Prof.dr. P.H. Vos

Bijzonder hoogleraar en Universitair Hoofddocent
Amsterdam, Groningen
Dogmatics / ethics

Publicaties (vóór 2018)

2017

 • Pieter Vos, 'Neither Hypocrisy Nor Replication: A Protestant Account of Imitating Christ as Moral Exemplar', International Journal of Systematic Theology 19/3 (2017), 271-286.
 • Bram de Muynck, Pieter Vos, Jan Hoogland & Jan van der Stoep, 'A Distinctive of Christian Higher Education: Educating for Vocation,' Christian Higher Education 16 (2017), 3-10 (Special issue ‘Educating for Vocation’).
 • Pieter Vos, 'The Relative Good of Work: Reconsidering Vocation Eschatologically,' Christian Higher Education 16 (2017), 11-22.
 • Alco Meesters, Martine Oldhoff, Rinse Reeling Brouwer & Pieter Vos (eds), Special issue honoring Jan Muis, Kerk en theologie 68/3 (2017), 207-306.
 • Pieter Vos, Review of: Oliver O’Donovan, Finding and Seeking: Ethics as Theology Volume 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), in: Journal of Reformed Theology 11 (2017), 167-168.
 • Pieter Vos, ‘Moral Reason or Divine Command? Protestant Readings of Genesis 22 against the Backdrop of Euro-Secularism’, in: Gijsbert van den Brink & Gerard den Hertog (eds), Protestant Traditions and the Soul of Europe (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 110), Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2017, 247-260.
 • Pieter Vos, ‘Melancholie als crisis in de zelfwording’, Sophie 7/5 (2017) 4-9.
 • Pieter Vos, ‘Geen ernst zonder ironie’, Sophie 7/3 (2017) 4-9.
 • Maartje Janssens & Pieter Vos, ‘Tien deugden onder de loep’, in: Wouter Sanderse (ed.), Lezen voor het leven: Deugden in de wereldliteratuur, Leusden: ISVW uitgevers 2017, 169-194.

2016

 • Pieter Vos, '"A Human Being's Highest Perfection": The Grammar and Vocabulary of Virtue in Kierkegaard's Upbuilding Discourses,' Faith and Philosophy 33/3 (2016), 311-332.
 • Pieter Vos, Review of: Wim R. Scholtens, Alle gekheid op een stokje. Kierkegaard als psycholoog, Baarn: Ten Have 1979, in: Jon Stewart (ed.), Kierkegaard Secondary Literature (Kierkegaard Research: Sources, Reception, and Resources, Vol. 18, Tome I), London/ New York: Routledge 2016, 241-244.
 • Pieter Vos, Review of: Karl Verstrynge, De hysterie van de geest: Melancholie en zwaarmoedigheid in het pseudonieme oeuvre van Kierkegaard, Leuven: Peeters 2003, in: Jon Stewart (ed.), Kierkegaard Secondary Literature (Kierkegaard Research: Sources, Reception, and Resources, Vol. 18, Tome I), London/ New York: Routledge 2016, 263-267.
 • Pieter Vos, Review of: William Werpehowski, Karl Barth and Christian Ethics: Living in Truth, Franham: Ashgate 214 and Kirk J. Nolan, Reformed Virtue after Barth: Developing moral Virtue Ethics in the Reformed World, Louisville: Westminster John Knox Press 2014, in Zeitschrift für dialektische Theologie 32 (2016), 202-205.
 • Pieter Vos, ‘Vocation Reconsidered: Calvinistic Accounts of the Good and Relativity of Work’, in Ábrahám Kovács (ed.), Reformed Churches Working in Unity and Diversity: Global Historical, Theological and Ethical Perspectives, Budapest: L’Harmattan, 2016, 194-210.
 • Søren Kierkegaard, Opbouwende toespraken in verschillende geest (Søren Kierkegaard Werken 12) (vert. Hans van Munster, Frits Florin & Pieter Vos, red. Frits Florin & Pieter Vos, nawoord Pieter Vos), Budel: Damon 2016, ca 420 pp.
 • Pieter Vos, 'Nawoord’ in: Søren Kierkegaard, Opbouwende toespraken in verschillende geest (Søren Kierkegaard Werken 12) (vert. Hans van Munster, Frits Florin & Pieter Vos, ed. Frits Florin & Pieter Vos), Budel: Damon 2016, 365-388.
 • Pieter Vos, 'Goed werk: Een eschatologische herwaardering van roeping', Kerk en theologie 67/4 (2016), 360-375.
 •  Alco Meesters, Hijme Stoffels & Pieter Vos (eds), 'Ten geleide', Kerk en theologie 67/4 (2016), 311-313 (Special issue ‘De waarde van werk’).
 • Pieter Vos, ‘Barmhartigheid voorbij de grenzen van mijn handelen’, Kerk en theologie 67/2 (2016), 94-96 (tevens gepubliceerd op www.theoblogie.nl, 1 april 2016).
 • Pieter Vos, ‘Oefenen in het goede leven. De kerk als leergemeenschap’, Dienst 64/3 (2016), 93-97.
 • Pieter Vos, ‘Hoe beschaafd is God?', Inforum, juni 2016, 3-5.

