kerkelijke gemeenten.

Vrije tijd

Wedstrijdschaatsen, wielrennen

Downloads

Uitgebreid curriculum vitae 

Publicaties (onder andere)

 • 2017 Bert de Leede/Ciska Stark, Ontvouwen, Protestantse prediking in de praktijk. Zoetermeer: Boekencentrum 2017
 • 2011 Ciska Stark, Erik Jan Tillema (red.) Kracht van een minderheid. Doopsgezinden in Nederland. Zoetermeer: Meinema 2011, 200 pag.
 • 2005 Proeven van de preek. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van God. Zoetermeer: Meinema 2005 (Diss.)

Zie verder bijlage

Downloads

Publicaties