Moving identities (tot 2021)

Religieuze identiteit is nooit statisch, maar altijd in beweging. In het onderzoeksprogramma Moving identities vragen we naar de invloed van mondiale processen. Denk aan de gevolgen van globalisatie, migratie en de ecologische crisis op de identiteitsvorming van mensen en gemeenschappen. Religie is daarin een van de bepalende factoren. We onderzoeken de vorming van religieuze identiteit in heden en verleden. Dat doen we vanuit verschillende invalshoeken, theologische en andere. Welke dynamiek zien we in deze processen? Hoe dragen zij al dan niet bij aan een veerkrachtige en duurzame samenleving?

Complexe identiteiten

Onze wereld wordt met de dag complexer. Dat beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf en anderen zien en ervaren. Verschillende aspecten van hun identiteit staan voortdurend ter discussie door alomtegenwoordige factoren als globalisatie, migratie en toenemende verschillen in economische positie. Denk aan sociale, culturele, etnische, nationale, religieuze, seksuele en genderidentiteiten. Mensen en groepen gebruiken strategieën om met deze spanning rondom hun identiteiten om te gaan. Ons onderzoek richt zich op de rol die religieuze bronnen, overtuigingen en praktijken hierin hebben.

Theologische visie op identiteit en veerkrachtige samenlevingen

Wat onze identiteit christelijk ‘maakt’, moet steeds opnieuw ontdekt, geïnterpreteerd, verbeeld, gearticuleerd en belichaamd worden. In voortdurend veranderende contexten. Alle grote religies hebben de potentie om mensen te verenigen. Dat doen ze door mensen te voorzien van grote narratieven, waarden, overtuigingen en betekenisvolle praktijken. Maar religie kan ook juist tot conflict leiden en bestaande conflicten verergeren. Ons onderzoek richt zich op deze dynamieken. We willen processen van christelijke of religieuze identiteitsvorming beschrijven en theologisch evalueren. Daarmee willen we een onderscheidende bijdrage leveren aan een veerkrachtige en rechtvaardige, duurzame wereld.

Langetermijnperspectief

Er is een langetermijnperspectief nodig voor onderzoek naar de invloed van religieuze bronnen, overtuigingen en praktijken op menselijke identiteitsvorming in een complexe post-christelijke samenleving. Er valt veel te leren van historische processen van religieuze identiteitsvorming. Deze werken immers door in het heden. Bovendien speelden ook in het verleden culturele en religieuze diversiteit en globale machtsstructuren een belangrijke rol bij het ontstaan en de permanente verandering van religieuze tradities en praktijken. In onze onderzoeksgroep werken onderzoekers samen die bezig zijn met verschillende historische periodes en diverse religieuze en theologische tradities. Daardoor zijn we ideaal uitgerust om zo’n langetermijnperspectief te ontwikkelen. 

Onderzoeksprogramma in het kort