Dr. G.M.G. Teugels

Universitair hoofddocent Semitica en Judaica
Amsterdam
Old Testament / Judaism

Lieve M. Teugels is universitair hoofddocent Semitics and Jewish Studies aan de PThU in Amsterdam.

Lieve Teugels behaalde haar doctoraat in de theologie aan de KU Leuven in België in 1994. Haar onderzoek spitst zich toe op de rabbijnse literatuur, in het bijzonder de midrasj. Ze doceert alle aspecten van de joodse literatuur en geschiedenis, evenals bijbels Hebreeuws. Van 1994 tot 2002 was zij universitair docent Jodendom aan de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. In 2000-2002 was ze gastdocent aan het Jewish Theological Seminary of America in New York. Ze woonde en werkte tot 2009 als academisch redacteur in de VS. Van 2014 tot 2017 was ze betrokken bij het NWO-project "Parables and the Partings of the Way". In deze hoedanigheid deed ze onderzoek naar vroege rabbijnse gelijkenissen en schreef ze haar boek "The Meshalim in the Mekhiltot". Sinds 2016 werkt ze bij de PThU.

Lieve is een van de drijvende krachten achter het consortium Centre for Early Jewish Hermeneutics and the Jewish and Christian Perspectives (JCP) (met Tilburg School of Theology, Bar Ilan University en het Schechter Instituut). Ze is een van de bestuursleden en redacteuren van de Brill JCP-serie. Ze is redacteur van boekrecensies van het Journal for the Study of Judaism.

Lieve is de auteur van drie boeken:

  • Lieve M. Teugels, De Meshalim in de Mekhiltot. Een geannoteerde editie en vertaling van de gelijkenissen in Mekhilta de Rabbi Ishmael en Mekhilta de Rabbi Shimon bar Yochai (TSAJ 176), Mohr Siebeck, Tübingen (2019).
  • Aggadat Bereshit. Vertaald uit het Hebreeuws met een inleiding en aantekeningen. (Jewish and Christian Perspectives, 4), Brill, Leiden 2001.
  • Bijbel en midrasj. Het verhaal van 'The Vrijage van Rebekah' (Gen. 24) (Bijbelse exegese en theologie, 35), Peeters, Leuven 2004.

Ze is de redacteur van verschillende delen en conferentieverslagen, en de auteur van vele artikelen, encyclopedie-artikelen en hoofdstukken in verzamelde delen.

Lieve is actief betrokken bij Erasmus+ projecten tussen de PThU en de Schechter Institutes in Jeruzalem en de Oekraïense Katholieke Universiteit in Lviv.

Ze is de auteur van vele blogs op PThU Bijbelblog en Parabelproject.nl.

Zie https://pthu.academia.edu/LieveTeugels, Lieve's LinkedIn pagina en mijn persoonlijke website.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.