2015

 • Pieter Vos, 'Breakdown of the Teleological View of Life? Investigating Law, Telos and Virtue in Calvinistic Ethics', Journal of Reformed Theology 9/2 (2015), 131-147.
 • Pieter Vos, 'Calvinists Among the Virtues: Reformed Theological Contributions to Contemporary Virtue Ethics', Studies in Christian Ethics 28/2 (2015), 201-212.
 • Pieter Vos, 'Self', in: Steven Emmanuel, William McDonald, Jon Stewart (eds), Kierkegaard’s Concepts (Kierkegaard Research: Sources, Reception, and Resources, Vol. 15, Tome VI), Aldershot: Ashgate, 23-28.
 • Pieter Vos, 'Christus, de werkelijkheid en de ethiek: Bonhoeffer en het probleem van een christelijke ethiek', in: Ad de Bruijne, Hans Burger & Dolf te Velde, Weergaloze kennis: Opstellen aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis, Zoetermeer: Boekencentrum 2015, 89-99.
 • Pieter Vos, 'God versus de beschaving? Een pleidooi voor de-polarisering in een tijd van religieus geweld', Sophie 5/1 (2015), 9-13.
 •  James Kennedy & Pieter Vos (eds), Oefenen in discipelschap: De gemeente als groeiplaats van het goede leven, Zoetermeer: Boekencentrum 2015.
 • Ad de Bruijne, Hans Schaeffer & Pieter Vos, 'Ter introductie', in: James Kennedy & Pieter Vos, Oefenen in discipelschap: De gemeente als groeiplaats van het goede leven, Zoetermeer: Boekencentrum 2015, 15-26.
 • Pieter Vos, 'Christelijke deugden in de gemeente', in: James Kennedy & Pieter Vos, Oefenen in discipelschap: De gemeente als groeiplaats van het goede leven, Zoetermeer: Boekencentrum 2015, 27-49.
 • Pieter Vos, Review of: Guido de Graaff, Politics in Friendship. A Theological Account, London/ New York: Bloomsbury T&T Clark 2014, in: Kerk en theologie 66/2 (2015), 199-200.
 • Pieter Vos, 'Het verhaal van de christendemocraten', bespreking van Pieter Jan Dijkman e.a., Gemeene gratie, Nederlands Dagblad, 13 november 2015.
 • Pieter Vos, 'Laten we het huwelijk niet overwaarderen', essay in Nederlands Dagblad, 16 oktober 2015.
 • Pieter Vos, 'De stelling: "liturgie is geen cultus naast de ethiek, maar zelf ethiek"', PThUnie 9/1 (2015), 15.
 • Dirk Visser, 'Draagt ons werk bij aan het "goede leven"?, Kerkinformatie 238 (juli/augustus 2015), 25 [interview].

