Prof. dr. H.E. Zorgdrager

Hoogleraar
Amsterdam
Intercultural theology / missiology

Open brief aan NBG namens Vrouwensynode en ESWTR, februari 2021

Publications Heleen Zorgdrager

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt. Handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk. Zoetermeer: KokBoekencentrum, 2019.

(Bekijk inhoudsopgave en inleiding van het boek)

Download brochure Transgender, geloof en kerk. Prakische gids voor geloofsgemeenschappen, pastores en andere naasten van trans*personen

De brochure is een uitgave van de PThU. U bent vrij om hem te verspreiden, in print te vermenigvuldigen  of op eigen website van uw kerk of organisatie te plaatsen.

2020

Zorgdrager, Heleen. "Churches, Dignity, Gender: the Istanbul Convention as a Matter of Public Theology in Ukraine." International Journal of Public Theology 14 (2020): 296–318.

Zorgdrager, Heleen. "Ukrainian Churches in Defence of 'Traditional Values': Two Casestudies and Some Methodological Considerations." Religion, State and Society 48, 2-3 (2020): 90-106.

2019

Zorgdrager, Heleen. “Theologische opklaringen in een vertroebeld debat rond ‘traditionele gezinswaarden’.” Radix 45, 4 (2019): 260-266

Zorgdrager, Heleen. “Is theosis a Gendered Concept? Theological Pitfalls and Perspectives for an Inclusive Affirmation of Human Dignity.” The Journal of Eastern Christian Studies 71, 3-4 (2019): 343-368. 

Zorgdrager, Heleen. “Tussen Hooglied en #MeToo. Een publiek-theologische bijdrage aan het debat over seksualiteit.” Tijdschrift voor Theologie 59, 2 (2019): 103-118. 

Zorgdrager, Heleen. “Shaping Public Orthodoxy: Women’s Peace Activism and the Orthodox Churches in the Ukrainian Crisis.” In Orthodox Christianity and Gender: Dynamics of Tradition, Culture and Lived Practice, edited by Helena Kupari and Elina Vuola. London: Routledge 2019, 149-170. 

Heleen Zorgdrager, Jolanda Molenaar, Wielie Elhorst, Carl Buijs (red.), Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt. Handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk. Zoetermeer: KokBoekencentrum, 2019.

Zorgdrager, Heleen. Tussen Hooglied en #MeToo: een publiek-theologische bijdrage aan het debat over seksualiteit. Diesrede PThU, 8 januari 2019.

Zorgdrager, Heleen. “In gesprek met Ioannis Zizioulas als oecumenisch theoloog.” Perspectief 45 (2019): 24-33.

 Zorgdrager, Heleen. “Handreikingen voor pastoraal bezoekwerk aan transgender personen.” Ouderlingenblad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw 97, 110 (2020): 24-28.

Zorgdrager, Heleen. “Terug naar de natuur? Een feministisch theologe op de rand van bekering”. Website Liberaal Christendom, november 209, http://www.liberaalchristendom.nl

Zorgdrager, Heleen. “Bijbelse seksualiteit?” Bijbelblog PThU, 17 januari 2019. https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/9438/bijbelse-seksualiteit

Zorgdrager, Heleen. “Гендеризация границ и границы против гендера: феминизм и политическое богословие в «постмайданной» Украине.” In: Политическое богословие. Подред. АлексеяБодроваиМихаилаТолстолуженко, 305-334. Moscow: St. Andrews Biblical and Theological Institute, 2019.

2018

"Casus classispredikant: waarom het leiderschap in de PKN mannelijk kleurt", in verkorte versie gepubliceerd in Elkkwartaal, oktober 2018.

"Het huwelijk opnieuw bekeken. Over christelijke verbeeldingskracht in een landschap van veranderende partnerrelaties," Kerk en Theologie 69 (2018) 3, 213-225.

"Gemeenschappelijk 'wonden-werk'. Theologische notities bij #MeToo", Handelingen 45 (2018) 3, 27-38.

2017

"Does Hope Need Heroes? Towards a Feminist Political Theology in the Context of the Russian-Ukrainian Conflict", in Uta Andree, Benjamin Simon, Lars Roser-Israel (eds.), Reforming Theology, Migrating Church, Transforming Society; A Compendium for Ecumenical Education, Hamburg: Missionshilfe Verlag 2017, 143-160.

“’Europe’ in the Political Theology of Protestant Churches in Ukraine”, in Protestant Traditions and the Soul of Europe, eds. Gijsbert van den Brink and Gerard den Hertog (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2017), 119-142.

2016

“De eigenheid van theologie: Een reactie op Klaar om te wenden,” Nederlands Theologisch Tijdschrift 70 (2016) 2, pp 87-98. Met co-auteurs Klaas Bom, Petruschka Schaafsma, Benno van den Toren.

“Het punkgebed van Pussy Riot: Een dans van sociale wetenschappen en theologie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 70 (2016) 2, pp 113-127.

“Epiphany between the Barricades: The Ukrainian Maidan as a Sacred Space”, Yearbook of Ritual and Liturgical Studies 2016, Volume 32, pp 167-188.

