Prof. dr. G.M.G. (Lieve) Teugels

Hoogleraar Judaica
Amsterdam
Old Testament / Judaism

Lieve M. Teugels is hoogleraar Judaica aan de PThU in Amsterdam. 

In 2024 is zij Marko Feingold Distinguished Fellow aan de Paris Lodron Universiteit in Salzburg (PLUS). Ze doet daar onderzoek naar antisemitisme in de oudheid en in kunst, en zal twee lezingen hierover geven.

Lieve Teugels behaalde haar doctoraat in de theologie aan de KU Leuven in België in 1994. Haar onderzoek spitst zich toe op de rabbijnse literatuur, in het bijzonder de midrasj. Ze doceert alle aspecten van de joodse literatuur en geschiedenis, evenals bijbels Hebreeuws. Van 1994 tot 2002 was zij universitair docent Jodendom aan de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. In 2000-2002 was ze gastdocent aan het Jewish Theological Seminary of America in New York. Ze woonde en werkte tot 2009 als academisch redacteur in de VS. Van 2014 tot 2017 was ze betrokken bij het NWO-project "Parables and the Partings of the Way". In deze hoedanigheid deed ze onderzoek naar vroege rabbijnse gelijkenissen en schreef ze haar boek "The Meshalim in the Mekhiltot". 

Lieve is een van de drijvende krachten achter het  Jewish and Christian Perspectives (JCP) consortium en de gelijknamige JCP-serie boekenserie bij Brill, waarvoor ze ook in de board zit.  Ze is redacteur van boekrecensies van het Journal for the Study of Judaism.

Lieve is de auteur van drie boeken:

  • Lieve M. Teugels, De Meshalim in de Mekhiltot. Een geannoteerde editie en vertaling van de gelijkenissen in Mekhilta de Rabbi Ishmael en Mekhilta de Rabbi Shimon bar Yochai (TSAJ 176), Mohr Siebeck, Tübingen (2019).
  • Aggadat Bereshit. Vertaald uit het Hebreeuws met een inleiding en aantekeningen. (Jewish and Christian Perspectives, 4), Brill, Leiden 2001.
  • Bijbel en midrasj. Het verhaal van 'The Vrijage van Rebekah' (Gen. 24) (Bijbelse exegese en theologie, 35), Peeters, Leuven 2004.

Ze is de redacteur van verschillende delen en conferentieverslagen, en de auteur van vele artikelen, encyclopedie-artikelen en hoofdstukken in verzamelde delen.

Meest recent heeft zij met Karin Neutel het boek Circumcision and Jewish Identity uitgebracht bij Gorgias Press. 

Lieve is actief betrokken bij Erasmus+ projecten tussen de PThU en de Schechter Institutes in Jeruzalem en de Oekraïense Katholieke Universiteit in Lviv.

Ze is de auteur van vele blogs op PThU Bijbelblog en Parabelproject.nl.

Zie Academia.edu, Lieve's LinkedIn pagina en mijn persoonlijke website.