2014

 • Marco Derks, Pieter Vos & Thijs Tromp, 'Under the Spell of the Ring: The Role of Marriage in Moral Debates among Orthodox Reformed Christians in the Netherlands', Theology & Sexuality 20/1 (2014), 37-55.
 • Pieter Vos & Onno Zijlstra (eds), The Law of God: Exploring God and Civilization (Studies in Reformed Theology 28), Leiden/ Boston: Brill 2014, 330 pp.
 • Pieter Vos & Onno Zijlstra, 'Introduction', in Pieter Vos & Onno Zijlstra (eds), The Law of God: Exploring God and Civilization, Leiden/ Boston 2014: Brill, 1-19.
 • Pieter Vos, 'The Irreducibility of Religious Faith: Kierkegaard on Civilization and the Aqedah', in Pieter Vos & Onno Zijlstra (eds), The Law of God: Exploring God and Civilization, Leiden/ Boston: Brill 2014, 194-204.
 • Pieter Vos, '“De enkeling” en de crisis van de moraal: Kierkegaard en MacIntyre over ethiek en zelfwording', in Renée van Riessen & Onno Zijlstra (red.), Wat bezielt Kierkegaard? Zeven essays over een dwarse denker, Budel: Damon, 55-78.
 • Pieter Vos, ‘Morele zelfbezinning en competentie-ontwikkeling van veteranen: De begeleiding door de geestelijke verzorging’, in Fred van Iersel, Jan Peter van Bruggen & René de Boer (red.), Terug van de missie: Zorg voor veteranen en de bijdrage van de Geestelijke Verzorging, Budel: Damon 2014, 59-80.
 • Pieter Vos, 'Terug naar onderwijs als vrije maatschappelijke praktijk', in Jet Weigand & Geert Jan Spijker (red.), De school van de burger: Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving (WI van de ChristenUnie), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2014, 51-60.
 • Pieter Vos, 'Vier films, vier verhalen over onderwijs', Sophie 4/5 (2014), 34-38.
 • Pieter Vos, 'Moreel dilemma of omvattende beroepsreflectie?', Pastorale Verkenningen: Tijdschrift voor het Justitiepastoraat 9 (2014), 3-7.
 • Pieter Vos, 'Brak de Reformatie met een gedeelde opvatting van "het goede leven"?' Sophie 4/2 (2014), 8-11.
 • Pieter Vos, 'Wijsgerige ethiek met analytische scherpte', Sophie 4/2 (2014), 50 [Review of: Govert den Hartogh e.a., Wijsgerige ethiek, Budel: Damon].
 • Pieter Vos, 'Pleidooi voor de menselijke geest'. Lezing op PThU-symposium over De Knijffs Tegenwoordigheid van geest, 28 maart 2014', www.theoblogie.nl.
 • Anique de Kreij, 'Deugden in het dagelijks leven', Jente 12 (okt/ nov 2014), 60-62 [interview].

2013

 • Pieter Vos, ‘Discovering the Virtue in Moral Formation and Religious Education’, in: Henk Kuindersma (ed.), Powerful Learning Environments and Theologizing and Philosophizing with Children, Kassel: Kassel University Press 2013, 159-165.
 • Pieter Vos, ‘Zonder garanties: Religie en de morele ambivalenties van een veiligheidscultuur’, in: Ronald van Steden & Jan Hoogland (eds.), In vertrouwen leven: Tegendraadse beschouwingen over veiligheid, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2013, 68-80.
 • Pieter Vos, ‘De vorming van het karakter van de militair: Deugdethiek en de praktijk van morele vorming door de Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht’, in: Fred van Iersel, Jan Peter van Bruggen & René de Boer, Trouw aan jezelf: Hoe de Geestelijke Verzorging kan bijdragen aan de morele vorming van militairen, Budel: Damon 2013, 62-107.
 • Pieter Vos, ‘Is er nog waarheid in de mediacratie?’, Sophie 3/6 (2013), 28-31.
 • Renée van Riesen, Pieter Vos & Wilhelm Weitkamp (red.), De complete Onno: Liber amicorum bij het afscheid van Onno Zijlstra van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Protestantse Theologische Universiteit, Zwolle: ArtEZ 2013.
 • Pieter Vos, ‘Highway 61 Revisited’, in: Renée van Riessen, Pieter Vos & Wilhelm Weitkamp (red.), De complete Onno: Liber amicorum bij het afscheid van Onno Zijlstra van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Protestantse Theologische Universiteit, Zwolle: ArtEZ 2013, 27-29.
 • Pieter Vos, ‘Het goede leven wordt je gegeven: Over levenskunstfilosofie en christelijk geloof’, in: Johan van de Worp e.a. (eds.), Het maakbare leven: Geschapen om te scheppen? Leiden: Panoplia 2013, 115-126.
 • Pieter Vos, ‘Toegankelijke inleiding op Kierkegaard’, Sophie 3/4 (2013), 50-51 [n.a.v. Geert Jan Blanken, Kierkegaard: Een inleiding in zijn leven en werk].
 • Pieter Vos, ‘Geen objectiviteit zonder subjectiviteit: Kierkegaard over leven in een verwetenschappelijkte cultuur’, Sophie 3/3 (2013), 32-35.
 • Pieter Vos, ‘Leven is een kunst’, Wapenveld 63/4 (2013), 35-36.
 • Pieter Vos, ‘Het menselijk tekort volgens Immanuel Kant: De kloof tussen de morele wet en ons onvermogen ernaar te handelen’, Sophie 3/1 (2013), 22-25.
 • Pieter Vos, ‘Is Kierkegaards “enkeling” een individualist?’, In de waagschaal 42/5 (2013), 4-7.
 • Reiny de Fijter, ‘Bij cadeaus hoort een ritueel’, Nederlands Dagblad, 18 december 2013 [interview met Pieter Vos].
 • Pieter Vos, ‘De deugd in het midden: Morele vorming in het voortgezet onderwijs’, De Cascade: Opinieblad van Stichting Cosmicus 10 (september 2013), 8-10.
 • Pieter Vos, ‘Hoe de calvinistische filosofie onder ging’, Nederlands Dagblad, 21 juni 2013 [over H.E.S. Woldring, Een handvol filosofen].
 • Pieter Vos, ‘De krachttoer van De Knijff’, Nederlands Dagblad, 26 april 2013 [over H.W. de Knijff, Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging].

