Prof.dr. A. Brüning

Bijzonder hoogleraar Orthodoxie en Vredesopbouw in Europa

Leerstoel "Orthodoxie en Vredesopbouw in Europa" VU/PThU Amsterdam (NL)
Docent Oosters Christendom (Oost-Europa), Instituut voor Oosterse Christelijke Studies, Radboud Universiteit Nijmegen (NL)

Over Alfons Bruning

Bij PThU vertegenwoordig ik de studies van het orthodox-christelijke Oosten, met een focus op de Byzantijnse ritustraditie, en de geschiedenis, cultuur en theologie in landen als Rusland, Oekraïne, Polen, de Baltische staten, Roemenië enzovoort. Onderzoek, lezingen en publicatieactiviteiten hebben tot nu toe velden geraakt als:

 1. orthodoxe kerkgeschiedenis en cultuur in Oost-Europa van de 16e tot de 18e eeuw
 2. oosters christendom en nationale verhalen
 3. orthodoxe kerken onder het communisme
 4. orthodoxe theologie over kwesties van oorlog en vrede
 5. orthodoxe theologie en mensenrechten

Naast mijn eigen onderzoek en het geven van lezingen, begeleid ik scripts en scripties tot op het niveau van PhD-projecten. Ik sta open voor alle projecten die betrekking hebben op de bovengenoemde gebieden en sta altijd klaar voor verder overleg indien nodig.

Een bijzondere ruimte voor onderzoek komt voort uit het nog steeds relevante feit dat orthodox-protestantse relaties door de eeuwen heen onvoldoende zijn onderzocht, met nog veel witte vlekken over. Hetzelfde geldt voor vergelijkende theologische studies in dit opzicht.

Tegen deze achtergrond zijn er onderwerpen die van bijzonder belang zijn en die wachten op competente verkenning, zoals:

 • contacten/wederzijdse invloeden tussen de protestantse theologie (sinds de vroegmoderne tijd, te beginnen met Luther, Calvijn, Melanchthon enzovoort) in overlappende zones van Oost-Europa (Polen-Litouwen, Transilvanië) en op bepaalde ontmoetingspunten (diaspora, multiculturele steden, universiteiten enzovoort)
 • patronen en contexten van confessionalisering in het christelijke oosten van Europa
 • contacten/wederzijdse invloeden tussen prominente theologen in de orthodoxe diaspora (zoals Franse katholieke en orthodoxe contacten in Parijs na 1925; ontmoetingen tussen Duitse protestantse theologie (Barth, Tillich e.a.) en Russisch-orthodoxe kerk (Florovsky, Lossky e.a.) in Duitsland of de VS.
 • orthodoxe politieke theologie (inclusief een 'theologie na goelag' als overeenkomend met een 'theologie na Auschwitz' [Niebuhr, Moltmann, Metz u.a.], zie ook het overeenkomstige project aan de VU/INASeC)
 • orthodoxe theologie over oorlog en vrede in vergelijkend perspectief (in verschillende stappen: na de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de val van het communisme, na de 'Maidan'-revolutie in Oekraïne enzovoort)
 • theologie die in het reine komt met het communistische verleden
 • orthodoxe theologie als reactie op het postmodernisme/postsecularisme
 • theologische antropologie in vergelijkend perspectief (met bijzondere aandacht voor vragen rond 'menselijke waardigheid')

Lees enkele richtlijnen die nog steeds bepalend zijn voor mijn werk.

Het behoeft geen betoog dat de bovenstaande lijst niet volledig of exclusief is, maar eerder een veld schetst waar veel specifieke projecten kunnen worden doorzocht en gevonden. Gewoon een kwestie van samen zoeken en vinden...