Prof. dr. T. Tromp

Bijzonder hoogleraar Diaconaat
Amsterdam
Worship / formation

Thijs Tromp bekleedt de bijzonder leerstoel Diaconaat, die mogelijk wordt gemaakt door Stichting Rotterdam. Het onderzoek rond de leerstoel gaat over vitalisering en vernieuwing van diaconaal werk vanuit diaconale organisaties en plaatselijke diaconieën. Onderzoek naar de bijdrage van het diaconaat aan sociale inclusie in kerk, zorg en samenleving staat centraal. Zie de inaugurele rede.

Binnen het onderzoek neemt de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische een bijzondere plaats in. Hiervoor is het een onderzoeksplaats ingericht, waaraan dr. André Mulder verbonden is.

Uitgelichte publicaties

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.