Prof. dr. Mirella Klomp

Hoogleraar Praktische theologie
Amsterdam
Worship / formation

Academisch lidmaatschap

 • Lid van de adviesraad van onderzoeksproject Religie en Klimaatverandering in Nederland, Tilburg University, sinds 2024
 • Research associate Practimus, prof. Cas Wepener, Departement Praktische Theologie van de Theologische Faculteit, Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika, sinds 2023
 • Lid van de International Academy of Practical Theology, sinds 2020
 • Research associate prof. Yolanda Dreyer, Departement Praktische Theologie van de Theologische Faculteit, Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika, sinds 2014
 • Lid van Societas Liturgica, internationaal gezelschap voor de studie en vernieuwing van liturgie, sinds 2011
  • Lid van het bestuur: 2013-2017
  • Penningmeester en Europees secretaris: 2015-2017
 • Senior lid van de Nederlands Onderzoeksschool voor Theologie en Religiestudies (NOSTER), sinds 2010
 • Bestuurslid van het Institute for Ritual and Liturgical Studies (IRiLiS; PThU), 2021-2023

Redactieraden

 • Lid van de redactieraad van Liturgia Condenda (internationale reeks uitgegeven door Peeters Publishers, Leuven/Parijs/Walpole MA), sinds 2015
 • Lid van de redactieraad van Yearbook for Ritual and Liturgical Studies/Jaarboek voor Liturgie-onderzoek (Amsterdam/Groningen), sinds 2015
 • Lid van de redactieraad van de boekserie Netherlands Studies in Ritual and Liturgy (Amsterdam/Groningen), sinds 2015

Maatschappelijke en kerkelijke organisaties

 • Voorzitter van de Raad van Advies van het (parauniversitaire) Laudato Si’-Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen, sinds 2024
 • Lid van de Raad van Advies van NWO-project Religion and Climate Change in the Netherlands, Tilburg University, sinds 2023
 • Lid van de Generale Raad van Advies voor de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, sinds 2022
 • Lid van de Raad van Toezicht van Stadsklooster Mariken te Nijmegen, 2019-2023
 • Interim-voorzitter van de Prof. Dr G. van der Leeuw Stichting: Ontmoetingscentrum voor Kerk en Kunst, 2012-2013
 • Lid van de Liturgiekamer van de Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting: Ontmoetingscentrum voor Kerk en Kunst, 2009-2013
 • Algemeen secretaris van de redactie van het Kerkboek van de Protestantse Kerk in Nederland en haar redactie (Dienstboek – een proeve), 2001-2004