Prof. dr. Mirella Klomp

Hoogleraar Praktische theologie
Amsterdam
Worship / formation

Onderwijs

In het academisch jaar 2023-2024 doceer ik:

  • Themaveld Vieren (MA-cursus 15EC, Groningen & Amsterdam)
  • PAO-cursus Van U is de aarde (2EC, Nieuw Hydepark)

Supervisie

Ik begeleid verschillende BA- en MA-studenten bij het schrijven van hun scriptie in het vakgebied van de Praktische Theologie. Op dit moment begeleid ik (mede) de volgende promovendi bij het schrijven van hun proefschrift:

  • Henk VogelSing after God a New Song. Ritual-musical appropriations of Psalms in Dutch culture between 1990-2020 (PThU; 2018-2022);
  • Kirsten van der Ham, How to Meet the Other? A Qualitative Empirical Study on the Entanglement of Christianity and Racism in the Context of Church Settings in the Netherlands (PThU, 2021-2026);
  • Mariëlle van Es, Geloven op het boerenerf. (Deel van het project Grond; PThU, 2023-2028);
  • Martin Boon, Spelenderwijs. Bibliodramatische exegese van Lucas 7:36-50 (PThU, 2021-2026);
  • Dina Siahaan, Ecclesial Disaster Rituals of Protestant Churches in Indonesia (PThU, 2023-2027);
  • Jutta Eilander-van Maaren, Polyphony in Ecclesiology. A practical-theological research on 'being church' in the Old Catholic Church of the Netherlands (Utrecht University, 2020-2026).

Overige activiteiten

Van 2018-2021 was ik namens de PThU lid van de examencommissie van de Bachelor Theologie (joint degree). In 2018 en 2019 betrokken bij de doorontwikkeling van het curriculum van deze gezamenlijke BA-opleiding. In 2020-2021 maakte ik deel uit van het team dat het institutionele/strategische plan schreef voor de toekomst van de Protestantse Theologische Universiteit.