“Does Hope Need Heroes? Towards a Feminist Political Theology in the Context of the Russian Ukrainian Conflict”, Journal of the European Society of Women in Theological Research 2016/24, Thematic Issue: Sharing the Word of Hope with the World, eds. Sabine Dievenkorn and Teresa Toldy, Leuven: Peeters 2016, pp 81-106.

2015

“Gewoon goddelijk,” in: Tijdschrift voor Genderstudies, 18 (January 2015) 1, 55-75.

“De Geest brengt bij het concrete leven. Een schets van de pneumatologie van Jan Taeke Bakker, ” in: Akke van der Kooi, Gerard den Hertog, Gerrit Neven (red.), Jan Taeke Bakker (1924-2012). Leermeester in de theologie, Kampen: Kok, 2015, 97-106.

 “Een theologie van verlangen. Sarah Coakley over gebed, Triniteit, seks en gender,” in Frank G. Bosman (red.), Toptheologen: The Next Generation. Theologie aan het begin van de 21e eeuw, Heeswijk: Berne Media, 2015, 111-125.

2014

Anne-Marie Korte, Katya Tolstaya, Heleen Zorgdrager (eds), Special Issue  of Religion and Gender, “Pussy Riot as Litmus Paper: Political Protest and Religious Culture,” vol 4, no 2, 2014.

Link: http://www.religionandgender.org/index.php/rg

Inaugurele oratie op 30 oktober 2014 in Amsterdam: Gewoon goddelijk Theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing

'Reclaiming theosis: Orthodox Women Theologians on the Mystery of the Union with God,' Internationale Kirchliche Zeitschrift 104 (2014) 3, 220-245.

On the Fullness of Salvation: Tracking Theosis in Reformed Theology,” Journal of Reformed Theology 8 (2014), 357–381.

“Mapping the Christian Character: Calvin and Schleiermacher on Virtue, Law and Sanctification,” in Pieter Vos and Onno Zijlstra (eds), The Law of God. Exploring God and Civilization, Leiden: Brill, 2014, 256-281.

In media over Oekraïnecrisis

‘Strijden met gebed en wierook in Kiev,Friesch Dagblad, 23 december 2013.

‘De kerken en Euromaidan,’ Oekraïne Magazine, 16 (2013) 4, p. 9.

‘Als het moet zullen we onze vrijheid met stokken verdedigen,’ Friesch Dagblad, 30 januari 2014.

‘Kerken Oekraïne: dit is onvoorstelbaar geweld,’ Friesch Dagblad, 21 februari 2014.

‘Mijn collega ging dood op de Maidan in Kiev,’ Friesch Dagblad, 25 februari 2014.

‘Grote mis op het Maidanplein,’ Friesch Dagblad,24 februari 2014.

‘Een oecumenisch laboratorium,’ interview in Trouw, 26 februari 2014.

‘Protestantse kerken in Europa: heroriëntatie en op zoek naar verbinding,’ Friesch Dagblad, 1 april 2014. Ook gepubliceerd in Christelijk Weekblad, april 2014.

‘De ziel van de Oekraïense volksopstand in beeld,’ Friesch Dagblad, 12 juni 2014.

‘Oekraïense kerken op de bres voor de toekomst van hun land,’ Woord en Dienst 63 (2014) 6/7, 14-16.

Interviews

Interview in ‘De Ochtend,' Radio 1, 21 februari 2014.

Interview in ‘Dit is de dag,' Radio 1, 24 februari 2014.

‘Schepper & Co,’ televisie, 'Geloven in de Oekraïne', 10 maart 2014.

Interview in 'Kruispunt,' Radio 5, 3 april 2014.

Interview in ‘Kruispunt,’ Radio 5, 8 mei 2015.

2013

“Homosexuality and Hypermasculinity in the Public Discourse of the Russian Orthodox Church. An Affect- Theoretical Approach,” International Journal of Philosophy and Theology 74 (2013) 3, 214-239.

“Homemade Mission, Universal Civilization: Friedrich Schleiermacher's Theology of Mission,” Mission Studies  30 (2013) 221-247.

“Risk Takers in a World that Cries for Salvation. The Orthodox Theologian Elisabeth Behr-Sigel (1907-2005) on Suffering and Kenosis”, in Rebeka Anic (ed.), “And God will wipe away all tears from their eyes.” A theological approach to the suffering and hopes of women, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2013, 211-223.

2012

“A Practice of Love: Myrrha Lot-Borodine (1882-1954) and the Modern Revival of the Doctrine of Deification,” The Journal of Eastern Christian Studies 64 (2012) 3/4, 285-305.

“Moral  Guardian or Kenotic Servant? A Theological View on the Role of Churches in Empowering Civil Society in Ukraine,” in Religion in Eastern Europe, Volume XXXIII, November 2012, nr. 4, 26-32.

Праздник богословского многообразия в диалоге "Рождественский сочельник" Фридриха Шлейермахера / Детство в христианской традиции и современной культуре / Сост. К. Б. Сигов. - К.: Дух i літера, 2012. - С.121-140.

