Dr. habil. Mirella Klomp

Universitair hoofddocent Praktische theologie
Amsterdam
Worship / formation

Mirella Klomp is een Nederlandse protestantse (lutherse) theoloog, gespecialiseerd in praktische theologie, meer specifiek op het gebied rituele en liturgische studies. Haar onderzoek, waar de zoektocht naar het sacrale centraal staat, bevindt zich doorgaans op de snijvlakken van geleefde religie en cultuur. Ze is initiator en projectleider van Grond (2023-2028), een intra- en interdisciplinair onderzoeksproject dat zich richt op (landbouw)grond, geloof, God en kerk en de relatie daartussen. Eerdere onderzoeksthema's waren liturgie en muziek in interculturele contexten, muziek in het publieke domein (in het bijzonder passie-uitvoeringen) evenals rituelen en geritualiseerde praktijken van eten (maaltijden). Al haar onderzoek kenmerkt zich door een diepgaande interdisciplinaire aanpak.

Mirella Klomp is gepromoveerd aan de Protestantse Theologische Universiteit (2009) en gehabiliteerd aan de Faculteit Theologie van de Universiteit van Bern, Zwitserland (2020).

Momenteel werkt ze als Universitair hoofddocent Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Ze is sinds 2020 voorzitter van het regulier overleg van deze leerstoel. Daarnaast is zij waarnemend directeur van het Institute for Ritual and Liturgical Studies, het interuniversitaire, internationaal bekende platform dat kennis op het gebied van ritueel verzamelt en verspreidt.

Haar expertise strekt zich onder meer uit tot:

  • de rol van materialiteit in geloof (m.n. met betrekking tot aarde, lichaam, voedsel, maaltijden, muziek)
  • boeren, (landbouw)grond, geloof en God en de relatie daartussen
  • publieke theologie, religie en media
  • rituele en christelijke muziek in de Nederlandse laatmoderne netwerkcultuur (waaronder The Passion)
  • Lutherse theologie in de 21e eeuw
  • internationale en migrantenkerken
  • christelijke eredienst in de Ghanese cultuur
  • (praktisch-theologische) methodologie

Mirella Klomp is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (sinds 2012) en lid van de Generale Raad van Advies voor de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland (sinds 2022).

https://orcid.org/0000-0002-6659-2411

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.