2012

 • Pieter Vos, ‘Een nihilistisch experiment dat ieder aangaat’, Radix 38/4 (2012), 300-303.
 • Pieter Vos, ‘Vorming door presentie: De specifieke bijdrage van de geestelijke verzorging aan de morele vorming van de militair’, in: René de Boer, Jan Peter van Bruggen & Ger Willering, Naar eer en geweten: Geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht, Budel: Damon 2012, 92-127.
 • Pieter Vos, ‘Toen begon die enorme kolos te wankelen: Over Kierkegaards verhouding tot de christelijke orthodoxie’, in: Søren Kierkegaard, Een idee om voor te leven en te sterven, en negen essays door Redactieraad Kierkegaard Werken, Budel: Damon 2012, 69-78.
 • Rien Rouw, Pieter Vos & Johan Roeland (red.), Op rancuneuze gronden: Onbehagen en populisme in de Lage landen, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012, 64 pp.
 • Pieter Vos, Rien Rouw & Johan Roeland, ‘Inleiding’, in: Rien Rouw, Pieter Vos & Johan Roeland (eds.) Een bodem van rancune: Onbehagen en populisme in de Lage landen, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012, 7-13.
 • Pieter Vos, ‘Voor God leven wij zonder God: Dietrich Bonhoeffer over geloven in een mondig geworden wereld’, Sophie 2/6 (2012), 4-7.
 • Pieter Vos, ‘De terugkeer van het vormingsideaal: Een pleidooi voor vorming onder laat-moderne condities’, Sophie 2/3 (2012), 4-9.
 • Pieter Vos, ‘Christelijke ethiek uit de marge’, www.hetgoedeleven.com, 26 september 2012.
 • Stephan Bol, ‘We ervaren minder hufterig gedrag, maar wat zegt dat?’, Nederlands Dagblad, 9 november 2012 [interview met Pieter Vos]
 • Pieter Vos, ‘Onbehagen hoort erbij’, Nederlands Dagblad, 17 oktober 2012.
 • Pieter Vos, ‘Moraal in het klaslokaal: Werken met deugden in het onderwijs’, Veerkracht 9/3 (2012), 24-26.
 • Tjerk de Reus, ‘Cirkelen rond de kern: Preken volgens Kierkegaard’, CV/Koers april 2012, 68-71 [interview met Pieter Vos].
 • Tjerk de Reus, ‘Kierkegaard: Iets van God willen vatten gaat traagFriesch Dagblad, 11 februari 2012 [interview met Pieter Vos].

