Prof. dr. H.E. Zorgdrager

Hoogleraar
Amsterdam
Intercultural theology / missiology

Curriculum vitae

Naam: Helena Emma (Heleen) Zorgdrager

Geboorteplaats: Franeker

Woonplaats: Elst (Ut.)

Professionele ervaring

Sinds 1 januari 2022: hoofd van de leerstoelgroep Interculturele Theologie en Missiologie

Sinds 1 januari 2021: waarnemend directeur onderzoek aan de PThU

Sinds 1 sept 2014: opdracht voor docent Mission Studies aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam [0.3fte]

Sinds 1 sept 2013: Hoogleraar Systematische Theologie en Genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam [0.5fte]

Sinds 2005-heden: gasthoogleraar aan de Oekraïense Katholieke Universiteit, Lviv, Oekraïne, en [tot 2018] docent 'Multilateral and Bilateral Oecumenical Dialogues' in het Distance Learning Master Programme in Oecumenical Studies (DLMPES).

2010-2013: Universitair Docent Systematische Theologie en Genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit, tot sept. 2012 in Leiden, daarna in Amsterdam [0,7 fte]

2005-2013: Zendingswerker/docent ‘Oecumenische theologie en zending’ aan het Instituut voor Oecumenische Studies, aan de Oekraïense Katholieke Universiteit in Lviv, Oekraïne, gedelegeerd door Kerk in Actie [0,3 fte]

2009-2012: Begeleider van studenten in het Interculturele Uitwisselingsprogramma ‘Bridging Gaps’ aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit

2010-2011: Trainingen geven aan missionarissen aan het Hendrik Kraemer Instituut, Utrecht

2005-2010: Senior Programmamedewerker Zending en Theologische Samenwerking in Midden- en Oost-Europa, afdeling Zending van Kerk in Actie (Utrecht)

1996-2004: Vervangend docent Theologisch Seminarie Hydepark (opleidingen in de Kerkelijke Opleiding en het postacademisch onderwijs)

1996-2005: Bevestigd als predikant Gereformeerde Kerk Leersum [0,75 fte]

1991- 1996: Bevestigd predikant/studentenpastor in Leiden, in opdracht van de Gereformeerde Kerk [0,8 fte]

1985–1990: Onderzoeksassistent aan de Theologische Universiteit in Kampen, afdeling Systematische Theologie

Opleiding en kwalificaties

2022: certificaat Russische taal A2

2015: BKO - Basis Kwalificatie Onderwijs, VU Amsterdam

2004-2006: Postacademische opleiding Superviseren en andere Begeleidingsvormen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; gekwalificeerde toezichthouder volgens de criteria van LVSB

2005: Cursus ‘Project Cyclusmanagement’, MDF Ede

2005: Zendingsopleiding aan het Hendrik Kraemer Instituut, Utrecht

Jan. 2003: Doctor in de theologie (cum laude) aan de Theologische Universiteit te Kampen. Promotor: prof. dr. G.W. Neven. Dissertatie: Theologie die verschil maakt. Taal en seksedifferentie als sleutels tot Schleiermachers denken, Zoetermeer: Boekencentrum 2003

Jan. 1991: Kerkelijk examen: ‘Proponentsexamen voor de classis Franeker van de Gereformeerde kerken’

Aug. 1985: Master Theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen

Specialisatie dogmatiek, filosofie en oude testament

1983-1984: Studie theologie aan het ‘Predigerseminar der Evangelischen Kirche in der DDR’, Wittenberg, DDR

Juni 1983: Kandidaat Godgeleerdheid, Kampen

1978-1985: Studie theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen

1977-1978: Vooropleiding Grieks en Latijn aan de Theologische Universiteit te Kampen

1971-1977: Voortgezet onderwijs: Atheneum A aan het Lienward College te Leeuwarden

Academische lidmaatschappen

  • American Academy of Religion
  • Internationale Schleiermacher Gesellschaft
  • European Society of Women in Theological Research
  • Moderator van de Editorial Board van Reformed World
  • Lid van de Advisory Board van The Journal of Eastern Christian Studies

Maatschappelijke en kerkelijke organisaties

Sinds 2022: lid van de Klachtencommissie van de Evangelische Broedergemeente inzake SMPR

Sinds 2014: lid van de Reference Group on Human Sexuality van de Wereldraad van Kerken (WCC)

Sinds 2011: lid van het theologienetwerk van de World Communion of Reformed Churches (WCRC)

Sinds 2010: Lid van het Interkerkelijk Besturen Overleg m.b.t. Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (IBO-SMPR)’, namens de Protestantse Kerk in Nederland

Juni 2010: lid van de PCN-delegatie op de Algemene Vergadering van de World Communion of Reformed Churches (WCRC) in Grand Rapids, MI

Juli 2009: lid van de PCN-delegatie op de 13e Vergadering van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) in Lyon, Frankrijk

2007-2012: Vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting ‘Dom Hélder Câmara Leerstoel voor Gerechtigheid en Vrede’, Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, namens ICCO & Kerk in Actie

2005-2011: Lid van de ‘Oost-Europacommissie van de Nederlandse Theologische Faculteiten’, namens Kerk in Actie

2005-2011: Secretaris bestuur Stichting Catharina Halkes Fonds

2002-2004 Lid van de Werkgroep Trouwvieren van de Redactie Dienstboek van de Samen op Wegkerken

2001-2005: Lid van de ‘Beraadsgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap’ van de Nationale Raad van Kerken in Nederland

1998-2002: Lid van de Sectie Vrouw-Man-Kerk van de Afdeling Kerk – Theologie-Onderwijs van de Dienstenorganisatie van de Samen op Wegkerken

1996-2005: Lid van de Raad van Advies van het Dominicaans Centrum voor Theologie en Samenleving

1996-2001 Lid/vicevoorzitter Sectie Geloofsvragen van de Nationale Raad van Kerken in Nederland

1995-1998: Lid van de Stuurgroep ‘Economie een Zaak van Geloven’, van de ‘Dienst in Industrie en Samenleving vanuit de Kerken’ (DISK)

1994-1996: voorzitter van de Raad van Gereformeerde Studentenaalmoezeniers in Nederland

1989-1994 Lid van de ‘Projectcommissie voor Vrouwenstudies van de Stichting Theologisch en Godsdienstwetenschappelijk Onderzoek’ (STEGON)

1986-1990: Contactpersoon voor Nederland van de European Society of Women in Theological Research

1984-1989 Lid van de Commissie Buitenlandse Contacten van de Theologische Universiteit te Kampen

1978-1983: Lid van de redactieraad van het studentenblad ‘Nummer’

1980-1981: Student-lid Hogeschoolraad van de Theologische Universiteit te Kampen

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.