Prof. dr. H.E. Zorgdrager

Hoogleraar
Amsterdam
Intercultural theology / missiology

Prof. dr. Heleen Zorgdrager

Leerstoel Systematische Theologie en Genderstudies

Persoonlijke introductie

Welkom op mijn persoonlijke webpagina. Leuk dat je interesse toont in mijn academische werk. Ik doceer systematische theologie en genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en ben hoofd van de leerstoelgroep Interculturele Theologie en Missiologie.

Mijn cursussen aan de PThU in 2022-2023 gaan over "Saved, but not Safe: Gender, Christian Religion and Community in Context"; "Worship" (over liturgie en gender, en over oosters-orthodoxe liturgie), "Sexuality and Gender in Bible and Society", en "Research Laboratory".

Behalve dat ik hoogleraar ben aan de PThU is het een voorrecht om gasthoogleraar te zijn aan het Institute of Ecumenical StudiesUkrainian Catholic University in Lviv, Oekraïne, waar ik voornamelijk lesgeef in oecumenische theologie.

De gebieden van mijn huidige onderzoek zijn:

  • Theologie, gender, transgender, seksualiteit, seksuele diversiteit: debatten en ontwikkelingen in Nederland en in Oost-Europa
  • Publieke/politieke theologie
    • Publieke theologie als reflectie op de oorlog van Rusland tegen Oekraïne
    • Publieke theologie in reactie op (christelijk) nationalisme en populisme
    • Publieke theologie die de erfenis van slavernij en kolonialisme adresseert

Ik maak deel uit van het onderzoeksteam van het door NWO gefinancierde project "Kerk en slavernij in het Nederlandse rijk: geschiedenis, theologie en erfgoed" en van de internationale onderzoeksgroep "Orthodox Kaleidoscope" (over de studie van geleefde orthodoxie).

Ik verwelkom potentiële Ma- en PhD-studenten, zowel uit Nederland als uit het buitenland, in het bijzonder diegenen die geïnteresseerd zijn in intersectioneel onderzoek naar oecumenische/interculturele theologie, systematische/politieke theologie, en naar onderwerpen als gender, seksualiteit, erfenissen van slavernij en kolonialisme, post-Sovjet ontwikkelingen en kerk. Neem gerust contact met mij op met je ideeën en voorstellen (hezorgdrager@pthu.nl).

Kort CV

Mijn opleiding als theoloog heb ik genoten in Kampen (NL) en Lutherstadt Wittenberg (voormalige Duitse Democratische Republiek). Mijn proefschrift ging over Schleiermacher en de betekenis van gender in zijn geschriften. Ik werkte in de kerk als studentenpastor in Leiden en als predikant van de gereformeerde kerk in Leersum. Van 2005-2010 was ik verantwoordelijk als programmamanager van Kerk in Actie op het gebied van zending en oecumenische samenwerking in Midden- en Oost-Europa. Onderdeel van de baan was lesgeven aan het Instituut voor Oecumenische Studies in Lviv, Oekraïne - het is mijn tweede thuisbasis geworden. Sinds 2010 maak ik deel uit van de staf van de Protestantse Theologische Universiteit, aanvankelijk in Leiden en vanaf 2012 in Amsterdam.

Om mijn passies en idealen met anderen te delen, draag ik actief bij aan

Gepubliceerd bij KokBoekencentrum, juni 2019: Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt. Handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk.

Gepubliceerd in Vallentine Mitchell, januari 2017: The Jews of Lemberg; A Journey to Empty Places