2011

 • Jos de Kock, Johan Roeland & Pieter Vos, ‘Beyond Individualization: Neo-Evangelical Lessons for Religious Socialization’, Journal of Beliefs & Values 32/3 (2011), 341-354.
 • Bram de Muynck, Johan Hegeman & Pieter Vos (eds), Bridging the Gap: Proceedings of the IAPCHE-Europe Conference April 2009, Sioux Centre: Dordt Press 2011, 405 pp.
 • Bram de Muynck, Johan Hegeman & Pieter Vos, ‘Introduction’, in: Bram de Muynck, Johan Hegeman & Pieter Vos (eds), Bridging the Gap: Proceedings of the IAPCHE-Europe Conference April 2009, Sioux Centre: Dordt Press 2011, 5-10.
 • Pieter Vos, ‘What Really Matters in Connecting Faith and Professional Practice: Response to Stephan Holthaus’, in: Bram de Muynck, Johan Hegeman & Pieter Vos (eds), Bridging the Gap: Proceedings of the IAPCHE-Europe Conference April 2009, Sioux Centre: Dordt Press 2011, 49-52.
 • Pieter Vos, ‘After Duty: The Need for Virtue Ethics in Moral Formation’, in: Bram de Muynck, Johan Hegeman & Pieter Vos (eds), Bridging the Gap: Proceedings of the IAPCHE-Europe Conference April 2009, Sioux Centre: Dordt Press 2011, 143-157.
 • Søren Kierkegaard, Opbouwende toespraken (Søren Kierkegaard Werken 8) (vert. Hans van Munster, Udo Doedens, Annelies van Hees & Pieter Vos, red. Udo Doedens & Pieter Vos, nawoord Pieter Vos), Damon: Budel 2011, 613 pp.
 • Pieter Vos, ‘Nawoord’, in: Søren Kierkegaard, Opbouwende toespraken (vert. Hans van Munster, Udo Doedens, Annelies van Hees & Pieter Vos), Budel: Damon 2011, pp. 507-533.
 • Pieter Vos, ‘Nawoord’, in: Søren Kierkegaard, Oefening in christendom (vert. Pieter van Reenen, red. Karl Verstrynge & Johan Taels), Budel: Damon 2011, 277-299.
 • Pieter Vos, ‘Tegen de wereld, voor de wereld: Over de kerk als “contrasterende gemeenschap”’, Kerk en theologie 62/4 (2011), 350-360.
 • Pieter Vos, ‘Een strakgespannen boog die vaart geeft aan het leven: Kierkegaard over het denken aan de dood’, in: Herman Paul & Wilke de Braal (red.), Dood voor onze ogen: Leven in het licht van de eeuwigheid, Kampen: Kok 2011, 147-169.
 • Pieter Vos, ‘Angst is een avontuur dat ieder mens moet doorstaan: Het verband tussen angst, zonde en zelfwording bij Søren Kierkegaard’, Sophie 1/6 (2011) 9-12.
 • Pieter Vos, ‘Oriëntatie voor het leven: Vorming in het voortgezet onderwijs’, in: Onderwijsraad, Essays over vorming in het onderwijs, Den Haag: Onderwijsraad 2011, 35-48.
 • Pieter Vos, ‘A virtue-ethical approach to education’, Reformed Academic, 11 april 2011 (reformedacademic.blogspot.com).
 • Wilma van der Jagt & Pieter Vos (red.), Moraal in het klaslokaal: De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2011, 154 pp.
 • Pieter Vos, ‘Inleiding: Over moraal in het klaslokaal’, in: Wilma van der Jagt & Pieter Vos (red.), Moraal in het klaslokaal: De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2011, 10-23.
 • Pieter Vos, ‘Morele vorming en deugdethiek’, in: Wilma van der Jagt & Pieter Vos (red.), Moraal in het klaslokaal: De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2011, 24-37.
 • Pieter Vos, ‘Onderwijs als morele praktijk’, in: Wilma van der Jagt & Pieter Vos (red.), Moraal in het klaslokaal: De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2011, 39-51.
 • Pieter Vos, 'Gereformeerd onderwijs na de triangel', in: Hans Maris & Jan van der Steeg (red.), Motivatie en identiteit: Over fundament en beweeglijkheid van het gereformeerd onderwijs, opstellen aangeboden aan Ton van Leijen, Woerden: LVGS 2011, 68-81.
 • Harm Dane, ‘Ontmoeting met Joke Hermsen en Pieter Vos. "Tijd buiten de tijd": Over mystiek en transcendentie’, Festus 2/2 (2011), 11-19 [interview].

