Prof.dr. P.H. Vos

Bijzonder hoogleraar en Universitair Hoofddocent
Amsterdam, Groningen
Dogmatics / ethics

Prof.dr. Pieter Vos is bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht en Universitair Hoofddocent Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, respectievelijk in Groningen en Amsterdam. Tevens is hij directeur van het International Reformed Theological Institute (IRTI).

In 2002 promoveerde hij (cum laude) aan de toenmalige Theologische Universiteit Kampen (Koornmarkt) op een proefschrift getiteld De troost van het ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden

Van 2006 tot 2012 was hij Lector Morele Vorming aan hogeschool VIAA te Zwolle. Tevens werkte hij aan die hogeschool als docent theologische en filosofische vakken. 

In zijn onderzoek richt Vos zich op vraagstukken van morele vorming en werk, in het bijzonder vanuit deugdethisch en existentieel-ethisch perspectief, en in verbinding met diverse sociale en professionele praktijken, met name geestelijke verzorging bij de krijgsmacht en onderwijs.

Als Kierkegaard-expert maakt hij deel uit van de Redactieraad Kierkegaard Werken  (uitgeverij Damon). Tevens is hij redactielid van Studies in Reformed Theology (Brill), van het populair-filosofische tijdschrift Sophie en van het tijdschrift Kerk en theologie.

Promovendi

Professor Vos verwelkomt promovendi op de verschillende gebieden van zijn expertise:

  • theorie en praktijk van geestelijke verzorging bij de krijgsmacht
  • ethiek van oorlog en vrede
  • deugdethiek
  • Protestantse ethiek
  • existentiële ethiek, in het bijzonder Søren Kierkegaard
  • professionele ethiek
  • morele vorming

Zie ook de lijst promovendi onder zijn Curricum Vitae. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Vos, phvos@pthu.nl.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.