Prof. dr. T. Tromp

Bijzonder hoogleraar Diaconaat
Amsterdam
Worship / formation

Thijs Tromp bekleedt de bijzonder leerstoel Diaconaat, die mogelijk wordt gemaakt door Stichting Rotterdam.

Het onderzoek rond de leerstoel gaat over vitalisering en vernieuwing van diaconaal werk vanuit diaconale organisaties en plaatselijke diaconieën.

Onderzoek naar de bijdrage van het diaconaat aan sociale inclusie in kerk, zorg en samenleving staat centraal. Zie de inaugurele rede.

Binnen het onderzoek neemt de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische een bijzondere plaats in. Hiervoor is het een onderzoeksplaats ingericht, waaraan dr. André Mulder verbonden is.

Publicaties

2020

Inaugurele rede, uitgesproken versie

Inaugurele rede, geannoteerde versie

2019

Reviewed

Bos, G., Kal, D., Abma, T., & Tromp, T. (2019). Samen werken aan nieuwe ontmoetingen in de marge: Participatief actieonderzoek. Nederlands Tijdschrift voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 45(4), 235–254.

Holten, Wilko van, Martin Walton, Thijs Tromp, and Richart Huijzer, ‘Naar Een Christelijke Theologie van de Zorg. De Bijdrage van John Swinton.’, Psyche & Geloof, In druk

Huijzer, Richart, Martin Walton, Thijs Tromp, and Wilko van Holten, ‘Who Is the Pastor? The Spiritual/Religious Identity of the Healthcare Chaplain.’, Under review

 Non reviewed

Tromp, T. (2019). Inclusieve ontmoetingen. Over de bijdrage van de diaconie aan inclusie. Diaconale lezing. Stichting Rotterdam.

 Recensies

Tromp, T. (2019). Zoeken naar christelijke zorg. Recensie van Polinder, S., & Cusveller, B. (Red.). (2019). Christelijke zorg. Professional, praktijk en organisatie. Groen. Groen, 3(4), 48–49.

Tromp, T. (2019). Recensie van Iersel T van. Dilemma’s bij dementie. Waarden wegen voor goede zorg (Nursing – Dementiereeks). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2019. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 29(2), 60.

 Opiniërend

Tromp, T. (2019). Klassieke denkers uit de 20e eeuw: Stanley Hauerwas. CW Opinie, 67(10), 15.

Tromp, T. (2019). Ars moriendi. Sophie, 9(4), 18.

Born, L. (2019, maart 20). Groot Letter Bijbel maakt rentree. Reformatorisch Dagblad. https://www.rd.nl/kerk-religie/groot-letter-bijbel-maakt-rentree-1.1555202

Verhoeven, A. (2019). “Mijn verhaal doet ertoe.” Interview met Thijs Tromp. NPV Zorg, 37(2).

Deddens, A. (2019). Thijs Tromp. Lol hebben in nutteloze praktijken. Sophie, 9(3), 44–49.

Tromp, Thijs, en Erica Meijers. 2019. “Ook mensen met dementie willen gehoord en gezien worden.” Trouw, 6 september 2019. https://www.trouw.nl/opinie/ook-mensen-met-dementie-willen-gehoord-en-gezien-worden~b27ff36a/.

Kok, A. (2019). ‘Trouw rijmt vaak beter op discipline en geduld dan op warme gevoelens’. Interview met Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar Diaconaat. Onderweg, 5(20), 38–41.

Tromp, T. (2019). “Eet u smaekelijck!” Over narratieve ethiek. Zin in Zorg, 21(3), 12–13.

Tromp, T. (2019). Het kan! Over inclusie van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Lindeblad, 16(2), 4.

Kas, J. (2019, december 28). Hooguit één patiënt in de kerkzaal. Reformatorisch Dagblad, 14.

 Onderzoeksrapport

Tromp, T., & Mulder, A. (2019). Levensverhaal Centraal II. Eindrapportage onderzoek naar narratieve zorg voor mensen met dementie in verpleeghuizen. Zwolle/Woerden: Hogeschool Windesheim/Reliëf.

 Overige

De Erkenningscommissie van het Zorginstituut Nederland beoordeelde op 10 december de interventie Mijn leven in kaart (Huizing, W., & Tromp, T. (2013). Mijn leven in kaart. Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal. Bohn Stafleu van Loghum) als een wetenschappelijk goed onderbouwde interventie voor zingeving in de ouderenzorg, met eerste aanwijzingen voor effectiviteit. Onderbouwing is gedaan op basis van het promotieonderzoek van T. Tromp aan de PThU (2011). Het verleden als uitdaging: Een onderzoek naar de effecten van life review op de constructie van zin in levensverhalen van ouderen. Boekencentrum Academic. Zie ook Ganzevoort, R. R., Bernts, T., Bouwer, J., Huizing, W., & Tromp, T. (2009). Levensboeken in de ouderenzorg. Eindrapport van het project “Het effect van het werken met levensboeken op het welbevinden van oudere zorgvragers, op de zorgrelatie tussen zorgvragers, zorgverleners en mantelzorgers en op de organisatie van zorg; effectmeting, effectverklaring en implementatie van methode”. Protestantse Theologische Universiteit. https://www.academia.edu/2990252/Levensboeken_in_de_ouderenzorg

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.