2010

 • Pieter Vos, Søren Kierkegaard lezen, Kok: Kampen 2010, 240 pp.
 • Marco Derks, Thijs Tromp & Pieter Vos, ‘In de ban van de ring: Over het huwelijk als dominant construct in seksegerelateerde kwesties’, Radix 36/1 (2010), 2-21.
 • Marco Derks, Thijs Tromp & Pieter Vos, ‘Re: constructie: Antwoord aan Ad de Bruijne en Hans Schaeffer’, Radix 36/3 (2010)237-246.
 • Berber Vreugdenhil-Tolsma, Marleen Kranenburg-Kaptein & Pieter Vos, ‘Docenten over vorming en persoonsontwikkeling: Een onderzoek naar taakopvatting, onderwijspraktijk, competenties, belemmeringen en behoeften’, Zwolle: GH, Lectoraat Morele Vorming 2010, gepubliceerd op www.onderwijsraad.nl en www.hbo-kennisbank.nl.
 • Marleen Kranenburg-Kaptein, Jeanet Oosterhuis-Stoit, Johan Roeland & Pieter Vos, ‘Hoe moreel competent is de docent? Een verkennend onderzoek naar de moreel vormende competenties van docenten in het christelijk voortgezet onderwijs’, Zwolle: GH, Lectoraat Morele Vorming 2010 (rapport RaakPubliek-onderzoek ‘Moreel Competent’, gepubliceerd op www.hbo-kennisbank.nl.
 • Jos de Kock, Anneke Meester-van Laar, Johan Roeland & Pieter Vos (red.), Jong: Mores en sores van jongeren van nu, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2010, 87 pp.
 • Pieter Vos & Jos de Kock, ‘Inleiding. Jong zijn: probleem of ideaal?’ in: Jos de Kock, Anneke Meester-van Laar, Johan Roeland & Pieter Vos (red.), Jong: Mores en sores van jongeren van nu, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2010, 7-14.
 • Johan Roeland & Pieter Vos, ‘De moraal tussen de oren: In gesprek met Lydia Krabbendam over puberbrein en morele ontwikkeling’, in: Jos de Kock, Anneke Meester-van Laar, Johan Roeland & Pieter Vos (red.), Jong: Mores en sores van jongeren van nu, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2010, 36-42.
 • Jos de Kock & Pieter Vos, ‘De jongere: eenling of groepsgeval’, in: Jos de Kock, Anneke Meester-van Laar, Johan Roeland & Pieter Vos (red.), Jong: Mores en sores van jongeren van nu, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2010, 76-83.
 • Gerrit van der Meulen, Pieter Vos & Wilma van der Jagt, Dat doet deugd: Praktijkboek morele vorming voor het voortgezet onderwijs, Zoetermeer: Boekencentrum 2010, 140 pp.
 • Wilma van der Jagt & Pieter Vos, Doe me een deugd: Praktijkboek morele vorming voor het basisonderwijs, Zoetermeer: Boekencentrum 2010, 127 pp.
 • Pieter Vos, ‘Zelf filosoferen of filosofie bestuderen? Over het ideale filosofieonderwijs’, Beweging 74/1 (2010), 34-37.
 • Pieter Vos, ‘Filosofie, beroepspraktijk en deugdethiek’, in: Peter van Zilfhout, Charles Vergeer & Niek Wiskerke (red.), Ruimte scheppen: Filosofie, Fontys en het HBO. Budel: Damon 2010, 119-129.
 • Pieter Vos, ‘Durf volwassen te zijn! Hoe we jongeren mores leren’, Nederlands Dagblad, 22 oktober 2010.
 • ‘Nog steeds geldt: de deugd zit in het midden’, De Stentor, 31 maart 2010 [interview met Pieter Vos].

2009

 • Pieter Vos, ‘Kierkegaards idee van de vervolgde waarheid: In gesprek met Levinas’, Filosofie 19/1 (2009), 35-40.
 • Pieter Vos, ‘Kierkegaard: Een kleine bibliografie’, Filosofie 19/1 (2009), 7-8.
 • Pieter Vos, ‘Toewijding’, in: Louke van Wensveen & Harm Dane, Zuinigheid met vlijt: Over calvinistische (on)deugden, Zoetermeer: Boekencentrum 2009, 35-50.
 • Pieter Vos, ‘Is religie gewelddadig omdat ze waarheid claimt?’, Beweging 73/3 (2009), 28-31.
 • Pieter Vos, ‘Autonomie als protestantse waarde’, Nederlands Dagblad, 5 juni 2009.
 • Marianne Roest en Evert Roeleveld, ‘Morele vorming begint bij jezelf’, DRS 37/2 (2009), 5-7 [interview met Pieter Vos].