[Translation: “Feast of theological plurality in the dialogue “Christmas Eve” of Friedrich Schleiermacher,” in Constantin Sigov (ed.), The Child in Christian Tradition and Modern Culture, Kiev: Duh I Litera, 2012, 121-140.]

Heleen Zorgdrager, Michiel Driebergen, Diederik Prak (auteurs), De Joden van Lemberg. Een reis naar lege plekken, De Hondsrug Pers, 2012, 94 pp.

“Waar lopen al die beschouwingen nu eigenlijk op uit? Een theologisch gesprek met leerlingen van Gerrit de Kruijf,” in Maarten den Dulk, Gerben van Manen, Gea Smit (red.), Verlegen om een goed woord. Onderweg met Gerrit de Kruijf, Zoetermeer: Boekencentrum 2012, 146-159.

 “Heilige dwazen. Pussy Riot pas in kerktraditie,” in Volzin, 14 september 2012, 12-15.

 “Het noodlot van Lemberg,” in Historisch Nieuwsblad 2012/5, 78-84 (co-auteur Michiel Driebergen).

“Das Ringen um das Gedächtnis des Holocausts in Ukraine,” in Religion und Gesellschaft in Ost und West 40 (2012) 2, 14-15.

“De Kerken in Oekraïne. De interkerkelijke verhoudingen,” in Pokrof. Oosterse christenen, kerken en culturen 59 (2012) 2, 3-5.

2011

“In Search of a Shared Theology: Reformed Theology between the Contextual and the Universal,” Reformed World 61 (2011) 3, 159-170.

Valentin Kozhuharov, Heleen Zorgdrager (eds.), The Family on the Frontline. Crisis of the Family and the Role of Mission. Theological and Practical Reflections in a Protestant-Orthodox Dialogue, Sofia: Omophor, 2011, 272 pp.

“Protestantse fascinatie voor de theologie van Sergei Bulgakov,” Theologisch Debat 8 (2011) 1, 55-60.

“Oekraïne worstelt met herinnering aan Holocaust. Moedige nieuwe fase van nationale geschiedschrijving,” Pokrof. Oosterse christenen, kerken en culturen, 58 (2011) 5, 3-5.

“Over een ‘knuffel-God’ en de noodzaak van gendervragen in de theologie,” PThUnie 5 (2011) 3, 4-7.

“In Memoriam Tine Halkes (1920-2011): Onvermoeibare inzet voor positie vrouwen in de kerk,” in Friesch Dagblad, 26 april 2011.

2010

“The Promise of a Salutary Difference. Adam and Eve in the Theology of Friedrich Schleiermacher,” in Bob Becking and Susanne Hennecke (eds.), Out of Paradise. Eve and Adam and their Interpreters, Hebrew Bible Monographs 30, Sheffield: Phoenix Press 2010, 108-123.

[also published in in New Athenaeum/ Neues Athenaeum. Festschrift für Herrmann Patsch, Lewiston/ New York: The Edwin Mellen Press, 2008]

2009

“Dwars en verbindend. Mainline protestanten in mondiaal perspectief,” Theologisch Debat 6 (2009) 3, 4-13.

“Ecclesial Science Fiction or How to Be Particular Among Catholics – The Ecumenical Mission of the Ukrainian Greek-Catholic Church,” in Leo J. Koffeman (ed.), Christliche Traditionen zwischen Katholizität und Partikularität/ Christian Traditions between Catholicity and Particularity, Frankfurt am Main: Verlag Otto Lembeck, 2009, 157-170.

“Schleiermacher and the Reshaping of Protestantism: Credits for the 21st Century,” (co-author Theo L. Hettema), in V. Küster (ed.), Reshaping Protestantism in a Global Context, Münster: LIT Verlag, 2009, 195-208.

Alexandru Neagoe, Heleen Zorgdrager (eds.), Postmodernity – Friend or Foe? Communicating the Gospel to Postmodern People. Theological and Practical Reflections from Central and Eastern Europe, Timişoara: Mirton 2009, 308 pp.

Hester Oosterbroek, Heleen Zorgdrager (eds.), Reading the Bible across the Cultures. Reflections on Empirical Hermeneutics, Interculturality, Holy Scripture. Proceedings of the Symposium held June 12, 2008, in VU University, Amsterdam, Utrecht: Kerk in Actie 2009, 60 pp.

2008

“De grote woorden klein maken, zo klein als het leven zelf. Over de theologie van Kune Biezeveld,” FIER 11 (2008) 4, 20-23.

“Kerkelijke science fiction. De oecumenische missie van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk,” Pokrof. Tijdschrift over oosterse christenen, kerken en culturen, 55 (2008) 4, 3-6.

“Kerkelijke contacten met Oost-Europa blijven hard nodig,” Friesch Dagblad 21 oktober 2008, en Centraal Weekblad, oktober 2008.

“De wereld bij elkaar in Ottoland,” Woord en Dienst 57 (2008) 17, 20-21.

Doctoral dissertation

Theologie die verschil maakt. Taal en seksedifferentie als sleutels tot Schleiermachers denken, Zoetermeer: Boekencentrum 2003.·       

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.