Prof. dr. H.E. Zorgdrager

Hoogleraar
Amsterdam
Intercultural theology / missiology

Curriculum vitae

Naam: Helena Emma (Heleen) Zorgdrager

Geboorteplaats: Franeker

Woonplaats: Elst (Ut.)

Professionele ervaring

Sinds 1 januari 2022: hoofd van de leerstoelgroep Interculturele Theologie en Missiologie

Sinds 1 januari 2021: waarnemend directeur onderzoek aan de PThU

Sinds 1 sept 2014: opdracht voor docent Mission Studies aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam [0.3fte]

Sinds 1 sept 2013: Hoogleraar Systematische Theologie en Genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam [0.5fte]

Sinds 2005-heden: gasthoogleraar aan de Oekraïense Katholieke Universiteit, Lviv, Oekraïne, en [tot 2018] docent 'Multilateral and Bilateral Oecumenical Dialogues' in het Distance Learning Master Programme in Oecumenical Studies (DLMPES).

2010-2013: Universitair Docent Systematische Theologie en Genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit, tot sept. 2012 in Leiden, daarna in Amsterdam [0,7 fte]

2005-2013: Zendingswerker/docent ‘Oecumenische theologie en zending’ aan het Instituut voor Oecumenische Studies, aan de Oekraïense Katholieke Universiteit in Lviv, Oekraïne, gedelegeerd door Kerk in Actie [0,3 fte]

2009-2012: Begeleider van studenten in het Interculturele Uitwisselingsprogramma ‘Bridging Gaps’ aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit

2010-2011: Trainingen geven aan missionarissen aan het Hendrik Kraemer Instituut, Utrecht

2005-2010: Senior Programmamedewerker Zending en Theologische Samenwerking in Midden- en Oost-Europa, afdeling Zending van Kerk in Actie (Utrecht)

1996-2004: Vervangend docent Theologisch Seminarie Hydepark (opleidingen in de Kerkelijke Opleiding en het postacademisch onderwijs)

1996-2005: Bevestigd als predikant Gereformeerde Kerk Leersum [0,75 fte]

1991- 1996: Bevestigd predikant/studentenpastor in Leiden, in opdracht van de Gereformeerde Kerk [0,8 fte]

1985–1990: Onderzoeksassistent aan de Theologische Universiteit in Kampen, afdeling Systematische Theologie

Opleiding en kwalificaties

2022: certificaat Russische taal A2

2015: BKO - Basis Kwalificatie Onderwijs, VU Amsterdam

2004-2006: Postacademische opleiding Superviseren en andere Begeleidingsvormen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; gekwalificeerde toezichthouder volgens de criteria van LVSB

2005: Cursus ‘Project Cyclusmanagement’, MDF Ede

2005: Zendingsopleiding aan het Hendrik Kraemer Instituut, Utrecht

Jan. 2003: Doctor in de theologie (cum laude) aan de Theologische Universiteit te Kampen. Promotor: prof. dr. G.W. Neven. Dissertatie: Theologie die verschil maakt. Taal en seksedifferentie als sleutels tot Schleiermachers denken, Zoetermeer: Boekencentrum 2003

Jan. 1991: Kerkelijk examen: ‘Proponentsexamen voor de classis Franeker van de Gereformeerde kerken’

Aug. 1985: Master Theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen

Specialisatie dogmatiek, filosofie en oude testament

1983-1984: Studie theologie aan het ‘Predigerseminar der Evangelischen Kirche in der DDR’, Wittenberg, DDR

Juni 1983: Kandidaat Godgeleerdheid, Kampen

1978-1985: Studie theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen

1977-1978: Vooropleiding Grieks en Latijn aan de Theologische Universiteit te Kampen

1971-1977: Voortgezet onderwijs: Atheneum A aan het Lienward College te Leeuwarden

Academische lidmaatschappen

  • American Academy of Religion
  • Internationale Schleiermacher Gesellschaft
  • European Society of Women in Theological Research
  • Moderator van de Editorial Board van Reformed World
  • Lid van de Advisory Board van The Journal of Eastern Christian Studies

Maatschappelijke en kerkelijke organisaties

Sinds 2022: lid van de Klachtencommissie van de Evangelische Broedergemeente inzake SMPR

Sinds 2014: lid van de Reference Group on Human Sexuality van de Wereldraad van Kerken (WCC)

Sinds 2011: lid van het theologienetwerk van de World Communion of Reformed Churches (WCRC)

Sinds 2010: Lid van het Interkerkelijk Besturen Overleg m.b.t. Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (IBO-SMPR)’, namens de Protestantse Kerk in Nederland

Juni 2010: lid van de PCN-delegatie op de Algemene Vergadering van de World Communion of Reformed Churches (WCRC) in Grand Rapids, MI

Juli 2009: lid van de PCN-delegatie op de 13e Vergadering van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) in Lyon, Frankrijk

2007-2012: Vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting ‘Dom Hélder Câmara Leerstoel voor Gerechtigheid en Vrede’, Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, namens ICCO & Kerk in Actie

2005-2011: Lid van de ‘Oost-Europacommissie van de Nederlandse Theologische Faculteiten’, namens Kerk in Actie

2005-2011: Secretaris bestuur Stichting Catharina Halkes Fonds

2002-2004 Lid van de Werkgroep Trouwvieren van de Redactie Dienstboek van de Samen op Wegkerken

2001-2005: Lid van de ‘Beraadsgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap’ van de Nationale Raad van Kerken in Nederland

1998-2002: Lid van de Sectie Vrouw-Man-Kerk van de Afdeling Kerk – Theologie-Onderwijs van de Dienstenorganisatie van de Samen op Wegkerken

1996-2005: Lid van de Raad van Advies van het Dominicaans Centrum voor Theologie en Samenleving

1996-2001 Lid/vicevoorzitter Sectie Geloofsvragen van de Nationale Raad van Kerken in Nederland

1995-1998: Lid van de Stuurgroep ‘Economie een Zaak van Geloven’, van de ‘Dienst in Industrie en Samenleving vanuit de Kerken’ (DISK)

1994-1996: voorzitter van de Raad van Gereformeerde Studentenaalmoezeniers in Nederland

1989-1994 Lid van de ‘Projectcommissie voor Vrouwenstudies van de Stichting Theologisch en Godsdienstwetenschappelijk Onderzoek’ (STEGON)

1986-1990: Contactpersoon voor Nederland van de European Society of Women in Theological Research

1984-1989 Lid van de Commissie Buitenlandse Contacten van de Theologische Universiteit te Kampen

1978-1983: Lid van de redactieraad van het studentenblad ‘Nummer’

1980-1981: Student-lid Hogeschoolraad van de Theologische Universiteit te Kampen