2008

 • Wilma van der Jagt, Marleen Kranenburg-Kaptein, Jeanet Oosterhuis-Stoit & Pieter Vos, ‘Mores léren: Een onderzoek naar de afstemming tussen ouders en leerkrachten in de morele opvoeding op twee basisscholen in Bunschoten. Zwolle: Lectoraat Morele Vorming. Rapport oktober 2008.
 • Pieter Vos, ‘Gezin en politiek in wankel evenwicht’, in: Gerrit de Kruijf & Petruschka Schaafsma (red.), Meer dan een optelsom: Kanttekeningen bij de waarde van het gezin, Kampen: Ten Have 2008, 71-88.
 • Ieke Haarsma & Pieter Vos, ‘Filosoferen over religie roept altijd religieuze weerstand op: Interview met Michiel Leezenberg’, Beweging 72/1 (2008), 36-39.
 • Pieter Vos, ‘Verdere doordenking noodzakelijk’, DRS 36/10 (2008), 17 [over Bram de Muynck, Een goddelijk beroep, Heerenveen: Groen 2008].
 • Tim Houwen, ‘Kierkegaard: tussen ethicus en estheet. Wat is de belangrijkste gedachte van Søren Kierkegaard voor onze tijd? Pieter Vos antwoordt, aan de hand van Kierkegaards ‘Of/Of’’, Trouw, 1 februari 2008.
 • Pieter Vos, ‘Crisisretoriek over opvoeding versluiert echte problemen’, Nederlands Dagblad, 24 november 2008.
 • Pieter Vos, ‘Wie is de docent, wie de leerling?’, Omarmen, magazine Red een kind 4/3 (2008), 13.
 • Harco Ploegman, ‘Identiteit: "dezelfde blijvend, jezelf wórden"’, Wegwijs 62/4 (2008), 14-15 [interview met Pieter Vos].
 • Tjerk de Reus, ‘Op jacht naar het volmaakte lijf’, CV Koers, juli-augustus 2008, 44-48 [Interview met Pieter Vos].
 • Pieter Vos, ‘Teveel geven en te weinig ontvangen: Crosscultureel leren van de liefde’, Essay Nederlands Dagblad, 6 juni 2008.

2007

 • Søren Kierkegaard, Wat de liefde doet (Søren Kierkegaard Werken 2) (vert. Lineke Buijs & Andries Visser, redactie en nawoord Udo Doedens & Pieter Vos). Budel: Damon 2007, 480 pp.
 • Udo Doedens & Pieter Vos, ‘Nawoord’, in: Søren Kierkegaard, Wat de liefde doet (vert. Lineke Buijs & Andries Visser, redactie Udo Doedens & Pieter Vos), Budel: Damon 2007, 419-436.
 • Pieter Vos, ‘Naar een terugkeer van de deugdethiek in het waardenonderwijs’, Filosofie 17/6 (2007), 58-61.
 • Hanneke Visser-Van Balen, Ruben van der Scheer & Pieter Vos (red.), Lijf: Leven in een lichaamscultuur, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2007, 101 pp.
 • Pieter Vos, ‘Dit is mijn lichaam: Slotbeschouwing’, in: Hanneke Visser-Van Balen, Ruben van der Scheer, Pieter Vos (red.), Lijf: Leven in een lichaamscultuur, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2007, 88-97.
 • Pieter Vos, ‘De vanzelfsprekendheid voorbij (1, 2 en 3)’, De Reformatie 82 (2007), 738-741, 754-756, 769-771.
 • Ieke Haarsma & Pieter Vos, ‘Rede en religie, geweld en moraal’, Beweging 71/3 (2007), 30-33.
 • Pieter Vos, 'Zijn en tijd', Beweging 71/3 (2007) 46 [Review van: Marc van Den Bossche e.a., De actualiteit van Martin Heideggers ‘Zijn en Tijd’, Budel 2007].
 • Pieter Vos, ‘De mythe van het geaccepteerde lichaam’, Nederlands Dagblad, 30 november 2007.
 • Pieter Vos, ‘Een stille omwenteling in het onderwijs’, Nederlands Dagblad, 23 april 2007.
 • Pieter Vos, ‘Veelkleurig gereformeerd onderwijs’, Nederlands Dagblad, 7 februari 2007.
 • ‘"Deugdzaamheid niet kleinburgerlijk": Morele vorming als wapen tegen geweld en normvervaging’, Schooljournaal (CNV Onderwijs) 11/1 (januari 2007) [interview met Pieter Vos].
 • ‘Netwerk lectoren Identiteit: denktank van pioniers’, SBM, maandblad van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders, april 2007 [interview met Pieter Vos].

