Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

7 december 2017
Chanoeka, Chanoekia en Menora
Van 12 tot 20 december wordt dit jaar het Joodse Chanoekafeest gevierd.  Wat is dat eigenlijk voor een feest en wat wordt er dan precies gevierd? In deze blog probeer ik antwoord te geven aan de hand van het centrale object van dit feest: de negenarmige kandelaar, chanoekia genaamd. 
23 november 2017
Religie als bron van geweld?
Godsdiensten komen niet zo positief in het nieuws. Terroristen doden anderen omdat ze niet het juiste geloof aanhangen. Komt er uit die godsdiensten niet vooral heel veel ellende voort?
9 november 2017
Jozef als voorloper van Christus?
Volgens het Oude Testament wordt Jozef – na veel ellende – onderkoning van Egypte. Deze blog laat zien hoe Ambrosius van Milaan (337-397) dit verhaal uitlegde in een preek. Zijn preek is typerend voor de bijbeluitleg van die tijd. Ambrosius beweerde bijvoorbeeld dat Jozef erg lijkt op Jezus Christus. Is zijn uitleg nog steeds verdedigbaar? Of moeten we er afscheid van nemen?
26 oktober 2017
Van “nog” naar “toch''
Het gebeurt niet zo vaak dat de Bijbel het NOS journaal haalt. Als dat wel gebeurt, dan is dat vaak in de trant van aandacht voor de laatste stuiptrekkingen van een nagenoeg uitgestorven bevolkingsgroep in Nederland.
12 oktober 2017
Wat doet Jezus met de Tora?
De zogenaamde Bergrede van Jezus is één van de bekendste stukken van de Bijbel. Het gaat om een toespraak van drie hoofdstukken in het Evangelie van Mattheüs. Velen voelen zich erdoor geïnspireerd. Maar het is ook een gedeelte dat de nodige vraagtekens oproept. 
28 september 2017
De baarmoeder van God
Dit jaar valt de Joodse grote verzoendag, Jom Kippoer, op 30 september. Zoals alle Joodse feestdagen begint Jom Kippoer op de vooravond, op 29 september, met zonsondergang. Jom Kippoer is bestemd om het nieuwe Joodse jaar met een schone lei te beginnen. 
14 september 2017
Mag de wetenschap de uitleg van de Bijbel bepalen?
De publicatie kort voor de zomer van het boek En de aarde bracht voort riep een aantal reacties op. Sommige daarvan waren enigszins kritisch van aard, en één van de kritiekpunten luidde dat in dit boek de hedendaagse wetenschap bepaalt hoe de Bijbel uitgelegd moet worden. Volgens critici is dat niet hoe het eraan toe behoort te gaan. De vraag die hier aan de orde komt luidt: hebben zij gelijk? Het antwoord is dat ze in één opzicht geen gelijk hebben, maar in een belangrijk ander opzicht wel. Het is dus ja en nee – en er is ook een maar.
31 augustus 2017
Contextueel Bijbellezen
Sola Scriptura, de Bijbel alleen, de Bijbel heeft het voor het zeggen. Was dat niet  de slogan van de ware Protestant? Schoorvoetend moeten echter ook rechtzinnige Protestanten toegeven dat de tijd en situatie waarin zij leven invloed heeft op de manier waarop zij de Bijbel uitleggen. Vraag de Vrijgemaakt Gereformeerden maar naar hun discussie over de vrouw in het ambt. Is dat erg? Wel nee! Juist wie het erkent, heeft meer kans om de Bijbel recht te doen.
17 augustus 2017
Nes Ammim: what's in a name?
In het bijbelboek Jesaja wordt beschreven hoe God het volk Israël laat terugkeren naar het eigen land. Deze terugkeer wordt beschreven als een gebeurtenis die van belang is voor álle volken, niet alleen voor Israël zelf. Het is niet toevallig dat de internationale protestants-christelijke kibboets in het noorden van Israël een naam uit Jesaja meekreeg: Nes Ammim, ofwel Banier van de volkeren. Welke visie gaat schuil achter die naam? Een interessante vraag nu opnieuw nagedacht wordt over de relatie tussen kerk en Israël.
3 augustus 2017
Hier staan we, en we willen anders!
Ieder jaar komen vanuit de hele wereld zo’n tweehonderd joden en christenen bij elkaar om samen te spreken over theologische en maatschappelijke kwesties die beide groepen aangaan (zie ICCJ.org). Dit jaar was de bijeenkomst van 2 tot 5 juli in Bonn en gewijd aan – hoe kan het anders in dit herdenkingsjaar? – de reformatie. 
20 juli 2017
Offers brengen
Toen ik als krijgsmachtpredikant enkele jaren terug begon, had ik niet gedacht dat Defensie mij met nieuwe ogen zou leren bijbellezen. Maar dat gebeurde wel. Je denkt aanvankelijk dat een universitaire opleiding en promotieonderzoek in Bijbelwetenschappen het juiste zicht verschaft op de oude teksten van het jodendom en christendom, maar je hoeft maar even in een andere cultuur te stappen en er gaan allerlei nieuwe luikjes open.
6 juli 2017
Wijn in het koninkrijk van God
In de week voorafgaand aan Pasen, de Stille of Goed Week, worden in de christelijke liturgie kernmomenten uit de laatste week van Jezus herdacht en herbeleefd. Een van deze kernmomenten is het Laatste Avondmaal, de laatste maaltijd die Jezus samen met zijn leerlingen deelt. 
22 juni 2017
Hij is niet hier, hij is niet daar… Henoch, waar ben je eigenlijk?
Volgens het Bijbelboek Genesis leefde er in de oertijd een man die met God wandelde. Zijn naam was Henoch. Het leven van deze oervader eindigde even abrupt als het was begonnen. We lezen daarover: “Toen was hij er niet meer; jazeker, God heeft hem weggenomen” (Gen 5:24). Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is Henoch aan de dood ontsnapt? Waar kunnen we hem nu vinden? Boeiende vragen die lezers al lang bezig houden. Ook een lezer van onze blogs. Ik ga hier daarom graag op deze vragen in.