D.A. Klamer

Promovenda
Dogmatics / ethics

Dominique Klamer is promovenda aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de ethiek in de gereformeerde orthodoxie. Meer specifiek is het onderwerp van onderzoek de relatie tussen deugd, wet en genade in de gereformeerde orthodoxe ethiek, waarbij inzicht wordt gegeven in hun visie op de toegankelijkheid van het goede en de mogelijkheid van gewenning. Er wordt onderzocht in hoeverre de gereformeerde orthodoxe ethiek een voortzetting is van de traditie en in welke zin een discontinuïteit om meer duidelijkheid te krijgen over hoe de gereformeerde orthodoxe ethiek omging met de universele toegankelijkheid van het goede en de eigenheid van de genade in hun sterk polemische klimaat. . Dit project beoogt inzicht te krijgen in hoe om te gaan met het concept van de toegankelijkheid van het goede in het huidige sceptische ‘hyperpluralisme’.

Dit promotieonderzoek maakt deel uit van het Moral Compass Project. Haar begeleiders zijn prof. dr. PH Vos en prof dr. P.M. Wijs.