2006

 • Pieter Vos, Tussen vage waarden en strakke normen: Kansen van een deugdenbenadering in het onderwijs (lectorale rede bij de installatie tot lector morele vorming in het onderwijs aan de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle, 24 november 2006), Zwolle: GH 2006, 46 pp.
 • Bram de Muynck & Pieter Vos (eds), Leren voor het leven: Vorming en bezieling in het onderwijs, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief 2006, 144 pp.
 • Pieter Vos, ‘De discipline van de filosofie: Wijsgerige vorming en het socratisch gesprek’, in: Bram de Muynck & Pieter Vos (red.), Leren voor het leven: Vorming en bezieling in het onderwijs, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2006, 99-119.
 • Pieter Vos & Bram de Muynck, ‘Slotbeschouwing: Wij leren voor het leven’, in: Bram de Muynck & Pieter Vos (red.), Leren voor het leven: Vorming en bezieling in het onderwijs, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2006, 99-119.
 • Pieter Vos, ‘Ethiek en levensvorm’, in: A. van der Kooi & R.H. Reeling Brouwer, Naar een dialogische dogmatiek: Barth lezen met Gerrit Neven, Kampen: ThUK 2006, 41-47.
 • Pieter Vos, ‘Een goede boom brengt goede vruchten voort: Eindexamenonderwerp filosofie: deugdethiek’, Beweging 70/3 (2006), 30-33.
 • Pieter Vos, ‘Opvoeding die verschil maakt: Over opvoeden in een multiculturele samenleving’, in: Tirza van Laar, Jan Marten Praamsma & Judith Gerkema-Mudde (red.), Geloofwaardig opvoeden: Op zoek naar richting en ruimte, Barneveld: De Vuurbaak 2006, 70-81.
 • Pieter Vos, ‘God geeft te denken: Filosoferen met kinderen’, in: Ronald de Graaf (ed.), Bijzonder onderwijs: Christelijk geloof in de dagelijkse praktijk van basis- en voortgezet onderwijs, Zoetermeer: Boekencentrum 2006, 203-208.
 • Pieter Vos, ‘Een goede leraar is leraar die deugt’, Reformatorisch Dagblad, 24 november 2006.
 • Yang Yang Chiu, ‘Liegen kan ook een deugd zijn’, De Stentor, 21 november 2006 [interview met Pieter Vos].

2005

 • Bram de Muynck & Pieter Vos, ‘Hoe vormend is de leraar? Een pleidooi voor brede vorming’, Radix 31/2 (2005), 55-70.
 • Pieter Vos, 'Tijd van onbehagen', Radix 31/1 (2005), 45-48 [Review: Ad Verbrugge, Tijd van onbehagen: Filosofische essays over een cultuur op drift, Amsterdam 2004].
 • Collaborator in: Interuniversity Kierkegaard Research Group, ‘Descriptive Bibliography Recent Kierkegaard Literature 2000-2004’, Tijdschrift voor filosofie 67 (2005), 767-814.
 • Pieter Vos, ‘Filosofie beoefenen of bestuderen? Wijsgerige vorming en het socratische gesprek’, Filosofie 15/6 (2005), 45-48.

2003

 • Pieter Vos, ‘Het tegoed van de schuld: Over Kierkegaard en de theodicee’, in: Lustrumalmanak Corpus Studiosorum in Academia Campensi ‘Fides Quadrat Intellectum’, Kampen 2003, 91-99.
 • Pieter Vos, ‘Kierkegaard over God en het lijden’, Koornmarkt 1 9/1 (2003).

2002

 • Pieter Vos, De troost van het ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden, Kampen/ Baarn: Ten Have 2002, 287 pp. [dissertation].
 • Pieter Vos, ‘Working Against Oneself: The Kenotic Character of Kierkegaard’s Thought’, in: Onno Zijlstra (ed.), Letting Go: Rethinking Kenosis, Bern: Peter Lang 2002, 109-139.
 • Wim Houtman, ‘‘Het’ lijden bestaat niet: Promovendus Pieter Vos wil geen ‘plaatje rond krijgen’’, Nederlands Dagblad, 28 september 2002 [interview].
 • Tjerk de Reus, ‘Kierkegaard over leven met lijden: Pieter Vos promoveert op Deense filosoof’, Friesch Dagblad, 2 oktober 2002 [interview].

2000

 • Pieter Vos, ‘De onzekere zekerheid van het geloof’, in: Koert van Bekkum & Rien Rouw (red.), Geloven in zekerheid? Gereformeerd geloven in een postmoderne tijd, Barneveld: De Vuurbaak 2000, 49-60.

1999

 • Pieter Vos, ‘Om het naakte bestaan: Kierkegaard over het christelijk geloof’, Beweging 63/2 (1999), 34-37.

1997

 • Pieter Vos, ‘Christelijk geloof en transcendentaalfilosofie: Over de relatie en de mogelijkheid tot communicatie’, in: G. van den Brink; H.G. Geertsema, J. Hoogland e.a., Filosofie en theologie: Een gesprek tussen christen-filosofen en theologen, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1997, 9-30. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.